Персонал

Деканат

деканДИЯК Іван Івановичдекан
заступник деканаГОРЛАЧ Віталій Михайловичзаступник декана
заступник деканаМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичзаступник декана
заступник деканаСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

завідувачПРИТУЛА Микола Миколайовичзавідувач
професорЩЕРБИНА Юрій Миколайовичпрофесор
доцентКВАСНИЦЯ Галина Андріївнадоцент
доцентКОКОВСЬКА Ярина Володимирівнадоцент
доцентКОЛОС Надія Мирославівнадоцент
доцентОЛІЙНИК Роман Миколайовичдоцент
доцентПЕЛЮШКЕВИЧ Ольга Володимирівнадоцент
доцентПОЗДНЯКОВА Інна Володимирівнадоцент
старший викладачПРЯДКО Ольга Ярославівнастарший викладач
асистентКИРИЧЕНКО Наталія Володимирівнаасистент
асистентКОРКУНА Наталія Михайлівнаасистент
асистентОНИЩЕНКО Орест Андрійовичасистент
асистентСМИЧОК Марія Богданівнаасистент
асистентСТОЙКО Тетяна Ігорівнаасистент
інженер 1 категоріїЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнаінженер 1 категорії

Кафедра інформаційних систем

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорЖОЛТКЕВИЧ Григорій Миколайовичпрофесор
професорСОКОЛОВСЬКИЙ Ярослав Івановичпрофесор
професорЯДЖАК Михайло Степановичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичдоцент
доцентКОЗІЙ Ірина Ярославівнадоцент
доцентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичдоцент
асистентВАСИЛИШИН Богдан Богдановичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

Кафедра кібербезпеки

в.о. завідувача кафедриВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичв.о. завідувача кафедри
професорВИНОКУРОВА Олена Анатоліївнапрофесор
професорКИРИК Мар’ян Івановичпрофесор
професорМОРКУН Наталя Володимирівнапрофесор
професорПАРХУЦЬ Любомир Теодоровичпрофесор
професорПЕЛЕШКО Дмитро Дмитровичпрофесор
доцентБРИЧ Тарас Богдановичдоцент
доцентГІРНА Олександра Йосипівнадоцент
доцентГУТІК Олег Володимировичдоцент
доцент (сумісник)КВАСНИЦЯ Галина Андріївнадоцент (сумісник)
доцентКОСТЯК Марина Юріївнадоцент
доцентТРУШЕВСЬКИЙ Валерій Миколайовичдоцент
доцентХОХЛАЧОВА Юлія Євгеніївнадоцент
старший викладачКРОПИВА Михайло Вікторовичстарший викладач
асистентБЕЛЯЄВ Ігор Сергійовичасистент
асистентВ’ЯЧАЛО Михайло Михайловичасистент
асистентГРИЦИШИН Остап Орестовичасистент
асистентЄФРЕМОВ Олександр Володимировичасистент
асистентКАРПЮК Роман Валентиновичасистент
асистентОЛЕКСИН Михайло Михайловичасистент
асистент (сумісник)ПОПАДЮК Ольга Богданівнаасистент (сумісник)
асистентСТЯГАР Орест Миколайовичасистент
асистентТЕРЛЕЦЬКИЙ Олександр Ігоровичасистент
асистентЩЕРБИНА Микола Юрійовичасистент
інженер (сумісник)ЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер (сумісник)

Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

завідувачСЕНЬО Петро Степановичзавідувач
професорЦЕГЕЛИК Григорій Григоровичпрофесор
доцентДОБУЛЯК Леся Петрівнадоцент
доцентКОСТЕНКО Світлана Борисівнадоцент
доцентЛИСЕЦЬКА Олександра Юріївнадоцент
доцентХІМКА Уляна Теодорівнадоцент
доцентЯРОШКО Світлана Михайлівнадоцент
асистентКОРКУНА Андрій Михайловичасистент
асистентФУНДАК Леся Ігорівнаасистент
старший лаборантВЕРГУН Іванна Павлівнастарший лаборант

Кафедра обчислювальної математики

завідувачХАПКО Роман Степановичзавідувач
доцентВАВРИЧУК Василь Григоровичдоцент
доцентМУЗИЧУК Юрій Анатолійовичдоцент
доцентНЕДАШКОВСЬКА Анастасія Миколаївнадоцент
доцентЯРМОЛА Галина Петрівнадоцент
старший викладачГАРАСИМ Ярослав Степановичстарший викладач
асистентБЕШЛЕЙ Андрій Володимировичасистент
асистентБОРАЧОК Ігор Володимировичасистент
асистентВЛАСЮК Марія Володимирівнаасистент
асистентІЛЬНИЦЬКА Ольга Володимирівнаасистент
асистентЛАВРИК Святослав Володимировичасистент
лаборантРЯШКО Христина Михайлівналаборант

