Бакалавр

Навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 01 “Освіта”
спеціальність 014 “Середня освіта”

Кваліфікація: Бакалавр з інформатики, вчитель інформатики

Випускаюча кафедра:

у галузі знань 11 “Математика та статистика”

113 Прикладна математика

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

Випускаючі кафедри:

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”


Для вступників до 2016 року

у галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”
впорядковані з урахуванням напрямків підготовки

Прикладна математика (6.040301)

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

Випускаючі кафедри:

Інформатика (6.040302)

Кваліфікація: Бакалавр з інформатики, вчитель інформатики

Випускаючі кафедри: