Венгерський Петро Сергійович

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри кібербезпеки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: petro.venherskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Розв’язування МСЕ задач гідродинаміки,  інтервальний аналіз,обчислювальна геометрія, компютерна графіка, інформаційні технології, проблеми кібербезпеки, застосування машинного навчання.

Курси

Публікації

  • Кокоvska Y. Application of finite elements method for solving variational problem of channel flows / Y. Kokovska, M. Prytula, P. Venherskyi// Journal of Numerical and Applied Mathematics. 2017. – № 2(123) – P. 1-11.
  • Venherskyi P. Construction and research of full balance energy of variational problem motion groundwater flows/ P. Venherskyi //Eureka: physics and engineering. Computer sciences and mathematics. – – Vol. 1 – P. 30 – 37.
  • Kokovska , Venherskyi P. Computer simulation of water flow in networks on the basis of kinematic approximation. Advanced trends in radioelecrtronics, telecommunications and computer engineering. 2018. P. 1282–1286.
  • Kokovska Y. V. Investigation of Geoinformation Models of Water Flows in Pseudoprismatic Channels / Y. V. Kokovska, P. S. Venherskyi // International Scientific and Practical Conference on electronics and information (ELIT-2019) – 2019. – P. 117-121.
  • Venherskyi Using of FEM for Modeling of Compatible Movement of Surface Kinematic Waves and River Flows/ Petro Venherskyi, Yaryna Kokovska // Proceedings of 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications And Computer Engineering (TCSET),Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022. P. 795 – 800.
  • Чисельне розв’язування варіаційних задач поверхневого стоку / Венгерський П.С., Трушевський В.М., Шинкаренко Г.А. // Вісн.
    Київ. Нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. кіб. Вип.3. – 2002. – С. 26-30.
  • Стабілізація чисельного розв’язку варіаційної задачі стоку мілкої води / Венгерський П.С., Трушевський В.М., Шинкаренко Г.А. // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. прик. матем. та інф. Вип. 4. – Львів, 2002. – С. 102-109.
  • Чисельне дослідження задач фільтрації грунтової води в насиченій зоні / Венгерський П.C., Демкович О.Р. // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. прик. матем. та інф. Вип. 6. – Львів, 2003. – С. 106 – 116.

Біографія

У 1980 році закінчив Лобачівську середню школу. В 1981 році поступив у Львівський державний університет ім. І. Франка, який закінчив у 1986 році. З 1986 року до 1988 року працював в НДЛ-63 молодшим науковим співробітником. В 1988 рці поступив в аспірантуру при Львівському університеті. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на теиу:”Застосування інтервального аналізу для розв’язування деяких класів задач”(фіз.-мат. науки). З 2005 року – доцент кафедри інформаційних систем факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.В 2017 році захистив Докторську дисертацію на тему:”Чисельне моделювання поверхневого і грунтового потоків та їх взаємодія на території водозбору”(фіз.-мат. науки).

Розклад