Персонал

Деканат

в.о. деканаДИЯК Іван Івановичв.о. декана
заступник деканаГОРЛАЧ Віталій Михайловичзаступник декана
заступник деканаМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичзаступник декана
заступник деканаСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

завідувачПРИТУЛА Микола Миколайовичзавідувач
професорЩЕРБИНА Юрій Миколайовичпрофесор
доцентКОКОВСЬКА Ярина Володимирівнадоцент
доцентКОЛОС Надія Мирославівнадоцент
доцентОЛІЙНИК Роман Миколайовичдоцент
доцентПЕЛЮШКЕВИЧ Ольга Володимирівнадоцент
асистентКВАСНИЦЯ Галина Андріївнаасистент
асистентКИРИЧЕНКО Наталія Володимирівнаасистент
асистентКОРКУНА Наталія Михайлівнаасистент
асистентПОЗДНЯКОВА Інна Володимирівнаасистент
асистентПРЯДКО Ольга Ярославівнаасистент
асистентСМИЧОК Марія Богданівнаасистент
асистентСТОЙКО Тетяна Ігорівнаасистент
інженер 1 категоріїЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнаінженер 1 категорії

Кафедра інформаційних систем

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичпрофесор
професорСОКОЛОВСЬКИЙ Ярослав Івановичпрофесор
професорЯДЖАК Михайло Степановичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичдоцент
доцентКОЗІЙ Ірина Ярославівнадоцент
доцентТРУШЕВСЬКИЙ Валерій Миколайовичдоцент
асистентВАСИЛИШИН Богдан Богдановичасистент
асистентКАРПЮК Роман Валентиновичасистент
асистентКРОПИВА Михайло Вікторовичасистент
асистентКУБА Наталія Ярославівнаасистент
асистентОСТАПОВ Олександр Юрійовичасистент
асистентСАВЧЕНКО Дмитро Володимировичасистент
асистентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

завідувачСЕНЬО Петро Степановичзавідувач
професорЦЕГЕЛИК Григорій Григоровичпрофесор
доцентДОБУЛЯК Леся Петрівнадоцент
доцентКОСТЕНКО Світлана Борисівнадоцент
доцентХІМКА Уляна Теодорівнадоцент
доцентШЕВЧУК Сава Павловичдоцент
асистентКОРКУНА Андрій Михайловичасистент
асистентФУНДАК Леся Ігорівнаасистент
старший лаборантВЕРГУН Іванна Павлівнастарший лаборант

Кафедра обчислювальної математики

завідувачХАПКО Роман Степановичзавідувач
доцентВАВРИЧУК Василь Григоровичдоцент
доцентМУЗИЧУК Юрій Анатолійовичдоцент
доцентНЕДАШКОВСЬКА Анастасія Миколаївнадоцент
доцентЯРМОЛА Галина Петрівнадоцент
старший викладачГАРАСИМ Ярослав Степановичстарший викладач
асистентБЕШЛЕЙ Андрій Володимировичасистент
асистентБОРАЧОК Ігор Володимировичасистент
лаборантРЯШКО Христина Михайлівналаборант

Кафедра прикладної математики

завідувачЯЩУК Юрій Олександровичзавідувач
професор (сумісник)ДИЯК Іван Івановичпрофесор (сумісник)
доцентБІЛЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичдоцент
доцентДЯКОНЮК Лілія Миколаївнадоцент
доцент (сумісник)КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМАЗУРЯК Наталія Володимирівнадоцент
доцентМУХА Ігор Стефановичдоцент
доцентСТЯГАР Андрій Орестовичдоцент
доцентЧИРУН Любомир Вікторовичдоцент
доцентЩЕРБАТИЙ Михайло Васильовичдоцент
асистентБОРИСЮК Ярина Євгенівнаасистент
інженер 1 категоріїФЕДАК Леся Миколаївнаінженер 1 категорії

Кафедра програмування

завідувачЯРОШКО Сергій Адамовичзавідувач
професорЗАБОЛОЦЬКИЙ Тарас Миколайовичпрофесор
доцентВОВК Олександр Володимировичдоцент
доцентГОШКО Богдан Мирославовичдоцент
доцентКЛАКОВИЧ Леся Миронівнадоцент
доцентЛІТИНСЬКИЙ Святослав Володимировичдоцент
доцентМАЛЕЦЬ Романна Богданівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Анатолій Омеляновичдоцент
доцентПАСІЧНИК Тимофій Васильовичдоцент
доцентРИКАЛЮК Роман Євстаховичдоцент
доцентСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичдоцент
доцентСИБІЛЬ Юрій Миколайовичдоцент
доцентСОЛЯР Тетяна Ярославівнадоцент
доцентТОПОЛЮК Юрій Павловичдоцент
доцентЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Володимир Вікторовичдоцент
старший викладачКОСТІВ Василь Ярославовичстарший викладач
старший викладачКУЩАК Петро Богдановичстарший викладач
асистентГАЛАМАГА Любомир Богдановичасистент
асистентГЛОВА Андрій Романовичасистент
асистентЖИРОВЕЦЬКИЙ Віктор Васильовичасистент
асистент (сумісник)КОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівнаасистент (сумісник)
асистентКУЛЕШНИК Марія Олексіївнаасистент
асистентНОБІС Віталій Валерійовичасистент
інженерПАВЛУСІВ Ірина Романівнаінженер

Кафедра теорії оптимальних процесів

завідувачШАХНО Степан Михайловичзавідувач
професорБАРТІШ Михайло Ярославовичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
доцентПАСІЧНИК Олена Вікторівнадоцент
старший викладачГНАТИШИН Олександра Павлівнастарший викладач
асистентКІНАШ Юрій Тарасовичасистент
асистентМОКРИЦЬКИЙ Тарас Володимировичасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
асистентСТОРОЖ Оксана Олегівнаасистент
асистентШУНЬКІН Юрій Валерійовичасистент

Лабораторія інформаційних систем

інженер-програміст 1 категоріїОНИСЬКО Михайло Петровичінженер-програміст 1 категорії
інженер 2 категорії (сумісник)СЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 2 категорії (сумісник)

Лабораторія інформаційних технологій

Лабораторія математичного та комп’ютерного моделювання

Навчальна лабораторія комп'ютерного моделювання

завідувачПАХОЛКІВ Лілія Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїФІЛЯК Марія Іванівнаінженер 1 категорії

Лабораторія програмування

завідувачКОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівназавідувач
старший лаборантЛУЦІВ-ПАСКА Ірина Ярославівнастарший лаборант
старший лаборант (сумісник)ПАВЛУСІВ Ірина Романівнастарший лаборант (сумісник)
старший лаборант (сумісник)ЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнастарший лаборант (сумісник)

Лабораторія системного аналізу

завідувачТОМЧІЙ Оксана Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер 1 категорії
інженер (сумісник)НИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаінженер (сумісник)
інженерПРОДАЙ Тетяна Миколаївнаінженер