Напрями досліджень

Фундаментальні дослідження: Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.

Наукова школа “Чисельне моделювання і оптимізація  фізико-механічних полів”. Наукові керівники – пpоф. Савула Яpема Гpигоpович, пpоф. Шинкаренко Георгій Андрійович.

Прикладні дослідження: Інформаційні та комунікаційні технології. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення.

Наукові напрями:

Чисельні методи розв’язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум. Науковий керівник – пpоф. Бартіш Михайло Ярославович.

Чисельне розв’язування прямих і обернених задач методом інтегральних рівнянь. Науковий керівник – пpоф. Хапко Роман Степанович.

Теоретичні основи інформатики і кібернетики. Науковий керівник – пpоф. Цегелик Григорій Григорович.