Щербатий Михайло Васильович

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41- 78

Електронна пошта: mykhaylo.shcherbatyy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ami.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем з обмеженнями у вигляді систем звичайних диференціальних рівнянь та систем рівнянь в частинних похідних
 • Числові та варіаційні методи
 • Аналіз чутливості
 • Спряжені рівняння
 • Метод скінченних елементів та метод сіток для систем рівнянь в частинних похідних
 • Методи Рунге-Кутта та багатокрокові методи для систем звичайних диференціальних рівнянь
 • Нелінійне програмування
 • Системний аналіз
 • Сурогатне моделювання (мета моделювання) та оптимізація
 • Статистичне моделювання та машинне навчання

Курси

Публікації

Вибрані публікації (cтатті, матеріали та тези конференцій)

  1. Khowaja K., Shcherbatyy M., Karl Härdle, W. Surrogate Models for Optimization of Dynamical Systems. // Foundations of Modern Statistics. – Springer, Cham, 2023 – vol 425.- P. 563–593. – https://doi.org/10.1007/978-3-031-30114-8_16.
  2. Щербатий М., Стахів Ю. Застосування сурогатних моделей для аналізу поширення COVID-19 // XХVІ Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук” (APAMCS-2021): Збірник наукових праць. – Львів. – 27-28 вересня, 2021. – С. 188-192.
  3. Shcherbatyy M. Mathematical modeling of COVID-19 epidemic and data analysis // XXXVI International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2021)”: Abstracts. – Skhidnytsia, Ukraine. – May 11-14, 2021. – P. 117-118.
  4. Shcherbatyy M.V. Application of radial basis function surrogate models for calculation of functionals in pde constrained optimization problems // XХV Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” (APAMCS-2018): Збірник наукових праць. — Львів. – 24-27 вересня, 2019. – С. 169-171.
  5. Shcherbatyy M. Optimization of parametrized nonlinear dynamical systems using surrogate models // M. Shcherbatyy, I. Shcherbata// XXXIII International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2019)”: Abstracts. – Hurgada, Egypt. – January 24 – February 1, 2019. – P. 110-111.
  6. Shcherbatyy M. Proper orthogonal decomposition and radial basis functions as surrogate models for parametrized partial differential equations // XХІV Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” (APAMCS-2018): Збірник наукових праць. — Львів. – 26-28 вересня, 2018. – С. 194-196.
  7. Shcherbatyy M., Shcherbata I. Proper orthogonal decomposition for ordinary differential equations and partial differential equations. International Conference PDMU-2018. – Prague, Czech Republic, August 27-31, 2018, Proceedings. – P. 160-168.
  8. Shcherbatyy M. Proper orthogonal decomposition for ordinary differential equations and partial differential equations. // M. Shcherbatyy, I. Shcherbata// XXXII International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2018)”: Abstracts. – Prague, Czech Republic. – August 27-31, 2018. – P. 113-114.
  9. Shcherbatyy M.V. Sensitivity analysis for one-dimensional semilinear partial differential equations. // M.V. Shcherbatyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія фізико-математичні науки. – 2017. – №2. – С. 157-164.
  10. Shcherbatyy M.V., Shcherbata I.V. Sensitivity analysis for semilinear partial differential equations. // M.V. Shcherbatyy, I.V. Shcherbata // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2017): Abstracts of XXX International Conference. – Vilnius, Lthuania. – August 14-19, 2017. – P. 112.
  11. Щербатий М.В. Оптимізація систем з обмеженнями у вигляді рівнянь з частинними похідними. / М.В. Щербатий // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2017): Abstracts of XXIX International Conference. – Mukachevo, Ukraine. – May 10-13, 2017. – P. 197-198.
  12. Shcherbatyy M.V., Shcherbata I.V. Optimization of complex systems using meta-models // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2016): Abstracts of XXVIII International Conference. — Brno, Czech Republic. — August 25-30, 2016. — P. 104-105.
  13. Щербатий М.В. Імітаційний підхід до розв’язування задач оптимізації складних систем. // XХІ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” (APAMCS-2015): Збірник наукових праць. — Львів. – 24-25 вересня, 2015. – С. 342-344.
