Гарасим Ярослав Степанович

Посада: старший викладач кафедри обчислювальної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032)-239- 4391

Електронна пошта: iaroslav.harasym@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Чисельні методи розв’язування граничних задач математичної фізики на незамкнених поверхнях, теорія потенціалу, метод граничних інтегральних рівнянь, методи функцій Гріна та декомпозиції складних областей. Розробка систем захисту інформації у банківських структурах.

Курси

Публікації

Біографія

НАВЧАННЯ

1991-1994 Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Аспiрант факультету прикладної математики та інформатики. (Cпец. 01.05.02 (колишня 05.13.16) “Математичне моделювання та обчислювальні методи”) Наук. кер.: доц. Борис Остудін. Тема дисертацiйного дослідження: “Наближене розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу в електронній оптиці на основі чисельно-аналітичного методу із використанням функцій Гріна і декомпозиції складних областей”;

1986-1991 Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Студент факультету прикладної математики та інформатики. Диплом за спец. “прикладна математика”; Наук. кер.: доц. Борис Остудін.

ПЕРСОНАЛЬНI ДАНI

Українець, одружений, одна дитина.

Мiсце i дата народження: Ставропольський край, Російська Федерація, 29.03.1969 р.

НАУКОВI СТАЖУВАННЯ

2006-2007 ІППМіМ ім. Я.С.Підстригача. (2 мiсяці). Наук. кер.: проф. В.В.Михаськів.

2002 Вроцлав. унiверситет. (1 мiсяць). Наук. кер.: Dr. Adam Szustalewicz.

2001 ІППМіМ ім. Я.С.Підстригача. (2 мiсяці). Наук. кер.: проф. В.В.Михаськів.

ПРОФЕСIЙНА КАР’ЄРА

2000 – до тепер – Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет

прикладної математики та iнформатики, асистент кафедри обчислювальної математики.

1996-2000 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка,факультет прикладної математики та iнформатики, наук. співроб. НДЧ.

1994-1996 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики та iнформатики, мол. наук. співроб. НДЧ.

 

НАВЧАЛЬНI IНТЕРЕСИ

Методи обчислювальної математики. Операційні системи (Windows, Linux).

Основи офісних застосувань (MS Office, Open Office, Tex). Системи захисту інформації.

ЗНАННЯ МОВ

Українська i росiйська – вiльно; англійська i польська – задовiльно. Досвiд у використаннi Asembler PC, Fortran, Pascal, Delphi, С/C++, C#, MS ASP .NET, MS SQL Server, Unix, Linux, Windows, MS Office, VBA, LaTEX, MatLab i Mathematica.

КЕРIВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ

2007-2008 Безнос Марта. “Методи приховування інформації у структурах даних”; Курс. робота, 3-й курс.

2007-2008 Веремчук Олексій. “Дослідження стійкості алгоритму ГОСТ 28147-89 в залежності від зміни параметрів криптування”; Курс. робота, 3-й курс.

2007-2008 Живодьоров Віктор. “Проблеми та перспективи квантової криптографії”, Курс. робота, 3-й курс.

2007-2008 Свирида Віра. “Дослідження ефективності методів розв’язування однієї просторової задачі електростатики”; Курс. робота, 3-й курс.

2007-2008 Сокіл Андрій. “Моделювання механізмів розподілу та балансу влади всередині ієрархічної структури”. Курс. робота, 3-й курс.

2007-2008 Мартишин Роман. “Криптоаналіз деяких функцій хешування за допомогою нейронних мереж”; Курс. робота, 4-й курс.

2007-2008 Нікітіна Ірина. “Дослідження стійкості алгоритмів передачі криптографічних ключів”; Курс. робота, 4-й курс.

2007-2008 Пилипчук Андрій. “Розв’язування однієї задачі теплопровідності з некласичною нестаціонарною граничноконтактною умовою”; Курс. робота, 4-й курс.

2007-2008 Цимбал Іван. “Стійкість деяких сучасних алгоритмів криптування”; Курс. робота, 4-й курс.

2007-2008 Дашо Євгенія. “Проблеми стійкості деяких блочних алгоритмів криптування”; Дипл. робота, 5-й курс.

2007-2008 Борщук Катерина. “Дослідження однієї наближеної схеми розв’язування інтегральних рівнянь першого роду зі сингулярними ядрами”; Магіст. робота, 5-й курс.

2007-2008 Вавричук Василь. “Криптоаналіз деяких асиметричних шифрів методом зведення сіток”; Магіст. робота, 5-й курс.

2007-2008 Ковальчук Тарас. “Застосування дискретного перетворення Фур’є в алгоритмах криптування”; Магіст. робота, 5-й курс.

2007-2008 Пажун Юрій. “Розв’язування задач електростатики в просторі R 3  з використанням техніки базових задач”; Магіст. робота, 5-й курс.

Розклад