Вовк Олександр Володимирович

Посада: доцент кафедри програмування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-91

Електронна пошта: oleksandr.vovk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Чисельні методи:

Методи дискретизації та лінеаризації задач дифузії-адвекції-реакції, метод скінченних елементів (МСЕ), апостеріорна оцінка похибок апроксимацій МСЕ

Програмування:

REST архітектура веб застосувань

Курси

Публікації

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

  1. Вовк О. В. Апостеріорні оцінювачі похибки серендипових квадратичних апроксимацій МСЕ для еліптичних крайових задач / О. В. Вовк, Г. Квасниця, О. Ю. Остапов, Г. А. Шинкаренко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія прикл. мат. та інф. – 2014. – Вип. 21. – С. 67–78.
  2. Вовк О. В. Інтеграція ньютонівської лінеаризації у часову дискретизацію початково-крайових задач / О. В. Вовк, Г. А. Шинкаренко // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – Вип. 56, № 2. – С. 60–71. Те саме: Vovk O. V. Integration of Newton linearization into the time discretization of initial-boundary-value problems / O. V. Vovk, H. A. Shynkarenko // J. Math. Sciences. – 2014. – V. 203, № 1. – С. 70–86.
  3. Вовк О. В. Проекційно-сітковa схема розв’язування еволюційних задач окиснення чадного газу на поверхні платини / О. В. Вовк, Н. І. Павленко, Г. А. Шинкаренко, В. Д. Вовк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія прикл. мат. та інф. – 2012. Вип. 18. – С. 54–69.
  4. Shynkarenko H. A. А posteriori error estimations for finite element approximations on quadrilateral meshes / H. Shynkarenko, O. V. Vovk // J. Comput. Appl. Math. – 2013. – N. 3 (113). – P. 107–118.

Наукові статті у закордонних виданнях:

  1. Kvasnytsia H. A. Computable double-sided a posteriori error estimates and h-adaptive finite element approximations / H. A. Kvasnytsia, O. Yu. Ostapov, H. A. Shynkarenko, O. V. Vovk // Manufacturing Process. Actual Problems-2014. – Opole : Politechnika Opolska. – – Vol. 1. – P. 87–102.
  2. Ostapov O. A posteriori error estimator and h-adaptive finite element method for diffusion-advection-reaction problems / O. Yu. Ostapov, H. A. Shynkarenko, O.V. Vovk // Recent Advances in Comput. Mech., Taylor & Francis Group, London. – 2014. – P. 329–337.
  3. Ostapov O. Yu. Computable two-sided a posteriori error estimates for h-adaptive finite element method / O. Yu. Ostapov, O. V. Vovk, H. A. Shynkarenko // Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinatory Issues. – Taylor & Francis Group, 2016. – P. 449–453.
  4. Ostapov O. Yu. Finite element adaptive refinement techniques for diffusion-advection-reaction problems / O. Yu. Ostapov, H. A. Shynkarenko, O. V. Vovk // Manufacturing Processes. Actual Problems-2013. – Opole : Politechnika Opolska. – 2013. – Vol. 1. – P. 31–46.
  5. Shynkarenko H. A. Numerical modeling of spiral waves on surface carbon monoxide oxidation reaction / H. A. Shynkarenko, O. V. Vovk // Manufacturing Process. Actual Problems-2015. – Opole : Politechnika Opolska. – – Vol. 1. – P. 91–112.

Біографія

14.02.1988 р. народився у м. Львові.

Освіта:

2016 – захистив кандидатську дисертацію “Числове моделювання нелінійних еволюційних задач дифузії-адвекції-реакції” за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика (фіз.-мат. науки)

2010-2013 – навчався в аспірантурі факультету прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. Івана Франка на кафедрі інформаційних систем

2005-2010 – навчався на факультеті прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. Івана Франка

1995-2005 – навчався у СЗОШ 95 м. Львова

Робота:

2016-даний час – асистент кафедри програмування факультету прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. Івана Франка

2013-2016 – на посаді асистента кафедр факультету прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. Івана Франка

Методичні матеріали

Розклад