Горлач Віталій Михайлович

Посада: заступник декана факультету прикладної математики та інформатики з наукової і навчально-виховної роботи, доцент кафедри інформаційних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефони (робочі): (032) 239-43-04, (032) 239-45-45

Телефон (мобільний): (050) 317-36-50

Електронна пошта: vitaliy.horlatch@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси охоплюють питання застосування числових методів для розв’язування задач математичної фізики, а також Веб-проєктування.

Курси

Вибрані публікації

Більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Наукова біографія

Народився у м. Радивилів Рівненської області 16.07.1960.

ОСВІТА

03.2020-05.2021 – стажування на програмі “English-language Academic Communication in the Cross-cultural Context” від Львівського Університету.

10.2020-01.2021 – стажування на програмі “Вдосконалення викладацької майстерності” від Львівського Університету.
2018 – наукове стажування у Вроцлавському університеті на кафедрі диференціальних рівнянь під керівництвом проф. П. Білєра.
2013 – наукове стажування у Варшавському університеті на кафедрі рівнянь математичної фізики під керівництвом проф. З. Перадзинського.
2000 – наукове стажування в університеті Леопольда-Франца (Інсбрук, Австрія) під керівництвом проф. Г. Гофштеттера за підтримки Українсько-Австрійського бюро кооперації в галузі науки, освіти і культури
2000 – отримав вчене звання доцента
1994 – отримав вчене звання старшого наукового співробітника
1990 – захистив кандидатську дисертацію “Чисельне моделювання акустичних коливань пружного тіла з рідиною” за спеціальністю механіка твердого деформівного тіла (фіз.-мат. науки)
1977 – 1982 – навчався на факультеті прикладної математики та механіки Львівського державного університету ім. І.Франка
1967 – 1977 – навчався у Радивилівській СШ №1 Рівненської області

РОБОТА
2016 – даний час – заступник декана з наукової і навчально-виховної роботи
1995 – даний час – доцент кафедри інформаційних систем
1982 – 1995 – на посадах від інженера до провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії НДЛ-62 Львівського університету

Проекти

Побудова та аналіз чисельних методів для диференціальних та інтегральних рівнянь математичної фізики і механіки: Звіт про НДР; ДР № 0110U001375; ДО № 0212U004222.- Львів, ЛНУ, 2011.- 336 c.
Розробка CMS-системи керування веб-сайтом вищого навчального закладу: Звіт про НДР; ДР№0107U002060; ДО№0209U005185. – Львів, ЛНУ, 2008. – 40 c.
Система автоматичного генерування друкованих та електронних видань учбового закладу: :Звіт про НДР; ДР№0105U002238; Інв.№0207U002849. – Львів, ЛНУ, 2006. – 85 c.
Адаптивні та стабілізовані апроксимації методу скінченних елементів для еволюційних проблем механіки, біофізики та охорони довкілля: Звіт про НДР; ДР№0103U001926; Інв.№0206U002416. – Львів, ЛНУ, 2005. – 330 c.
– Розробка інструментальних засобів для формування друкованих, мультимедійних та Інтернет видань учбового закладу: Звіт про НДР; ДР№0103U001925; Інв.№0205U002159. – Львів, ЛНУ, 2004. – 43 c.
Cтворення програмного та інформаційного забезпечення для формування інформаційних компакт-дисків: Звіт про НДР; ДР№0100U001429; Інв.№0203U002130. – Львів, ЛНУ, 2002. – 18 c.
Математичне моделювання та інформаційні технології в проблемно-орієнтованих системах: Звіт про НДР; ДР№0100U001426; Інв.№0203U002132. – Львів, ЛНУ, 2002. – 221 c.
Розробка системи управління інформаційними масивами web-сайтів університету: Звіт про НДР; ДР№0100U001428; Інв.№0203U002140. – Львів, ЛНУ, 2002. – 61 c.
– Експериментальна автоматизована інформаційна система містобудівного кадастру для вирішення завдань управління містом та регулювання земельних відносин. Звіт про ДКР; №ДР0195U021869; Інв.№0298U000643. – Львів, ЗАТ “Ярст”, 1999. – 116 c.
– Розробка інформаційного та програмного забезпечення автоматизованої інформаційної системи ведення земельного кадастру “Землевласники та землекористувачі Львівщини”. Звіт про ДКР; №ДР 0195U021869; Інв.№ 0298U000643. – Львів, ЗАТ “Ярст”, 1998. – 59 c.
– Розробка та інформаційне забезпечення системи ведення земельного кадастру м. Львова. Звіт про ДКППР, №ДР0195U021868, Інв.№0296U001846. – Львів, ЗАТ “Ярст”, 1996. – 137 c.
– Побудова проекційно-сіткових схем для варіаційних задач взаємодії пружних тіл з рідиною. Звіт про НДР; №ДР0193U041615. – Львів, Львів. ун-т, 1996. – 36 c.
– Разработка программного обеспечения расчетов акустических характеристик преобразователей и устройств измерительной техники. Отчет о НИР; №ГР80057138, Инв.№0289.0025052. – Львов, Львов. ун-т, 1989. – 47 c.

Методичні матеріали

Розклад