Шунькін Юрій Валерійович

Посада: асистент кафедри теорії оптимальних процесів

Телефон (робочий): (032) 239-47-91

Електронна пошта: yuriy.shunkin@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ami.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

НАУКОВI IНТЕРЕСИ

Чисельне розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати. Ітераційні методи розв’язування нелінійних рiвнянь.

Курси

Публікації

  1. Garasym Ya. Numerical solution of some potential theory boundary value problems in the space with cracks by means of combined method / Ya. Garasym, A.Dudykevych, B. Ostudin, Yu. Shunkin // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. 2016 Вип. 2. – С. 24-31.
  2. Шунькін Ю.В. Про відтворення граничних значень потенціалу осесиметричного електростатичного поля методом регуляризації на компакті / Ю.В. Шунькін, Б.А. Остудін, Я.С. Гарасим // Матеріали сімнадцятої міжнародної наукової конференції ім. акад. Михайла Кравчука, 19—20 травня, 2016 р., Київ Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. — Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 290-293.
  3. Гарасим Я.С. Розв’язування однієї оберненої задачі теорії потенціалу методом регуляризації на компакті, заданому у вигляді рівностей / Я.С. Гарасим, Б.А. Остудін, Ю.В Шунькін // Матеріали XXIІ Всеукр. наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, 5-7 жовтня 2016р., Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 56-60.
  4. Шахно С., Шунькін Ю.  Про комбінований метод для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  25, 2017.- С. 38-48.
  5. Шахно С.М., Шунькін Ю.В. Двокроковий метод типу хорд для  розв’язування нелінійних рівнянь // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – №1 (124).
  6. Гарасим Я.С. Чисельне розв’язування деяких обернених задач теорії потенціалу в електронній оптиці / Я.С. Гарасим, Б.А. Остудін, Ю.В Шунькін // Праці VІII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2016. – С. 78-79.
  7. Garasym Ya. Numerical solving some inverse problem in axially symmetric electrostatic field / Garasym Ya., Ostudin B., Shunkin Yu. // Proceedings of the International Conference UCAM – 2017 «Ukrainian Conference on Applied Mathematics» – Lviv, 2017. – С. 53-54.
  8. Shakhno S.M. Convergence analysis of Newton-Secant method for nonlinear least squares problem / S. Shakhno, Yu. Shunkin // Abstracts of XXX International Conference “Problems Of Decision Making Under Uncertainties (PDMU – 2017)”. Dedicated to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev, August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania. – P. 109.
  9. Shakhno S.M. Gauss-Newton-Potra method for nonlinear least squares problems with operator decomposition / Shakhno S.M., Shunkin Yu.V., Babjak А.-V.І. // Abstracts of XXXII International Conference “Problems Of Decision Making Under Uncertainties (PDMU – 2018)”. August 27-31, Prague, Czech Republic. – P. 110.
  10. Шахно С.М. Метод Гауса-Нютона-Потра для розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати з декомпозицією оператора / C.М. Шахно, Ю.В. Шунькін, Г.П. Ярмола // Матеріали XXIV Всеукр. наук. конф. “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, 26-28 вересня 2018р., Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. – 191-194.

Наукова біографія

НАВЧАННЯ, НАУКА

2015-2018 Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Аспiрант факультету прикладної математики та інформатики. Науковий керівник: докт. фіз.-мат. наук, проф. Шахно С.М. (01.01.07 – обчислювальна математика)
2010-2015 Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Студент факультету прикладної математики та інформатики. Диплом за спец. «прикладна математика». Науковий керівник: доц.  Остудін Б.А.

 

Розклад