Стягар Андрій Орестович

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-78

Електронна пошта: andriy.styahar@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Числові методи для диференціальних рівнянь, метод скінченних елементів, обчислювальна сейсмологія, метод декомпозиції областей, математичне моделювання

Курси

Публікації

Статті

 1. I. Dyyak, B. Rubino, Ya. Savula and A. Styahar. Numerical analysis of heterogenous mathematical model of elastic body with thin inclusion by combined BEM and FEM, Mathematical Modeling and Computing, 6, no. 2 (2019), pp. 239–250.
 2. Прокопишин І., Стягар А. Дослідження методами декомпозиції області контакту пружних тіл, одне з яких має тонке покриття, з’єднане з тілом через вінклерівський шар, Mатематичні методи та фізико-механічні поля, Т. 62, 1 (2019), с. 92–111.
 3. A. Styahar, Ya. Savula and I. Dyyak. Numerical analysis of the stress-strain state of a body with thin inclusion by the domain decomposition method, J. Math. Sci., 217, no. 3 (2016), pp. 283–298.

The same: А. Стягар, Я. Савула, І. Дияк. Числовий аналіз напружено-деформованого стану тіла з тонким включенням методом декомпозиції області, Mатематичні методи та фізико-механічні поля, Т. 57,№3 (2014), с. 119–131.

 1. Я. Савула, А. Стягар Числовий аналіз двовимірної задачі про напружений стан неоднорідного тіла з урахуванням геометричної нелінійності, Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 21 (2015), 198–204.
 2. Styahar A., Ya. Savula. On the convergence of domain decomposition algorithm for the body with thin inclusion, Acta Mechanica et Automatica, 9, no. 1 (31) (2015), pp. 27–32.
 3. Styahar A. Numerical analysis of the Girkmann problem with FEM/BEM coupling using domain decomposition, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2(116) (2014), pp. 141–151.
 4. Dyyak I., Savula Ya. and Styahar A. Numerical investigation of a plain strain state for a body with thin cover using domain decomposition, Journal of Numerical and Applied Mathematics, 3(109) (2012), pp. 23–33.
 5. V. Makar, Ya. Savula and A. Styahar. Numerical analysis of a multiscale model of the elastic body with the thin cover, Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 15 (2012), pp. 49–55.
 6. І. Муха, Н. Савула, А. Стягар. Аналіз математичної моделі Тимошенка, Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика, 18 (2012), pp. 197–207.

Тези конференцій

 1. І. Прокопишин, А. Стягар. Контактна взаємодія пружних тіл, одне з яких має несуцільне тонке покриття, 15-й міжнародний симпозіум українських механіків у Львові, 20-21 травня 2021, Львів, Україна, с. 29-30, онлайн
 2. Р. Мартиняк, А. Стягар. Числове дослідження різномасштабних задач теорії пружності для тіл з тонкими покриттями, VIII Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій”, 12 червня 2020, Запоріжжя, Україна (онлайн), http://mmodel.znu.edu.ua/konferencia
 3. І. Прокопишин, А. Стягар. Методи декомпозиції областей для задачі про неідеальний контакт масивних і тонких пружних тіл, Сучасні проблеми механіки та математики. Збірник наукових праць, Т.2, 22-25 травня 2018, Львів, Україна, с. 83-84.
 4. Savula, A. Styahar. Numerical solution of the multiscale elasticity problems, Ukrainian Conference on Applied Mathematics: Conference proceedings, 28-30 September 2017, Lviv, Ukraine, p. 96.
 5. Ya. Savula, A. Styahar. Multiscale modeling of deformation processes for the bodies with thin covers and inclusions, Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XX Всеукраїнська наукова конференція: матеріали конференції, 7-9 квітня 2014, Львів, Україна, с. 27-28.
 6. Ya. Savula, A. Styahar. Numerical investigation of Girkman problem, VI International Scientific Conference “Modern Problems of Mathematical Modeling, Prediction and Optimization”, 4-5 April 2014, Kamyanets-Podilskyy, Ukraine, pp. 138–139.
 7. А. Стягар. Числовий розв’язок задачі Гіркмана за допомогою МГЕ та МСЕ з використанням декомпозиції областей, Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XIX Всеукраїнська наукова конференція: матеріали конференції, 3-4 жовтня 2013, Львів, Україна, с. 123.
 8. I. Dyyak, Ya. Savula and A. Styahar. Numerical investigation of a stress-strain state for a body with thin inclusion, VI International Scientific Conference Dedicated to the Memory of І. Lyashko “Computational and Applied Mathematics”, 5-6 September 2013, Kyiv, Ukraine, pp. 22–25.
 9. Я. Савула, І. Дияк, А. Стягар. Числовий розв’язок задач типу Гіркмана та для тіл з включенням, Сучасні проблеми механіки та математики. Збірник наукових праць, 21-25 травня 2013, Львів, Україна, с. 103–104.
 10. Я. Савула, І. Макар, А. Стягар. Числовий розв’язок задач типу Гіркмана та для тіл з покриттям, Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів: матеріали конференції, 22-23 лютого 2013, Рівне, Україна, с. 130.
 11. Ya. Savula, A. Styahar. Numerical simulation of the bodies with thin covers and inclusions using FEM/BEM coupling with domain decomposition algorithm, VIII International Conference on Porous Materials: Theory and Experiment (INTERPOR), 18-21 September 2012, Lviv, Ukraine, pp. 105–106.
 12. Ya. Savula, I. Dyyak, I. Makar and A. Styahar. Applications of FEM/BEM coupling on heterogeneous structures using domain decomposition, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS), 10-14 September 2012, Vienna, Austria.
 13. Я. Савула, А. Стягар. Числовий розв’язок задач механіки конструкцій за допомогою МГЕ та МСЕ з використанням декомпозиції областей, Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XVII Всеукраїнська наукова конференція: матеріали конференції, 6-7 жовтня 2011, Львів, Україна, с. 91.
 14. І. Дияк, Я. Савула, Ю. Ящук, А. Стягар. Числовий розв’язок задачі механіки конструкцій за допомогою МСЕ з використанням мортарних функцій, Математичне моделювання та математична фізика: матеріали конференції, 21-24 вересня 2011, Кременчук, Україна, с. 32–33.

 

 

Біографія

З 2003 р. по 2008 р. навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на факультеті прикладної математики та інформатики.

З 2008 р. по 2010 р. навчався в європейській магістратурі на програмі Erasmus Mundus “Mathmods: математичне моделювання в інженерії” в Університеті міста Л’Аквіли (Італія), Університеті міста Ніцци – Софія Антіполіс (Франція) та Гамбурзькому університеті (Німеччина).

З 2010 р. по 2013 р. навчався в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Комп’ютерне моделювання деформування пружних тіл з тонкими включеннями комбінованим методом скінченних та граничних елементів”.

Працевлаштування:

2012-2016 – асистент кафедри прикладної математики (ЛНУ ім. І. Франка);
2016-2019 – дослідник (постдок) (Університет міста Л’Аквіли, Італія);
з 2020 – доцент кафедри прикладної математики (ЛНУ ім. І. Франка).

Нагороди

Премія Президента України для молодих учених, 2017 (разом з І. Прокопишиним та Ю. Ящуком)

(Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними числовими схемами)

Розклад