Кухарський Віталій Михайлович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-44-27

Електронна пошта: vitaliy.kukharskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Комп’ютерне моделювання та числовий аналіз задач екології, тепло-масоперенесення у неоднорідних середовищах.

Метод скінченних елементів.

Інформаційні технології в освіті, E-learning.

Управління IT-проектами.

Курси

Вибрані публікації

Автор 42 публікацій 21 стаття, 19 тез конференцій, 1 навчальний посібник з грифом МОН України та 1 тексти лекцій. Деякі з них:

  1. Ya.H. Savula, V.M. Kukharskyy, Ye.Ya.Chaplia. Numerical Analysis of Advection–Diffusion in the continuum with thin canal // Numerical Heat Transfer.PartA. – 1998. – 33(3). – P.341–351.
  2. Савула Я.Г., Мандзак Т.І., Кухарський В.М. Числовий аналіз різновимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими включеннями // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип.8. – С.149-156.
  3. Кухарський В., Савула Я., Кривень І. Модифікований метод залишково-вільних бульбашок для розв’язування задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2013. – Вип. 20. – С. 85-94.
  4. I. Katernyak, V. Loboda, V. Kukharskyy, Ya. Savula. Strategy for Entrepreneurship Education at Ivan Franko National University “Towards Creating Innovation Hub in IT Area”, Proceedings of International Conference “Current problems of Applied Mathematics and Informatics”. – Lviv. – Ukraine, – 2014. – P.18-19.
  5. V. Kukharskyy, Ya. Savula, M. Yaroshevska, N. Kukharska. Sectorial Qualifications Frameworks in Informatics. Problems of Development and Adaptation in the Educational System of Ukraine. Proceedings of International Conference “Current problems of Applied Mathematics and Informatics”. – Lviv. – Ukraine, – 2014. – P.22-23.

Наукова біографія

ОСВІТА

2008Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка. Вчене звання: доцент.
2006Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка. Вчене звання: старший науковий співробітник (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). .
2001Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача НАН України. Канд. фiз.-мат. наук. Наук. кер. проф. Ярема Савула. Тема дисертацiї: “Чисельне дослідження задач адвекції-дифузії у середовищі з тонкими неоднорідностями” (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).
1989-1994Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка. Факультет прикладної математики. Диплом за спец. “прикладна математика”. Наук. кер.: проф. Ярема Савула.
1987-1989Зашківська середня школа.
1979-1987Грядівська восьмирічна школа.

ПЕРСОНАЛЬНI ДАНI

Українець, одружений, двоє дiтей. Мiсце i дата народження: с. Гряда, Жовківський р-н., Львівська обл., 19.07.1972 р.

НАУКОВI СТАЖУВАННЯ

07.2016Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. Quality Assurance in Higher Education
06.2016Унiверситет Кремс на Дунаї, Австрія. University ERP system. Management Information Systems Influence on Decision Making Process and Quality Assurance. Challenges in Implementing ERP System in Large Organizations: Similarities and Differences Between Corporate and University Environment
07.2014Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. IT in Education. QA: Learning Outcomes for Learning Environment. Information Technology Software and Hardware Tools in Education.
07.2013Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. Learning Outcomes. Higher Education Policy. University IS. IT in Education. ERP Systems.
07.2010Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. Research Methods in IS. E-Government. Virtual Goods. International Economics.
04.2010Технічний університет м. Кошице, Словаччина. EU E-Government Projects at Technical University of Kosice. Information Systems at the Technical University of Kosice. Overview of Security Threads. Introduction to DataWarehousing.
11.2009Сумський державний університет, Україна. Methodological Aspects of Distance Learning System operation, Approaches to Development of Electronic Courses. Structure of Electronic Studying Materials, Practical Use of Distant Learning.
11.2009Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща. E-Learning Techniques, Methods and Application. Designing E-Learning (Methodology, Authoring Tools, Platforms). E-Learning Solutions. IT Systems for Local Government. Organizational Aspects of E-Learning.
07.2009Унiверситет Кобленц-Ландау, Німеччина. E-government. Strategic Network Management. Research Methods in Information Systems.

ПРОФЕСIЙНА КАР’ЄРА

2014 –Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації.
2009 – 2014Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, доцент кафедри прикладної математики.
2001-2009Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики та інформатики, старший науковий співробітник.
1997-2001Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка, завідувач лабораторії інформаційних технологій.
1995-1997Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики, молодший науковий співробітник.
1994-1995Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики, інженер науково-дослідної частини.

НАВЧАЛЬНI IНТЕРЕСИ

Комп’ютерне моделювання в науці і технологіях. Числові методи математичної фізики.

Основи управління ІТ-проектами. Архітектура комп’ютерних систем.

ЗНАННЯ МОВ

Українська i росiйська – вiльно; англiйська i польська – добре.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Один із засновників та член правління громадської організації “Лабораторія Ідей”

 

Проекти

Учасник і член правління громадської організації «Лабораторія ідей» створеної за підтримки україно-шведського проекту “University Business Development Centre” 2005 -2009. Діяльність націлена на створення і підтримку університетського центру розвитку підприємницької освіти та інновацій.

Учасник міжнародного проекту 144742-TEMPUS-2008-DE-JPHES “Educational Centers’ Network on Modern Technologies of Local Governing – creating of training centers of information and e-goverment technology studying for employees of local government administrations”. Діяльність пов’язана зі – створенням та підтримкою навчального центру інформаційних технологій та електронного урядування для співробітників місцевих державних адміністрацій.

Учасник угорсько-української проекту M492-2003 “Modelling of ground contamination by means of plant protection by using novel computer technologies”. Діяльність пов’язана з комп’ютерне моделюванням процесів забруднення ґрунту складної структури.

Учасник міжнародного проекту 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES “INARM: Informatics and Management: Bologna-Style Qualification Frameworks”. Діяльність пов’язана з розробкою галузевих рамок кваліфікацій в галузі інформатики.

Координатор міжнародного проекту 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR “INURE: Integrated University Management System: EU Experience On NIS Countries’ Ground” – розробка концепції інтегрованої інформаційної системи управління університетом.

Координатор міжнародного проекту ERASMUS+ 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP “QUAERE: Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines’ Ground” – Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій.

Розклад