  14. Щербатий М.В., Щербата І.В. Мета моделювання в задачах аналізу та ідентифікації параметрів для систем параболічного типу. // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2015): Abstracts of XXVІ International Conference. —Odessa, Ukraine. — August 24-28, 2015. — С. 154-155.
  15. Shcherbatyy M., Shcherbata H. Meta-models for parameter identification problems of heterodiffusive processes. // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2015): Abstracts of XXV International Conference. — Skhidnytsia, Ukraine. — May 11-15, 2015. — P. 50-51.
  16. Shcherbatyy M., Shcherbata H. Meta-models for parameter identification problems of heterodiffusive processes. // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2015): Abstracts of XXV International Conference. — Skhidnytsia, Ukraine. — May 11-15, 2015. — P. 50-51.
  17. Щербатий М.В. Оптимізація параметрів моделі для процесів одновимірного гетеродифузного масопереносу. // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2013): Abstracts of XXІІІ International Conference. — Mukachevo, Ukraine. — May 12-16, 2014. — С. 193-194.
  18. Savula Ya. Sensitivity analysis of solutions of two-dimentional admixture heterodiffusion problems with respect to perturbation of medium parameters /Savula Ya., Shcherbata H., Shcherbatyy M.// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2014, Вип.19, с. 157- 167.
  19. Щербатий М. Аналіз чутливості та ідентифікація параметрів в моделях динамічних систем. // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ (АППСІКТ-2013): Матеріали міжнародної конференції. — Хмельницький, Україна.— 15-19 травня, 2013. — С. 247-257.
  20. Щербатий М. Задачі ідентифікації параметрів для моделей динаміки процесів масопереносу домішкової речовини в гетерогенних середовищах. // Сучасні проблеми механіки і математики: Збірник наукових праць міжнародної конференції. — Львів, Україна. — 2013. — С. 193-195.
  21. Щербата І. Економіко-математичне моделювання раціонального землекористування регіону. / І.Щербата, М.Щербатий // Аграрна Економіка. — Т.6, №1-2. — 2013. — С. 120-126.
  22. Савула Я. Аналіз чутливості в моделях динаміки популяцій/ Я. Савула, Г. Щербата, М. Щербатий // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2013): Abstracts of XXІ International Conference. — Skhidnytsia, Ukraine. — May 13-17, 2013. — С. 186.
  23. Савула Я. Анализ чувствительности решений задач гетеродиффузии примесного вещества относительно изменений параметров среды / Я. Савула, Г. Щербата, М. Щербатый // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2012): Abstracts of XX International Conference. — Brno, Czech Republic. — September 17-21, 2012. —P. 181-182.
  24. Савула Я. Анализ чувствительности решений задач гетеродиффузии примесного вещества относительно изменений параметров среды / Я. Савула, Г. Щербата, М. Щербатый // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2012): Abstracts of XX International Conference. — Brno, Czech Republic. — September 17-21, 2012. —P. 181-182.
  25. Щербатий М.В. Аналіз чутливості в задачах ідентифікації параметрів динамічних систем // Тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики ”. — Львів, 2011. – С. 109.
  26. Савула Я.Г. Застосування МСЕ до дослідження процесів гетеродифузного масоперенесення у двовимірній області / Я.Г. Савула, Г.М. Щербата, М.В. Щербатий // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2011): Abstracts of XVIII International Conference. —Yalta, Ukraine. — 2011. — С. 144-145.
  27. Савула Я. Числові дослідження процесів гетеродифузії у двовимірній області / Я. Савула, Г. Щербата, М. Щербатий // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Збірник доповідей VIII Міжнародної наукової конференції. — Львів. — 2010. — С. 436-437.
  28. Савула Я.Г. Моделювання і оптимізація рівня накопичення полютантів у рослинах / Я.Г. Савула, Г.М. Щербата, М.В. Щербатий // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2010): Abstracts of XV International Conference. —Lviv, Ukraine. — 2010. — С. 188-189.
  29. Savula Ya. Optimization of Infectious Disease Processes Modelled by Delay Differential Equations / Ya. Savula, H. Shcherbata, M. Shcherbatyy // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2010. — Випуск 11. — С. 169-178.
  30. Shcherbatyy M. Optimization of infectious disease processes modeled by delay differential equations. // XVI Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів, 2009. – С.232-233.
