Малець Романна Богданівна

Посада: доцент кафедри програмування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 293-47-57

Електронна пошта: Romanna.Malets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання термомеханічних процесів, тонкостінні тіла, метод скінченних елементів

Курси

Публікації

Біографія

У 1992 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «прикладна математика».
Кандидат фізико-математичних наук з 2016 року. Дисертацію захищено 25 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д 35.195.01 в Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, отримано диплом ДК 034734 від 25.02.2016. Призначена на посаду доцента кафедри програмування, з «01» січня 2018 року.
Опублікувала 38 наукових праць. З них 1 підручник (у співавторстві), 1 патент, 9 статей у фахових виданнях України, 2 статті у інших виданнях України, 5 статей у закордонних виданнях, що індексується в базі «Scopus», 1 стаття в інших закордонних виданнях, та 19 тез доповідей на конференціях.

У вересні 2021 року отримала вчене звання доцента кафедри програмування.

Розклад