Кафедра інформаційних систем

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра інформаційних систем забезпечує підготовку фахiвцiв освітніх рівнів бакалавр та магістр за спеціальностями “Комп’ютерні науки” та “Кібербезпека”.

У своїй навчально-методичнiй практиці кафедра інформаційних систем ставить за мету підготовку висококваліфікованих фахiвцiв у галузі розробки та застосування інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень на базі сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та засобів математичного і чисельного моделювання.

Фахова підготовка передбачає оволодіння студентами сукупністю знань та практичних навичків для вирішення проблем забезпечення інформаційними технологіями, послугами та ресурсами в соціально-економічній, екологічній, науково-технічній та інших сферах діяльності.

Кафедра була створена у 1995 році.

Розклад консультацій викладачів кафедри

Фотоальбоми, випускники, подорожі, відпочинок на сторінці у мережі Facebook

Співробітники

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичпрофесор
професорСОКОЛОВСЬКИЙ Ярослав Івановичпрофесор
професорЯДЖАК Михайло Степановичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентКОЗІЙ Ірина Ярославівнадоцент
доцентКОНДРАТЮК Ярослав Вікторовичдоцент
доцентТРУШЕВСЬКИЙ Валерій Миколайовичдоцент
асистентВАСИЛИШИН Богдан Богдановичасистент
асистентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичасистент
асистентОСТАПОВ Олександр Юрійовичасистент
асистентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукова проблематика кафедри охоплює:

 • проектування iнформацiйно-аналiтичних та геоінформаційних систем для ведення земельного i містобудівного кадастрів, монiторингу та охорони природних ресурсів;
 • проектування та побудова інформаційних систем в мережі Інтернет та корпоративних мережах на базі архітектур “клієнт-сервер”;
 • розробку адаптивних та стабілізованих схеми методу скінчених елементів для сингулярно збурених задач механіки, біофізики та охорони довкілля.
 • проектування та програмну реалізацію проекційно-сіткових схем для проведення обчислювального експерименту в нестаціонарних задачах:
  • взаємодії електромагнітних та механічних полів в піро- та п’єзоелектриках;
  • взаємодії температурних та механічних полів в пружних тілах, оболонках та дисипативних рідинах;
  • акустичних взаємодії рідин з пружними тілами та оболонками;
  • міграції домішок в атмосфері, поверхневих, приповерхневих та грунтових водах.

Тематика наукових дослiджень членiв кафедри:

 • Проекцiйно-сiтковi схеми розв’язування варiацiйних задач для параболiчних та гiперболiчних рiвнянь (проф. Г. Шинкаренко);
 • Проектування геоiнформацiйних систем для ведення мiстобудiвного кадастру; розробка iнтервальних алгоритмiв розв’язування крайових задач, математичне моделювання схилового i руслового стоку в межах водозбору (проф. П. Венгерський);
 • Проектування iнформацiйно-аналiтичних систем ведення монiторингу земельних ресурсiв; математичне моделювання поведiнки гнучких багатошарових оболонок (доц. П. Вагiн);
 • Проектування інформаційних систем в архітектурі “клієнт-сервер”; об’єктно-орiєнтованi технологiї програмної реалiзацiї чисельних схем (доц. В. Вовк);
 • Проектування та побудова інформаційних систем; проекцiйно-сiтковi методи для задач дисипативної акустики (доц. В. Горлач).

Привітання проф. Г.Шинкаренка з нагоди ювілею кафедри ІС

02.06.2020 | 18:04

За наказом Ректора Університету проф. І. Вакарчука  від 1 червня 1995 р. структура факультету ПМІ поповнилася кафедрою інформаційних систем (КІС).
З нагоди 25-ти річного Дня народження Кафедри вітаю її Співробітників, Вихованців та Студентів. Ця ювілейна дата примушує оглянутися на значну, а для більшості визначальну, частину спільно пройденого нами життя, відданого нами Праці і Навчанню, переходу від ЕОМ до мобільних додатків, пізнанню інших принад світу і самих себе. І дійти нових, важливих для кожного з нас рішень.
Бажаю кожному з нас на...

Читати »

Серія вебінарів ІТ тиждень у Львівському університеті

06.04.2020 | 14:06

Викладачі та освітня програма факультету “Кібербезпека” разом зі спеціалістами ІТ-компаній долучились до організації та проведення  низки безкоштовних вебінарів для школярів 9-11 класів.
Більше інформації за посиланнями:
Міністерство освіти і науки України
ІТ-тиждень у Львівському університеті

Читати »