Кафедра обчислювальної математики

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра обчислювальної математики заснована у 1960 р. в рамках механіко-математичного факультету. Основною причиною утворення кафедри була гостра необхідність тогочасного господарського комплексу у спеціалістах, здатних забезпечувати належне функціонування перших електронно-обчислювальних машин (системних програмістів), а також створювати для них програмне і прикладне забезпечення. Незаперечним фактом є те, що такого роду кафедра була однією з перших у колишньому СРСР і першою на теренах Західної України. Засновником (за ініціативи ректора Львівського університету акад. Євгена Лазаренка) і багаторічним завідувачем кафедри був проф. О. М. Костовський. До середини 70-х років кафедра випускала спеціалістів-“обчислювачів”, орієнтованих на системне обслуговування ЕОМ типу БЭСМ, ЕС та інших; розробку та підтримку АСУ підприємств тощо.

Завідувачами кафедри були: проф. О. М. Костовський (1960-1977), доц. А. І. Кардаш (1977 – 1983), доц. Й. В. Людкевич (1983-1991), доц. І. І. Чулик (1991-1993), проф. Г. Г. Цегелик (1993-2000), проф. Р. С. Хапко (2000- до тепер).

Кафедра була і є постійним постачальником науково-викладацьких кадрів при створенні нових кафедр як в університеті, так і за його межами. У 1975 р. кафедра була однією з базових при створенні факультету прикладної математики і механіки у Львівському університеті.

На теперішній час працівники кафедри проводять наукові дослідження з чисельного розв’язування лінійних і нелінійних задач обчислювальної математики. Викладачі кафедри читають загальні курси, пов’язані з методами наближених обчислень: «Функціональний аналіз», «Чисельні методи лінійної алгебри», «Чисельні методи», «Лінійні інтегральні рівняння», «Додаткові розділи чисельних методів» для студентів спеціальностей «прикладна математика» та «системний аналіз».

За результатами досліджень працівниками кафедри опубліковано велику кількість наукових праць, у тому числі у престижних іноземних журналах. Проф. Р. С. Хапко отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за 2012 рік в складі колективу авторів за цикл наукових праць «Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування». Викладачі кафедри підтримують наукові контакти з кафедрами та інститутами відповідного профілю у Варшавському університеті (Польша), Вроцлавському університеті (Польша), Університеті м. Геттінген (Німеччина), Університеті м. Карлсруе (Німеччина), Університеті м. Лінц (Австрія) та університетами інших країн.

Співробітники

завідувачХАПКО Роман Степановичзавідувач
доцентВАВРИЧУК Василь Григоровичдоцент
доцентМУЗИЧУК Юрій Анатолійовичдоцент
доцентНЕДАШКОВСЬКА Анастасія Миколаївнадоцент
доцентЯРМОЛА Галина Петрівнадоцент
старший викладачГАРАСИМ Ярослав Степановичстарший викладач
асистентБЕШЛЕЙ Андрій Володимировичасистент
асистентБОРАЧОК Ігор Володимировичасистент
асистентВЛАСЮК Марія Володимирівнаасистент
асистентІЛЬНИЦЬКА Ольга Володимирівнаасистент
асистентЛАВРИК Святослав Володимировичасистент
лаборантРЯШКО Христина Михайлівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Тематика наукових досліджень членів кафедри:

 • Чисельне розв’язування прямих та обернених початково-крайових задач (проф. Р. С. Хапко);
 • Чисельне розв’язування осесиметричних самоузгоджених задач електронної оптики та двовимірних інтегральних рівнянь із слабкою особливістю (доц. Б. А. Остудін);
 • Чисельне розв’язування граничних задач для рівняння Пуассона методом скiнченних різниць (доц. А. Т. Дудикевич);
 • Дослідження ітераційних методiв розв’язування нелінійних рiвнянь та нелiнiйних задач про найменші квадрати (проф. С. М. Шахно);
 • Розробка принципів функціонування та створення системи захисту електронних банківських документів (ст. викладач. Я. С. Гарасим).

Програма та матеріали наукової конференції APAMCS-2023

06.11.2023 | 17:32

Всеукраїнська наукова конференція
“Сучасні проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук”,
присвячена 50-річчю кафедри оптимальних процесів,
7 – 9 листопада 2023, Львів
APAMCS-2023
Програма конференції
Матеріали конференції

Читати »