Венгерський Петро Сергійович

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри кібербезпеки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Електронна пошта: p_vengersky@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Розв’язування МСЕ задач гідродинаміки,  інтервальний аналіз,обчислювальна геометрія, компютерна графіка, інформаційні технології.

Курси

Публікації

1. Чисельне розв’язування варіаційних задач поверхневого стоку / Венгерський П.С., Трушевський В.М., Шинкаренко Г.А. // Вісн.
Київ. Нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. кіб. Вип.3. – 2002. – С. 26-30.
2. Стабілізація чисельного розв’язку варіаційної задачі стоку мілкої води / Венгерський П.С., Трушевський В.М., Шинкаренко Г.А. // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. прик. матем. та інф. Вип. 4. – Львів, 2002. – С. 102-109.
3.Чисельне дослідження задач фільтрації грунтової води в насиченій зоні / Венгерський П.C., Демкович О.Р. // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. прик. матем. та інф. Вип. 6. – Львів, 2003. – С. 106 – 116.

Біографія

Народився 22 квітня 1964 року. У 1980 році закінчив Лобачівську середню школу. В 1981 році поступив у Львівський державний університет ім. І. Франка, який закінчив у 1986 році. З 1986 року до 1988 року працював в НДЛ-63 молодшим науковим співробітником. В 1988 рці поступив в аспірантуру при Львівському університеті. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію на теиу:”Застосування інтервального аналізу для розв’язування деяких класів задач”(фіз.-мат. науки). З 2005 року – доцент кафедри інформаційних систем факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.В 2017 році захистив Докторську дисертацію на тему:”Чисельне моделювання поверхневого і грунтового потоків та їх взаємодія на території водозбору”(фіз.-мат. науки).

Розклад