Малець Романна Богданівна

Посада: доцент кафедри програмування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 293-47-57

Електронна пошта: Romanna.Malets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання термомеханічних процесів, тонкостінні тіла, метод скінченних елементів

Курси

Публікації

Біографія

У 1992 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «прикладна математика».
Кандидат фізико-математичних наук з 2016 року. Дисертацію захищено 25 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д 35.195.01 в Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, отримано диплом ДК 034734 від 25.02.2016. Призначена на посаду доцента кафедри програмування, з «01» січня 2018 року.
Опублікувала 38 наукових праць. З них 1 підручник (у співавторстві), 1 патент, 9 статей у фахових виданнях України, 2 статті у інших виданнях України, 5 статей у закордонних виданнях, що індексується в базі «Scopus», 1 стаття в інших закордонних виданнях, та 19 тез доповідей на конференціях.

У вересні 2021 року отримала вчене звання доцента кафедри програмування.

Методичні матеріали

Жировецький  В.В. Лабораторний практикум до курсу “Бази даних та інформаційні системи” для студентів факуль­тету прикладної мате­матики та інформати­ки : навч. посібник / В.В. Жировецький, В.Я. Костів, С. В. Лі­тинський, Р.Б. Малець // ф-т прикл. матем. та інформатики ЛНУ імені Івана Франка. –Львів. – 2023. – 102 c. – [Електронне видання]. –Доступно з: https://drive.google.com/drive/folders/1LRinasUdepIPdC6RkHWZ75i7y0-TfJzn

Розклад