Венгерський Петро Сергійович

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри кібербезпеки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: petro.venherskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Розв’язування МСЕ задач гідродинаміки,  інтервальний аналіз, обчислювальна геометрія, комп’ютерна графіка, інформаційні технології, проблеми кібербезпеки, застосування машинного навчання.

Курси

Вибрані публікації

Наукова біографія

У 1980 році закінчив Лобачівську середню школу. В 1981 році поступив у Львівський державний університет ім. І. Франка, який закінчив у 1986 році. З 1986 року до 1988 року працював в НДЛ-63 молодшим науковим співробітником. В 1988 рці поступив в аспірантуру при Львівському університеті. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на теиу:”Застосування інтервального аналізу для розв’язування деяких класів задач”(фіз.-мат. науки). З 2005 року – доцент кафедри інформаційних систем факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.В 2017 році захистив Докторську дисертацію на тему:”Чисельне моделювання поверхневого і грунтового потоків та їх взаємодія на території водозбору”(фіз.-мат. науки).

Розклад