Адміністрація

Деканат

ДеканпрофесорІван Дияк
Заступники декана
з наукової і навчально-виховної роботидоцент, ст. наук. співробітникВіталій Горлач
з навчально-методичної роботидоцентАндрій Мельничин
з навчально-методичної роботидоцентРоман Селіверстов

Рада факультету

Голова радипрофесорІван Дияк
Заступник головипрофесорРоман Хапко
СекретардоцентГалина Ярмола
Члени радипрофесори:Михайло Бартіш,
Петро Венгерський,
Тарас Заболоцький,
Микола Притула,
Петро Сеньо,
Степан Шахно,
Георгій Шинкаренко
доценти:Віталій Горлач,
Богдан Гошко,
Андрій Мельничин,
Роман Селіверстов,
Валерій Трушевський,
Уляна Хімка,
Михайло Щербатий,
Юрій Щербина,
Сергій Ярошко,
Юрій Ящук
Роман Дреботій,
Ярина Коковська,
Світлана Корольчук,
Марія Філяк
студенти:Наталія Андрейко,
Уляна Квасниця,
Маріан-Северин Шевчук,
Костянтин Єгоров