Персонал

Деканат

в.о. деканаДИЯК Іван Івановичв.о. декана
заступник деканаГОРЛАЧ Віталій Михайловичзаступник декана
заступник деканаМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичзаступник декана
заступник деканаСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

завідувачПРИТУЛА Микола Миколайовичзавідувач
професорЩЕРБИНА Юрій Миколайовичпрофесор
доцентКВАСНИЦЯ Галина Андріївнадоцент
доцентКОКОВСЬКА Ярина Володимирівнадоцент
доцентКОЛОС Надія Мирославівнадоцент
доцентОЛІЙНИК Роман Миколайовичдоцент
доцентПЕЛЮШКЕВИЧ Ольга Володимирівнадоцент
асистентКИРИЧЕНКО Наталія Володимирівнаасистент
асистентКОРКУНА Наталія Михайлівнаасистент
асистентПОЗДНЯКОВА Інна Володимирівнаасистент
асистентПРЯДКО Ольга Ярославівнаасистент
асистентСМИЧОК Марія Богданівнаасистент
асистентСТОЙКО Тетяна Ігорівнаасистент
інженер 1 категоріїЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнаінженер 1 категорії

Кафедра інформаційних систем

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорСОКОЛОВСЬКИЙ Ярослав Івановичпрофесор
професорЯДЖАК Михайло Степановичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичдоцент
доцентКОЗІЙ Ірина Ярославівнадоцент
доцентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичдоцент
асистентВАСИЛИШИН Богдан Богдановичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

Кафедра кібербезпеки

в.о. завідувача кафедриВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичв.о. завідувача кафедри
професорВИНОКУРОВА Олена Анатоліївнапрофесор
професорМОРКУН Наталя Володимирівнапрофесор
професорПЕЛЕШКО Дмитро Дмитровичпрофесор
доцентВАЙГАНГ Ганна Олександрівнадоцент
доцентГІРНА Олександра Йосипівнадоцент
доцентГУТІК Олег Володимировичдоцент
доцент (сумісник)КВАСНИЦЯ Галина Андріївнадоцент (сумісник)
доцентТРУШЕВСЬКИЙ Валерій Миколайовичдоцент
асистентБЕЛЯЄВ Ігор Сергійовичасистент
асистентГРИЦИШИН Остап Орестовичасистент
асистентЖУРАВЧАК Даниїл Юрійовичасистент
асистентКАРПЮК Роман Валентиновичасистент
асистентКОМАР Катерина Вячеславівнаасистент
асистентКРОПИВА Михайло Вікторовичасистент
асистентКУБА Наталія Ярославівнаасистент
асистентОЛЕКСИН Михайло Михайловичасистент
асистентСАВЧЕНКО Дмитро Володимировичасистент
асистентСТЯГАР Орест Миколайовичасистент
асистентТЕРЛЕЦЬКИЙ Олександр Ігоровичасистент
інженер 1 категорії (сумісник)КИРИЧЕНКО Наталія Володимирівнаінженер 1 категорії (сумісник)
інженер 1 категорії (сумісник)ЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер 1 категорії (сумісник)

Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

завідувачСЕНЬО Петро Степановичзавідувач
професорЦЕГЕЛИК Григорій Григоровичпрофесор
доцентДОБУЛЯК Леся Петрівнадоцент
доцентКОСТЕНКО Світлана Борисівнадоцент
доцентХІМКА Уляна Теодорівнадоцент
доцентШЕВЧУК Сава Павловичдоцент
асистентКОРКУНА Андрій Михайловичасистент
асистентФУНДАК Леся Ігорівнаасистент
старший лаборантВЕРГУН Іванна Павлівнастарший лаборант

Кафедра обчислювальної математики

завідувачХАПКО Роман Степановичзавідувач
доцентВАВРИЧУК Василь Григоровичдоцент
доцентМУЗИЧУК Юрій Анатолійовичдоцент
доцентНЕДАШКОВСЬКА Анастасія Миколаївнадоцент
доцентЯРМОЛА Галина Петрівнадоцент
старший викладачГАРАСИМ Ярослав Степановичстарший викладач
асистентБЕШЛЕЙ Андрій Володимировичасистент
асистентБОРАЧОК Ігор Володимировичасистент
лаборантРЯШКО Христина Михайлівналаборант

