Яджак Михайло Степанович

Посада: професор кафедри інформаційних систем

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-45

Електронна пошта: mykhailo.yadzhak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси охоплюють паралельне програмування, аналіз даних, інтелектуальні інформаційні системи, метакомп’ютинг

Публікації

Біографія

Народився у с. Воля-Баранецька (Копань) Самбірського району Львівської області

ОСВІТА
2009 – в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію “Високопаралельні алгоритми та засоби для розв’язання задач масових арифметичних і логічних обчислень”, спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем; фізико-математичні науки
2001 – отримав вчене звання старшого наукового співробітника
1995 – у Львівському державному університеті ім. Івана Франка захистив кандидатську дисертацію “Розробка і аналіз паралельних та систолічних алгоритмів для розв’язання задач переносу зарядів в напівпровідниках”, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання і обчислювальні методи в наукових дослідженнях; фізико-математичні науки
1985 – 1988 – навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика
1980 – 1985 – навчався на математичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка
1978 – 1980 – навчався у Самбірській СШ № 8 Львівської області
1970 – 1978 – навчався у Воле-Баранецькій восьмирічній школі Самбірського району Львівської області

РОБОТА
2018 – даний час – на посаді професора кафедри інформаційних систем Львівського національного університету ім. Івана Франка (за сумісництвом)
2016 – даний час – завідувач лабораторією моделювання та оптимізації складних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
2012 – 2014 – на посаді професора кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій Львівського національного університету ім. Івана Франка (за сумісництвом)
1996 – 2016 – на посадах від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
1988 – 1996 – на посадах від старшого інженера до провідного математика відділу математичної теорії програмування і САПР Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Методичні матеріали

Розклад