Сеньо Петро Степанович

Посада: завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-51

Електронна пошта: petro.seno@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Ітераційні методи; операторні рівняння; задачі на екстремум; методи інтервального аналізу; теорія ймовірностей; математична статистика; однорідні обчислювальні середовища.

Курси

Публікації

Всіх публікацій станом на цей час 127. Серед них: праці

 1. Бартіш М. Я. Про методи типу Рунге для розв’язування нелінійних операторних рівнянь / М. Я. Бартіш, П. С. Сеньо // Допов. АН УРСР. Серія А. – № 9. – 1972. – С. 771–775.
 2. Senio P. Solving systems of special form nonlinear equations by means of some modifications of Runge type interval iterative method / Senio, P. Vengersky// Interval Computations.– Vol. 4(6).– 1992. – P. 59–65.
 3. Венгерский П. С. О применении некоторых интервальных итерационных методов к решению систем нелинейных алгебраических уравнений / П. С. Венгерский, П. С. Сеньо, А. И. Кардаш // Выч. и прикл. математика. – 1990. – № 70. – С. 11–21.
 4. VengerskyP. S.On the application of certain interval iteration methods to solving a system of nonlinear algebraic equations /P.S. Vengersky,A.I. Kardash, P. S.Sen’o // Journal of Mathematical Sciences. – June. – 1994. – Volume 70. – Issue 1. – P. 1492–1499
 5. Сеньо П. С. Арифметика лінійних функціональних інтервалів / П. С. Сеньо // Вісник Львів. ун-ту. Серія прикл. матем. та інформатика. – Вип. 21. – 2014. – С. 38–57
 6. Сеньо П. С. Двосторонні методи розв’язування задачі Коші на підставі математики функціональних інтервалів / П. С. Сеньо // Вісник Львів. ун-ту. Серія прикл. матем. та інформатика. – Вип. 25. – 2017. – С. 18–37.
 7. Сеньо П. С. Деякі застосування математики функціональних інтервалів / П. С. Сеньо // Матем. та комп. моделювання. Серія: фізико-матем. науки. – Вип. 13. – 2016. – С. 182–193.
 8. Senio P. The method of solving the Cauchy problem that is based on the adjustment the approximation of the function and its derivative / P.S.Senio, T.I. Stoyko // East European Scientific Journal. – N 9. – Warsaw, Poland. – 2017. – Р. 65–72.
 9. Сеньо П. С. Методи розв’язування граничних задач на основі математики функціональних інтервалів / П. С. Сеньо // Матем. та комп. моделювання. Серія: фізико-матем. науки. – Вип. 17. – 2018. – С. 133–144.
 10. Senio P. S. Two-sided approximatio finding of a function based on mathematics of functional intervals / P.S. Senio // Proceedings of XXXII International Conference PDMU. – August 27–31. – Czech Republic, – Prague, 2018. – Р. 146–154.
 11. Senio P.S.Matrix representation of Taylor’s formula for mappings in finite dimensional spaces/ P. Senio //Mathem. Studii. – Vol. 51, N 1.– 2019. – P. 92–106

Підручники

 1. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика / П.С. Сеньо, // Підручник з грифом МОН України, – 2004, – Київ:  ЦНЛ,  – 448 с.
 2. Сеньо П.С. Випадкові процеси / П.С. Сеньо, // Підручник з грифом МОН України, – 2006, – Львів: Компакт – ЛВ, – 288 с.
 3. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика / П.С. Сеньо, // Підручник з грифом МОН України, – 2007, – Київ: Знання, – 557 с.

 

Біографія

1948 р. – народився в смт Рафалівка Володимирецького р-ну Рівненської обл.

ОСВІТА:

1971 р. – закінчив механіко-математичний факультет ЛДУ  за спеціальністю “математика”, кваліфікація – “математик-обчислювач”.

1979 р. – канд. фіз.-мат. наук (тема дисертації “Дослідження методів типу Рунге розв’язування нелінійних операторних рівнянь”).

2020 р. – доктор фіз.-мат. наук. (тема дисертації “Методи локалізації функціональних невизначеностей для аналізу систем”).

РОБОТА:

У 1971-72 рр. старший лаборант, інженер, старший інженер ОЦ.

1972–73 рр. – асистент кафедри обчислювальної математики.

1973-75 рр. – асистент кафедри теорії оптимальних процесів,

1975-80 рр. – старший викладач кафедри теорії оптимальних процесів.

1980-2004 рр. – доцент кафедри теорії оптимальних процесів.

2004-2017 рр. – професор кафедри теорії оптимальних процесів.

2017-дотепер – завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів.

Розклад