Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів (КММСЕП). Створена в 2000р. Завідувач кафедри заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, професор Григорій Григорович Цегелик (з часу створення кафедри).

КММСЕП веде підготовку фахівців із спеціальності „Соціальна інформатика”. Забезпечує читання курсів „Чисельні методи” (для спеціальностей інформатика і соціальна інформатика), „Основи сучасних інформаційних технологій” (для всіх спеціальностей факультету прикладної математики та інформатики), “Математичне моделювання соціально-економічних процесів” (для всіх спеціальностей факультету прикладної математики та інформатики) і спецкурсів: “Офісне програмування”, “Пакети прикладних програм”, “Інтернет технології обробки даних”, “Програмування мовою Java”, “Операційні системи”, “Об’єктно-орієнтоване проектування інформаційних систем”, “Клієнт-серверні технології обробки даних”, “Системи обліку та аналізу господарської діяльності підприємств”, “Елементи штучного інтелекту”, “Математичне моделювання макро- і мікроекономічних процесів”, “Системи підтримки прийняття рішень”, “Актуарна математика”, “Економічний ризик та методи його моделювання”.

Наукові напрями кафедри: математичне  моделювання природничих, інформаційних та соціально-економічних процесів і систем; проблеми оптимізації сучасних інформаційних  технологій; розробка нових чисельних методів розв’язування окремих класів задач алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики.

Кафедра готує фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру за спеціальностями: математичне моделювання та обчислювальні методи, теоретичні основи інформатики та кібернетики й обчислювальна математика.

За час існування кафедри по кафедрі захищено 9 кандидатських дисертацій, науковцями кафедри опубліковано 314 наукових праць, з них зі студентами – 26, видано з грифом МОН України підручник „Чисельні методи” та 2 навчальні посібники „Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу”, ,,Наближені методи розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь”. Без грифу МОН України видано 3 посібники „Чисельне розв’язування плоскої та осесиметричної задачі Дірихле для рівняння Пуассона у випадку складних областей”, „СКБД ACCESS”, „Основи інформаційних технологій” та низку текстів лекцій і методичних розробок. До друку здано  підручник „Математичне програмування” і тект лекцій „Інформатика для гуманітарних факультетів”. Підготовлені до друку монографія „Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних та багатопроцесорних ЕОМ” та навчальний посібник „СКБД Oracle”.

Співробітники

завідувачСЕНЬО Петро Степановичзавідувач
професорЦЕГЕЛИК Григорій Григоровичпрофесор
доцентДОБУЛЯК Леся Петрівнадоцент
доцентКОСТЕНКО Світлана Борисівнадоцент
доцентХІМКА Уляна Теодорівнадоцент
доцентШЕВЧУК Сава Павловичдоцент
асистентКОРКУНА Андрій Михайловичасистент
асистентФУНДАК Леся Ігорівнаасистент
старший лаборантВЕРГУН Іванна Павлівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Цегелик Г. Г. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних і багатопроцесорних систем / Г.Г. Цегелик – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 192 с.
 • Цегелик Г. Г. Основи економетрії: Текст лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка
 • Цегелик Г. Г. Наближені методи розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка,,. 2008. – 140с. (Навчальний посібник з грифом МОН України)
 • Цегелик Г. Г. Сіткові моделі, математичні моделі розкрою матеріалів, матричні ігри. Текс лекцій. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. – С. 1-36.
 • Воробець С. Й., Кічор В. П., Яструбський М. Я. Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу 1С-Підприємство (конфігурація та використання) & Audit Expert: Навч. посібник – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 232с. (Навчальний посібник з грифом МОН України).
 • Копитко М. Ф., Філяк М. І. Інформатика. Операційна система Windows XP: Тест лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 123с.
 • Копитко М.Ф. Основи інформаційних технологій: Тексти лекцій. − Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.− 259 с.
 • Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика // Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Київ: Знання.- 2007, 557 с.
 • Коркуна М. Д., Коркуна А. М. ACCESS: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 157с.
 • Сеньо П. С. Випадкові процеси // Підручник. Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. – Видавництво „Компакт” – ЛВ, 2006.- 283 ст.
 • Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика // Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Центр учбової літератури, Київ, 2004. – 448с .
 • Копитко М.Ф., Іванків К.С. Основи програмування мовою Java: Тексти лекцій. − Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.− 83 с.

Відкрита зустріч усіх бажаючих з експертною групою акредитації освітньої програми “Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних ”

24.01.2021 | 23:15

У середу, 27 січня 2021 року, о 15.30 годині дистанційно у ZOOM(i)
відбудеться відкрита зустріч усіх бажаючих
з експертною групою акредитації освітньої програми
“Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних ”, 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
 
Відкрита зустріч: ID 23263, Львівський національний університет ім. Івана Франка, ОП «Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз даних», рівень вищої освіти «бакалавр»
Time: Jan 27, 2021 03:30 PM Kiev
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97948017750?pwd=TUJ0cWM5QTBINVMrWG12aXpSZ3cydz09
Meeting ID: 979 4801 7750
Passcode: PjKA9w

Читати »

Міжкафедральний семінар за матеріалами докторської дисертації

04.03.2019 | 09:42

У вівторок 5.03.2019 р. о 12.00 год в 269 аудиторії.
заплановано науковий міжкафедральний семінар
за матеріалами докторської дисертації.
доповідь проф.  Сеньо П.С.
“Методи локалізації функціональних невизначеностей при
розв’язуванні детермінованих і стохастичних задач”.

Читати »

Вітаємо ШЕВЧУКА Саву Павловича

29.12.2014 | 15:45

Вітаємо ШЕВЧУКА Саву Павловича, доцента кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів, капітана Збройних сил України, з прибуттям із зони АТО. Бажаємо нашому захиснику перемоги України, щастя та миру. Чекаємо з нетерпінням якнайшвидшого його повернення до викладацької та наукової діяльності.

Читати »

Захист дисертації

04.11.2014 | 12:47

30 жовтня 2014 року асистент кафедри ММСЕП Добуляк Леся Петрівна захистила кандидатську дисертацію.

Читати »