Кафедра прикладної математики

завідувачЯЩУК Юрій Олександровичзавідувач
професор (сумісник)ДИЯК Іван Івановичпрофесор (сумісник)
доцентБІЛЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичдоцент
доцентДЯКОНЮК Лілія Миколаївнадоцент
доцент (сумісник)КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМАЗУРЯК Наталія Володимирівнадоцент
доцентМАКАР Ігор Григоровичдоцент
доцентМУХА Ігор Стефановичдоцент
доцентПЕРЕЙМИБІДА Андрій Андрійовичдоцент
доцентСТЯГАР Андрій Орестовичдоцент
доцентЧИРУН Любомир Вікторовичдоцент
доцентЩЕРБАТИЙ Михайло Васильовичдоцент
асистентБОРИСЮК Ярина Євгенівнаасистент
асистентВИСИЛИШИН Галина Василівнаасистент
асистентЗАНЕВИЧ Олег Богдановичасистент
асистентМАРЧУК Юрій Богдановичасистент
інженер 1 категоріїФЕДАК Леся Миколаївнаінженер 1 категорії

Кафедра програмування

завідувачЯРОШКО Сергій Адамовичзавідувач
професорЗАБОЛОЦЬКИЙ Тарас Миколайовичпрофесор
доцентВОВК Олександр Володимировичдоцент
доцентГОШКО Богдан Мирославовичдоцент
доцентКЛАКОВИЧ Леся Миронівнадоцент
доцентЛІТИНСЬКИЙ Святослав Володимировичдоцент
доцентМАЛЕЦЬ Романна Богданівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Анатолій Омеляновичдоцент
доцентПАСІЧНИК Тимофій Васильовичдоцент
доцентРИКАЛЮК Роман Євстаховичдоцент
доцентСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичдоцент
доцентСИБІЛЬ Юрій Миколайовичдоцент
доцентСОЛЯР Тетяна Ярославівнадоцент
доцентТОПОЛЮК Юрій Павловичдоцент
доцентЧЕРНЯХОВСЬКИЙ Володимир Вікторовичдоцент
старший викладачКОСТІВ Василь Ярославовичстарший викладач
старший викладачКУЩАК Петро Богдановичстарший викладач
асистентГАЛАМАГА Любомир Богдановичасистент
асистентГЛОВА Андрій Романовичасистент
асистентЖИРОВЕЦЬКИЙ Віктор Васильовичасистент
асистент (сумісник)КОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівнаасистент (сумісник)
асистентКУЛЕШНИК Марія Олексіївнаасистент
асистентНОБІС Віталій Валерійовичасистент
асистентРОМАНЧУК Валентина Петрівнаасистент
інженерПАВЛУСІВ Ірина Романівнаінженер

Кафедра теорії оптимальних процесів

завідувачШАХНО Степан Михайловичзавідувач
професорБАРТІШ Михайло Ярославовичпрофесор
професорДЕМИДЮК Мирослав Васильовичпрофесор
професорНЕДАШКОВСЬКИЙ Микола Олександровичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
доцентПАСІЧНИК Олена Вікторівнадоцент
доцентЧИПУРКО Андрій Івановичдоцент
старший викладачГНАТИШИН Олександра Павлівнастарший викладач
асистентГАВДЯК Михайло Михайловичасистент
асистентКІНАШ Юрій Тарасовичасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
асистентСТЕПАНЯК Олег Степановичасистент
асистентСТОРОЖ Оксана Олегівнаасистент
асистентШУНЬКІН Юрій Валерійовичасистент
інженер 1 категоріїКРИЩИШИН Ірина Ярославівнаінженер 1 категорії

Лабораторія інформаційних систем

інженер-програміст 1 категоріїОНИСЬКО Михайло Петровичінженер-програміст 1 категорії

Лабораторія інформаційних технологій

Лабораторія математичного та комп’ютерного моделювання

Навчальна лабораторія комп'ютерного моделювання

завідувачПАХОЛКІВ Лілія Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїФІЛЯК Марія Іванівнаінженер 1 категорії

Лабораторія програмування

завідувачКОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівназавідувач
старший лаборантЛУЦІВ-ПАСКА Ірина Ярославівнастарший лаборант
старший лаборант (сумісник)ПАВЛУСІВ Ірина Романівнастарший лаборант (сумісник)
старший лаборант (сумісник)ЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнастарший лаборант (сумісник)

Лабораторія системного аналізу

завідувачТОМЧІЙ Оксана Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер 1 категорії
інженер (сумісник)НИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаінженер (сумісник)
інженерПРОДАЙ Тетяна Миколаївнаінженер