Дияк Іван Іванович

Посада: декан факультету прикладної математики та інформатики, професор кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-86

Електронна пошта: ivan.dyyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

– чисельне моделювання початково-крайових задач  математичної фізики;
– об’єктно–орієнтована реалізація об’єднаних скінченно-гранично-елементних апроксимацій;
– адаптивні та паралельні числові схеми скінченно-гранично-елементного аналізу;
– проектування та реалізація баз даних.

Керівник п’яти кандидатських дисертацій:

1.    Макар В.М. “Математичне моделювання механічних коливальних процесів в силових напівпровідникових приладах на основі методу скінченних елементів”. 01.05.02; 1999.
2.    Головач  Н.П.  “Гібридні гранично-скінченно-елементні-апроксимації для моделювання процесів термопружності”. 01.05.02; 2000.
3.    Макар  І.Г. “Побудова комбінованих методів граничних і скінченних елементів для моделювання процесів деформування гетерогенних середовищ”. 01.05.02;  2009 .
4.    Прокопишин І.І. “Схеми декомпозиції області на основі методу штрафу для задач контакту пружних тіл”. 01.05.02;  2010 .
5.    Ящук Ю.О. “Комп’ютерне моделювання задач теорії пружності на основі нової h-адаптивної схеми”. 01.05.02;  2014.

Курси

Публікації

Більше 170 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Біографія

1958р. – Народився у с. Коропець, Монастириського р-ну, Тернопільської області

ОСВІТА
2012 – наукове стажування у Віденському технічному університеті в інституті механіки під керівництвом проф. Г. Манга.
2008 – наукове стажування у Варшавському університеті під керівництвом проф. С. Матисяка
2005 – наукове стажування у центрі прикладної математики університету штату Делавер (м. Довер)
1995 – отримав звання Соросівського доцента
1991 – отримав вчене звання доцента
1989 – наукове стажування у Технічному університеті м. Брно під керівництвом проф. М. Зламала.
1984 – захистив кандидатську дисертацію “Високоточні схеми методів скінченних елементів для задач термопружності” за спеціальністю механіка твердого деформівного тіла (фіз.-мат. науки)
1979–1982 – навчався в аспірантурі факультету прикладної математики та механіки Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю “прикладна математика”
1974–1989 – навчався на факультеті прикладної математики та механіки Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю “прикладна математика”
1964–1974 – навчався у Заложцівській СШ №1 Зборівського р-ну, Тернопільської області.

РОБОТА
2015–даний час – декан факультету;
2014–2015 – завідувач кафедри прикладної математики;
2008–2014 – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;
1991–даний час – доцент кафедри прикладної математики;
1982–1989 – на посадах від інженера до старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії НДЛ-62 Львівського університету.

Методичні матеріали

Розклад