Борисюк Ярина Євгенівна

Посада: асистент кафедри прикладної математики

Телефон (робочий): (032) 239-41-78

Електронна пошта: yaryna.borysyuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ami.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання ферментаційних процесів, задача оптимального керування.

Курси

Публікації

  1. М.Щербатий, Я.Мацьонг. Оптимальне керування та ідентифікація параметрів в системах звичайних диференціальних рівнянь //Вісник Львів.ун-ту. Серія прикл.мат. та інформ.-2003.‚ Вип. 7.-C. 224-233.;     
  2. Іванків К., Мацьонг Я. Математичне моделювання ферментаційних процесів// Матеріали Українсько-польської конференції “Механіка середовища, методи комп’ютерних наук та моделювання”. – 2004‚ Вип. 9.- C. 126-135.
  3.  Оптимальне керування залежною від температури моделлю процесу ферментації / Я.Є. Мацьонг, Я.Г. Савула, М.В. Щербатий // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2006. — № 3. — С. 89–98. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
  4.  Delphi для початківців/ Іванків К., Мацьонг Я. (Борисюк), Мандзак Т.: Навчально- методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 188 с
  5.  Математичне моделювання процесів бродіння виноградного сусла з урахуванням температурного режиму [Текст] / Я.Г. Савула, М.В. Щербатий, Я.Є. Мацьонг, В.Г. Гержикова и др // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 6. – С. 51-57

Біографія

з 2016 –         асистент кафедри прикладної математики факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету ім. І.Франка;

Методичні матеріали

Розклад