Магістр

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 01 “Освіта”
за спеціальністю

Документи акредитації спеціальності 2021 року

 


 

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 11 “Математика та статистика”
за спеціальністю

113 Прикладна математика (1,4)

Документи освітньо-професійної програми

Навчальні плани:
Навчальний план 2022
Навчальний план 2023

Освітні програми:

ОПП Прикладна математика (2022)
ОПП Прикладна математика (2023)

Питання, пропозиції та зауваження надсилайте на адресу: halyna.yarmola@lnu.edu.ua, cm.dep.ami@lnu.edu.ua

Освітньо-професійна програма (проєкт, 2024)

Освітньо-професійна_програма 

Репозиторій магістерських робіт:
2022-2023 н.р.
2021-2022н.р.

Рецензії:

Рецензія 1 (Кутнів М.В.)

Рецензія 2 (Демків І.І.)

Рецензія 3 (Музичук О.А)

 

Опитування студентів:

Опитування_студентів(ПМ, магістри)

 

Таблиця пропозицій  до ОПП “Прикладна математика”, які надійшли під час обговорення. Пропозиції враховано в редакції ОП, яка введена в дію з 1 вересня 2023р. 

Доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Кутнів М.В. Дана редакція ОПП є змістовною та актуальною, і не потребує суттєвих змін. Звісно, можна розширити перелік вибіркових дисциплін
провідний спеціаліст відділу досліджень та розробки компанії SoftServe (R&D Cluster Lead at SoftServe) Кобейн Юрій Пропоную ввести дисципліну «Основи квантових обчислень» для ознайомлення студентів з перспективною технологією обчислень та здобути практичні навички їх застосування.
Студент групи ПМПм-11

Лапан Святослав

Пропоную більше вивчати методи машинного навчання.

 

Звіт про самооцінювання

Програма візиту

 


 

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
за спеціальностями

122 Комп’ютерні науки

Документи освітньо-професійної програми

Освітні програми:

Освітньо-професійна програма “Інформатика” (2022)
Освітньо-професійна програма “Інформатика” (2023)

Освітньо-професійна програма “Інформатика” (проєкт 2024)
Всі пропозиції та побажання щодо покращення і вдосконалення ОПП “Інформатика” на 2024/2025 навчальний рік надсилати на корпоративну пошту гаранта ОПП mykola.prytula@lnu.edu.ua

Навчальні плани:
Навчальний план 2022-2023

Навчальний план 2023-2024

 

Силабуси навчальних дисциплін:
Нормативні дисципліни:
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Моделі статистичного навчання
Адаптивні методи аналізу числових моделей
Науковий семінар
Виробнича практика
Магістерська робота
Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування програмного забезпечення
Моделі подання знань
Сучасні технології виконання програмних проектів
Інтервальні обчислення та комп’ютерні технології
Курсова робота
Вибіркові дисципліни:
ВБ1.1 Надійність програмних систем
ВБ1.2 Технології побудови корпоративних мереж
ВБ2.1 Комп’ютерні методи фінансової математики
ВБ2.2 Машинне навчання
ВД1.1 Додаткові розділи функціонального аналізу
ВД1.2 Інструменти кібербезпеки
ВД1.3 Додаткові розділи дослідження операцій
ВД2.4 Комп’ютерне моделювання задач математичної фізики
ВД2.5 Паралельні алгоритми: побудова та аналіз
ВД2.6 Комп’ютерне бачення та аналіз зображень
ВД3.7 Ергономіка програмного забезпечення
ВД3.8 Математичні задачі системного аналізу
ВД3.9 Технології комп’ютерного моделювання систем
ВД4.10 Архітектура масштабованих систем
ВД4.11 Прикладні задачі фінансової математики
ВД4.12 Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів
ДВВС1 Квантові обчислення
ДВВС2 Валідація та верифікація програмних систем
ДВВС3 Архітектура клієнт-сервер
Рецензії на ОПП:
ТзОВ “Українські інформаційні технології”
НУ “Львівська політехніка”
ТзОВ “СофтСерв-Інновації”
ТзОВ “Паблік фінанс”
НУ “Львівська політехніка”
Угоди:
Договори з вузами України
ДП Ерікссон
Львівський IT Кластер
ТзОВ ГлобалЛоджик
ABTO SOFTWARE
Гостьові лекції іноземних професорів, дослідників, фахівців:
Відкрита лекція Introduction to Network Security проф. В. Гнатишина (USA, Rowan University)
Відкрита лекція Introduction to Network Security and Tunneling:
IPSec, SSL/TLS, and VPN проф. В. Гнатишина (USA, Rowan University)

Гостьова лекція/тренінг/семінар американської фулбрайтівки проф. Бетул Черкавскі

 

Студентські дослідження:конференції, стажування
“Конференція СІТЕМ”
“Конференція AMICon”
“Конференція APAMCS”

Стажування викладачів:
Стажування Заболоцький
Стажування Жолткевич
Стажування Шинкаренко

Академічна мобільність студентів:
Erasmus+ Легка
Erasmus+ Паславська

Репозиторій магістерських робіт:
Репозиторій магістерських робіт ОПП “Інформатика”

 

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Програма візиту

Відомості про самооцінювання освітньої програми
Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійних програм “Інформатика”, “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка відбудеться 24 жовтня 2023 року о 15 год. 30 хв. дистанційно у ZOOM(i) .
Час: 24 жовтня 2023, 15:30–16:15

Підключитися до конференції
Ідентифікатор конференції: 827 7169 4099

124 Системний аналіз

Документи освітньо-професійної програми