Кафедра прикладної математики

завідувачЯЩУК Юрій Олександровичзавідувач
професор (сумісник)ДИЯК Іван Івановичпрофесор (сумісник)
доцентБІЛЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичдоцент
доцентДЯКОНЮК Лілія Миколаївнадоцент
доцент (сумісник)КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМАЗУРЯК Наталія Володимирівнадоцент
доцентМАКАР Ігор Григоровичдоцент
доцентПЕРЕЙМИБІДА Андрій Андрійовичдоцент
доцентСТЯГАР Андрій Орестовичдоцент
доцентЧИРУН Любомир Вікторовичдоцент
доцентЩЕРБАТИЙ Михайло Васильовичдоцент
асистентБОРИСЮК Ярина Євгенівнаасистент
асистентВИСИЛИШИН Галина Василівнаасистент
асистентЗАНЕВИЧ Олег Богдановичасистент
асистентМАРЧУК Юрій Богдановичасистент
інженер 1 категоріїФЕДАК Леся Миколаївнаінженер 1 категорії
старший лаборантТАРНАВСЬКИЙ Петро Володимировичстарший лаборант

Кафедра програмування

завідувачЯРОШКО Сергій Адамовичзавідувач
професорЗАБОЛОЦЬКИЙ Тарас Миколайовичпрофесор
доцентВОВК Олександр Володимировичдоцент
доцентГЛОВА Андрій Романовичдоцент
доцентГОШКО Богдан Мирославовичдоцент
доцентІВАСЬКО Наталія Михайлівнадоцент
доцентКЛАКОВИЧ Леся Миронівнадоцент
доцентЛІТИНСЬКИЙ Святослав Володимировичдоцент
доцентМАЛЕЦЬ Романна Богданівнадоцент
доцентМУЗИЧУК Анатолій Омеляновичдоцент
доцентПАСІЧНИК Тимофій Васильовичдоцент
доцентРИКАЛЮК Роман Євстаховичдоцент
доцентСЕЛІВЕРСТОВ Роман Григоровичдоцент
доцентСИБІЛЬ Юрій Миколайовичдоцент
доцентСОЛЯР Тетяна Ярославівнадоцент
доцентТОПОЛЮК Юрій Павловичдоцент
доцентЧЕРНЯХОВСЬКИЙ Володимир Вікторовичдоцент
старший викладачКОСТІВ Василь Ярославовичстарший викладач
старший викладачКУЩАК Петро Богдановичстарший викладач
старший викладачЯЦИК Ігор Миколайовичстарший викладач
асистентГАЛАМАГА Любомир Богдановичасистент
асистентЖИРОВЕЦЬКИЙ Віктор Васильовичасистент
асистентІВАНОВ Сергій Анатолійовичасистент
асистент (сумісник)КОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівнаасистент (сумісник)
асистентКУЛЕШНИК Марія Олексіївнаасистент
асистентНОБІС Віталій Валерійовичасистент
інженерПАВЛУСІВ Ірина Романівнаінженер

Кафедра теорії оптимальних процесів

завідувачШАХНО Степан Михайловичзавідувач
професорБАРТІШ Михайло Ярославовичпрофесор
професорДЕМИДЮК Мирослав Васильовичпрофесор
професорНЕДАШКОВСЬКИЙ Микола Олександровичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
доцентПАСІЧНИК Олена Вікторівнадоцент
доцентЧИПУРКО Андрій Івановичдоцент
асистент, асистент (сумісник)ГАВДЯК Михайло Михайловичасистент, асистент (сумісник)
асистентКІНАШ Юрій Тарасовичасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
асистентПОПАДЮК Ольга Богданівнаасистент
асистентСТЕПАНЯК Олег Степановичасистент
асистентСТОРОЖ Оксана Олегівнаасистент
асистентШУНЬКІН Юрій Валерійовичасистент

Лабораторія інформаційних систем

інженер-програміст 1 категоріїОНИСЬКО Михайло Петровичінженер-програміст 1 категорії
інженер-програмістКОГУТ Роман Богдановичінженер-програміст
інженер-програміст (сумісник)ЯНЧИНСЬКА Олександра Степанівнаінженер-програміст (сумісник)

Лабораторія інформаційних технологій

завідувачПАСІЧНИК Василь Богдановичзавідувач
старший лаборантСТЯГАР Ярема Орестовичстарший лаборант
старший лаборантЩЕРБА Максим Юрійовичстарший лаборант
лаборантКУЗЬМИН Оксана Михайлівналаборант
лаборантПАРТИКА Володимир Васильовичлаборант
лаборантРАЙТЕР Орест Костянтиновичлаборант

Лабораторія математичного та комп’ютерного моделювання

Навчальна лабораторія комп'ютерного моделювання

завідувачПАХОЛКІВ Лілія Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїФІЛЯК Марія Іванівнаінженер 1 категорії

Лабораторія програмування

завідувачКОРОЛЬЧУК Світлана Ярославівназавідувач
старший лаборантЛУЦІВ-ПАСКА Ірина Ярославівнастарший лаборант
старший лаборант (сумісник)ПАВЛУСІВ Ірина Романівнастарший лаборант (сумісник)

Лабораторія системного аналізу

завідувачТОМЧІЙ Оксана Богданівназавідувач
інженер 1 категоріїЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер 1 категорії