  31. Щербатий М. Комп’ютерне моделювання процесів поширення забруднювачів у рослинах. // Збірник праць наукової конференції “Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки”. – Львів, 2009. – С. 315-317.
  32. Савула Я.Г., Щербатий М.В., Мацьонг Я.Є., Гержикова В.Г., Жилякова Т.А., Сластья Є.А., Черноусова І.В., Семенчук А.В. Математичне моделювання процесів бродіння винного сусла з врахуванням температурної залежності. // Вісник аграрної науки. – Київ, 2005- №6. – С.51-57.
  33. Savula Ya.H., Shcherbatyy M.V., Ivankiv K.S. Simulative approach to solution of optimal design problems of shell construction.// J.of Appl. Comp. Science, Technical University, Lodz. Poland, 2005. –Vol. 12, No 2, 2005. – P. 87-106. (In Eng)
  34. Щербатий М., Возняк Н. Врахування зв’язності мережі при моделюванні поширення вірусів в інформаційній системі. //Матеріали 4-тої Українсько-Польської конференції “Механіка середовища, методи комп’ютерних наук та моделювання”. – Львів: Центр матем. модел. ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України. В-во “Сполом”, 2004. – Т.2. – С. 97-107.
  35. Савула Я.Г., Щербатий М.В. Математичне моделювання процесів бродіння виноградного сусла // Вестник Херсонского государственного технического университета. Вып. 3 (19). – 2003. – С. 377 – 380.
  36. Щербатий М., Мацьонг Я. Оптимальне керування та ідентифікація параметрів у системах звичайних диференціальних рівнянь. // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – Львів, 2003. – Вип. 7.-С.224-233.
  37. Щербатий М.В., Мацьонг Я.Є. Оптимальне керування в системах звичайних диференціальних рівнянь. // ІХ Всеукр. Наук. Конф.: Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Тези доповідей. – Львів, 2002. – С. 138-139.
  38. Щербатий М.В., Возняк Н.О. Задача ідентифікації параметрів для систем звичайних диференціальних рівнянь із запізненням. // ІХ Всеукр. Наук. Конф.: Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Тези доповідей. – Львів, 2002. – С. 137-138.
  39. Shcherbatyy M.V., Ivankiv K.S. Modelling and Optimization of Infectious Disease Processes Based on Delay Differential Equations. // 22nd Annual Conference, ISCB, Programme and Abstracts. – Stockholm, Sweden, August 19-23, 2001. – P. 213.
  40. Савула Я.Г., Щербатий М.В., Іванків К.С. Аналіз та синтез процесів перебігу інфекційних захворювань. // Конф.: Сучасні проблеми математики та механіки. Тези доповідей. – Львів, 2000. – С. 81-82.
  41. Shcherbatyy M.V., Ivankiv K.S. Formulation and Algorithm of Solution of Optimal Control Problems of Infectious Disease Processes Using Clinical And Laboratory Observed Data. // Вісник Львівського університету, Серія прикладна математика та інформатика. – Львів, 2000. – Вип. 1.-С. 296-299.
  42. Щербатий М.В., Щербата І.В., Харків Н.В. Чисельні дослідження потенціальних можливостей економічного розвитку територіально-виробничих систем з врахуванням забруднення. // Вісник Львівського університету, Серія прикладна математика та інформатика. – Львів, 2000. – Вип. 1.-С. 273-276.
  43. Shcherbatyy M.V., Ivankiv K.S. Optimal Control of Immunology Processes.// ISCB-GMDS-99 Conf., Abstract Volume. – Heidelberg, Germany, 1999. – P. 409.
  44. Shcherbatyy M.V., Ivankiv K.S. Simulative Approach to Solution of Optimal Design Problems of Shell Construction.//Conf.: Num. Meth. and Comput. Mech. in Science and Eng.: Theses. – Miscolc: Hungary, 1998. – P. 98-99.
  45. Черевко Г., Горбонос В.Ф., Щербатий М.В. Економіко-технологічна модель кооперації в АПК. // Економіка АПК. – 1998. – №11. – С. 20-25.
  46. Щербатий М.В., Іванків К.С. До питання оптимального керування процесами протікання інфекційних захворювань. // Вісник Львівського університету- Львів, 1998. – Вип. 50.-С. 103-106.
  47. Щербата І.В. Щербатий М.В. Інвестиційна політика в агробізнесі. //Конф.: Інвестиційна діяльність в Україні – проблеми розвитку і регуляції: Тези. – Чернівці, 1997.- С. 117-120.
  48. Shcherbatyy M.V. Structural Optimization of Elastic Shell Constructions.//Conf.: Num. Meth. and Comput. Mech. in Science and Eng.: Theses. – Miscolc: Hungary, 1996. – P. 69.
  49. Щербатий М.В., Іванків К.С. Порівняльна характеристика методів Рунге-Кутта // Вісник Львівського університету- Львів, 1995. – Вип. 42.-С. 82-87.
  50. Щербатий М.В. Оптимізація частот вільних коливань складових оболонок обертання.// Вісник Львівського університету- Львів, 1995. – Вип. 41. – С. 114-123.

