Адміністрація

Деканат

ДеканпрофесорІван Дияк
Заступники декана
з наукової і навчально-виховної роботидоцент, ст. наук. співробітникВіталій Горлач
з навчально-методичної роботидоцентАндрій Мельничин
з навчально-методичної роботидоцентРоман Селіверстов

Рада факультету

Голова радипрофесорІван Дияк
Заступник головипрофесорРоман Хапко
СекретардоцентГалина Ярмола
Члени радипрофесори:Михайло Бартіш,
Тарас Заболоцький,
Микола Притула,
Петро Сеньо,
Степан Шахно,
Георгій Шинкаренко
доценти:Петро Венгерський,
Віталій Горлач,
Богдан Гошко,
Андрій Мельничин,
Роман Селіверстов,
Валерій Трушевський,
Уляна Хімка,
Михайло Щербатий,
Юрій Щербина,
Сергій Ярошко,
Юрій Ящук
Роман Дреботій,
Ярина Коковська,
Світлана Корольчук,
Марія Філяк
студенти:Наталія Андрейко,
Уляна Квасниця,
Маріан-Северин Шевчук,
Костянтин Єгоров