Сибіль Юрій Миколайович

Посада: доцент кафедри програмування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-57

Електронна пошта: yuriy.sybil@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Метод граничних інтегральних рівнянь для розв’язування стаціонарних та нестаціонарних задач математичної фізики в нерегулярних областях. Аналіз коректності та дослідження класів розв’язків інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь. Розробка алгоритмів наближеного розв’язування стаціонарних задач теплопровідності зі змішаними граничними умовами.

Курси

Публікації

 1. Sybil Yu. Three-dimensional elliptic boundary value problems for an open Lipschitz surface. / Математичні Студії. Праці Львівського матем. товариства. 1997. Вип. 8. С.79-96.
 2. Ю. Сибіль. Задача Діріхле для рівнянь параболічного типу у випадку розімкнутих поверхонь. / Доп. НАН України, 1998, № 2, с. 56-60.
 3. Sybil. Dirichlet problem for the heat equation in domain with crack. / Nonlinear partial differential equations / International conference dedicated to J.P.Schauder. Lviv, 1999, p. 198.
 4. Ю. Сибіль, Б. Остудін, А. Романенко. Розв’язність задачі Діріхле для рівняння Пуассона в просторі зі щілинами та еквівалентне інтегральне рівняння. / Вісник ЛНУ, сер. Прикладна математика та інформатика. Випуск 6, 2003. С.90-97.
 5. Ю. Сибіль, А. Музичук. Про застосування інтегрального перетворення Лагера до розв’язування задачі Діріхле для параболічного рівняння. / Вісник ЛНУ, сер. Прикладна математика та інформатика. Випуск 7, 2004. С.72-76.
 6. Sybil. Mixed boundary value problems for elliptic equations of the second order in three-demensional nonregular domains. / Математичні Студії, 2007, т. 8, с.191-205.
 7. Ю. Сибіль. Осесиметрична задача теплопровідності в необмеженій області з дисковидною тріщиною. / Вісник ЛНУ, сер. Прикладна математика та інформатика. Випуск 14, 2008, с.148-154.
 8. Sybil. On some class of solutions of boundary integral equation with weak singularity on an open boundary // Proceeding of the International conference “Integral Equation-2010’. Lviv.2010.P.149-151.
 9. Ю. Сибіль. Про варіаційне формулювання задачі Діріхле для еліптичного рівнняння другого порядку в області з тонким включенням. / Вісник ЛНУ, сер. Прикладна математика та інформатика. 2011. В.17. С.94-102.
 10. Sybil. The mixed Dirichlet-Neumann problem for the elliptic equation of the second order in domain with thin inclusion. // Journal of Numerical and Applied Mathematics. 2012. V.3(109). P.133-138.
 11. Sybil. The mixed Dirichlet-Neumann problem for elliptic equation of the second order in domain with cuts. / Int. conference dedicated to the 120th anniversary of St.Banach. Lviv. Ukraine. 2012. P.232.
 12. Ю. Сибіль. Задача Неймана для еліптичного рівняння другого порядку в обмеженій області з тонким включенням. // Вісник ЛНУ, сер. Прикладна математика та інформатика. 2013, Вип. 19. С. 99-105.
 13. Ю. Сибіль. Чисельне моделювання стаціонарних температурних полів в тривимірних тілах з теплопроникними тріщинами. // Матеріали IX Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур», Львів, 2014. С. 125-128.
 14. Б. Грицько, Ю. Сибіль. Стаціонарна задача теплопровідності в неоднорідній області з граничними умовами трансмісійного типу. // Вісник ЛНУ, сер. Прикладна математика та інформатика. 2014. Вип. 21. С. 21-30.
 15. Sybil, B.Grytsko. Boundary value problem for the two-dimensional Laplace equation with transmission condition on thin inclusion. // Journal of Numerical and Applied Mathematics. – 2016. – Vol. 3(109). P.120-129.
 16. Sybil Yu. On some solutions of elliptic boundary value problems in nonregular domains // International conference on differential equations dedicated to the 110th anniversary of Ya.B.Lopatynsky: abstracts, 20-24 september 2016. – Lviv. P.114-115.
 17. Sybil Yu. On some transmission boundary value problem for Laplace equation in domain with open Lipschitz curve / Yu.Sybil // Ukrainian conference on Applied Mathematics: abstracts, 28-30 september 2017. – Lviv. P.104-105.
 18. Ю. Сибіль. Про деякі питання розв’язування лінійних рівнянь, які мають неєдиний розв’язок. / Ю.Сибіль // Вісник ЛНУ, сер. Прикладна математика та інформатика. 2020. Вип. 28. С. 73-81.
 19. Sybil. Integral equation nethod for boundary value problems in multiply connected domains for the two-dimensional Laplace equation. // Journal of Numerical and Applied Mathematics. – 2021. – Vol. 3(137). P.131-140.
 20. Сибіль Ю.М. Чисельне розв’язування стаціонарної задачі теплопровідності для тривимірного рівняння Лапласа з умовою трансмісійного типу на розімкнутій ліпшицевій поверхні // Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки та математики – 2023». 23–25 травня 2023 р., Львів, Україна. С.163-164. http://iapmm.lviv.ua/mpmm2023/materials/me03_14.pdf
 21. Sybil. The boundary value problem for the two-dimensional Laplace equation with transmission conditions given on open Lipschitz curve // Journal of Applied and Numerical Analysis. – 2023. – Vol. 1. P. 127-134.

Розклад