Біографія

ОСОБИСТІ ДАНІ: Народився 12 жовтня 1957 р., Тернопільска область, Україна; Громадянин  України; одружений.

ОСВІТА
1983-1986: Навчання в аспірантурі на кафедрі прикладної математики Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Отримав вчену степінь кандидата фізико-математичних наук (червень 1987, Рішення Вченої Ради в Інституті Прикладних Проблем Механіки і Математики Академії Наук СРСР.

 • Науковий керівник: проф. Ярема Савула
 • Тема дисертації: Параметрична оптимізація пружних оболонок складної форми.

1974-1979: студент факультету прикладної математики Львівського національного
університету імені Івана Франка. Диплом з відзнакою в галузі прикладної математики.

Січень 1996 – грудень 1997 – Курси англійської мови в школі “Міжнародний дім ”, м. Львів.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

1991- по         Доцент кафедри прикладної математики Львівського національного університету

даний час       імені Івана Франка

1987-1990       Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії “Чисельні методи в прикладній математиці”, кафедра прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка.

1979-1983       Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії “Чисельні методи в прикладній математиці”, кафедра прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка.

ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА
Навчальні курси та розробка навчальних програм

  • Системи комп’ютерної математики (для Бакалаврів з Прикладної Математики)
  • Комп’ютерне моделювання динамічних систем (для Бакалаврів з Прикладної Математики)
  • Прикладне статистичне моделювання (для Бакалаврів з Прикладної Математики)
  • Комп’ютерне моделювання динамічних систем з розподіленими параметрами (для Магістрів з Прикладної Математики)
  • Оптимізація складних систем (для Магістрів з Прикладної Математики, курс читається англійською мовою)
  • Методи обчислень (для Бакалаврів з Прикладної Математики)
   Наукове керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів

  Навчальні курси та розробка навчальних програм у попередні роки

  • Моделювання складних систем
  • Математичне моделювання та системний аналіз
  • Механіка суцільного середовища
  • Застосування чисельних методів для дослідження економіко-екологічних та медико-біологічних процесів
  • Оптимізація в задачах математичної фізики
  • Управління розв’язками задач математичної фізики
  • Економетрика
  • Об’єктно-орієнтоване проектування
  • Програмування на VBA
  • Лабораторні заняття з мов програмування C#, C++, Delphi, Pascal, FORTRAN.
   Запрошений професор

  • Оптимізація складних систем (магістерський курс Erasmus Mundus з математичного моделювання в інженерії (MathMods); Університет Л’Аквіла, Італія, березень 2016 р.)
  • Оптимізація складних систем (програма Erasmus Mundus “InterMaths”, Університет Л’Аквіла, Італія, березень 2017)
  • Динамічні системи та теорія біфуркацій (Програма Erasmus Mundus “InterMaths”, Університет Л’Аквіла, Італія, 2022, осінній семестр, 2 місяці)

  ГРАНТИ, ВІДЗНАКИ ТА ЧЛЕНСТВО У НАУКОВИХ ТОВАРИСТВАХ

  2012-2014  Учасник міжнародного проекту 530 601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES “INARM: Інформатика і Менеджмент: Рамки Кваліфікацій в Стилі Болонського Процесу“.

  Липень 1-14, 2013 Літня школа в університеті Кобленц-Ландау, Німеччина. Результати Процесу Навчання. Політика Вищої Освіти (Learning Outcomes Higher Education Policy).

  2001-2004    INTAS Грант 00-0751 (“Новітні технології для моніторингу процесу ферментації та контролю якості алкогольних напоїв на основі ферментних електродів та пристроїв”), відповідальний за завдання “Математичне моделювання процесів ферментації”.

  1994-1995    Грант Державного Комітету України з Питань Науки, Техніки та Промислової Політики для дослідження задач оптимального керування.

  1999-2001    Член ISCB (Міжнародного Товариства Клінічних Біостатистиків).

  2001             Грант ISCB (Міжнародного Товариства Клінічних Біостатистиків) для участі в 22ій ISCB щорічній конференції (Стокгольм, Швеція, Sweden, 19-23 серпня, 2001р.).

  • Грант Німецького Товариства з Медичної Інформатики, Біометрії та Епідеміології (GMDS) для участі в ISCB-GMDS-99 конференції (Гейделберг, Німеччина 13-17 вересня, 1999 р.).

  НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ

  • 2014, Жешувський університет, Польща. Наук. кер. проф. М. Зіма.
  • 2016, Вроцлавський університет, Польща. Наук. кер. проф. П. Білер.

  ЗНАННЯ МОВ

  Українська –рідна мова; Russian – вільне володіння; English – добре; Польська –посередньо.

  ЗНАННЯ КОМП’ЮТЕРА

  • Мови програмування – Fortran; Pascal; C/C++;VBA;C#;
  • Програмне забезпечення – Delphi, Microsoft Visual Studio, STATISTICA, SPSS, MATLAB, Octave, COMSOL, Microsoft Office.

Методичні матеріали

 • 1. Іванків К.С., Щербатий М.В. Математичне моделювання біологічних та еколого-економічних процесів. – Львів, ЛНУ, 2005. – 154 с.
 • 2. Щербатий М.В., Іванків К.С. Методичні вказівки до розробки програмного забезпечення розв’язування задачі Коші однокроковими методами. – Львів, 1993.– 24 с.
 • Розклад