Кафедра інформаційних систем

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра інформаційних систем забезпечує підготовку фахiвцiв освітніх рівнів бакалавр та магістр за спеціальностю “122 – Комп’ютерні науки”.

У своїй навчально-методичнiй практиці кафедра інформаційних систем ставить за мету підготовку висококваліфікованих фахiвцiв у галузі розробки та застосування інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень на базі сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та засобів математичного і чисельного моделювання.

Фахова підготовка передбачає оволодіння студентами сукупністю знань та практичних навичків для вирішення проблем забезпечення інформаційними технологіями, послугами та ресурсами в соціально-економічній, екологічній, науково-технічній та інших сферах діяльності.

Кафедра була створена у 1995 році.

Фотоальбоми, випускники, подорожі, відпочинок на сторінці у мережі Facebook

Співробітники

завідувачШИНКАРЕНКО Георгій Андрійовичзавідувач
професорЖОЛТКЕВИЧ Григорій Миколайовичпрофесор
професорСОКОЛОВСЬКИЙ Ярослав Івановичпрофесор
професорЯДЖАК Михайло Степановичпрофесор
доцентБЕРНАКЕВИЧ Ірина Євстахіївнадоцент
доцентВОВК Володимир Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)ГОРЛАЧ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентДРЕБОТІЙ Роман Григоровичдоцент
доцентКОЗІЙ Ірина Ярославівнадоцент
доцентСТЕЛЬМАЩУК Віталій Володимировичдоцент
асистентВАСИЛИШИН Богдан Богдановичасистент
асистентЯРОШКО Оксана Сергіївнаасистент
інженер 1 категоріїСЕМЕНЮТА Тамара Андріївнаінженер 1 категорії

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукова проблематика кафедри охоплює:

 • проектування iнформацiйно-аналiтичних та геоінформаційних систем для ведення земельного i містобудівного кадастрів, монiторингу та охорони природних ресурсів;
 • проектування та побудова інформаційних систем в мережі Інтернет та корпоративних мережах на базі архітектур “клієнт-сервер”;
 • розробку адаптивних та стабілізованих схеми методу скінчених елементів для сингулярно збурених задач механіки, біофізики та охорони довкілля.
 • проектування та програмну реалізацію проекційно-сіткових схем для проведення обчислювального експерименту в нестаціонарних задачах:
  • взаємодії електромагнітних та механічних полів в піро- та п’єзоелектриках;
  • взаємодії температурних та механічних полів в пружних тілах, оболонках та дисипативних рідинах;
  • акустичних взаємодії рідин з пружними тілами та оболонками;
  • міграції домішок в атмосфері, поверхневих, приповерхневих та грунтових водах.

Тематика наукових дослiджень членiв кафедри:

 • Проекцiйно-сiтковi схеми розв’язування варiацiйних задач для параболiчних та гiперболiчних рiвнянь (проф. Г. Шинкаренко);
 • Проектування геоiнформацiйних систем для ведення мiстобудiвного кадастру; розробка iнтервальних алгоритмiв розв’язування крайових задач, математичне моделювання схилового i руслового стоку в межах водозбору (проф. П. Венгерський);
 • Проектування iнформацiйно-аналiтичних систем ведення монiторингу земельних ресурсiв; математичне моделювання поведiнки гнучких багатошарових оболонок (доц. П. Вагiн);
 • Проектування інформаційних систем в архітектурі “клієнт-сервер”; об’єктно-орiєнтованi технологiї програмної реалiзацiї чисельних схем (доц. В. Вовк);
 • Проектування та побудова інформаційних систем; проекцiйно-сiтковi методи для задач дисипативної акустики (доц. В. Горлач).

Відкрита лекція доцентки Ірини Козій

25.04.2024 | 16:20

У п’ятницю 26 квітня о 13:30 відбудеться відкрите заняття
доцентки кафедри інформаційних систем Козій Ірини Ярославівни
на тему
“Data Mining. Задача кластеризації. Постановка задачі кластеризації. Базові алгоритми кластеризації”
 
Трансляція на платформі MS Teams

Читати »

Great news! Ivan Franko National University of Lviv has a Wolfram site license

03.04.2024 | 18:51

Ivan Franko National University of Lviv has a Wolfram site license for this academic term
This provides Mathematica & Mathematica | Online to faculty, staff and students for free.
To access these products for use both on and off campus, visit the link below and enter your school email address:
https://www.wolfram.com/siteinfo
To get your free license through Ivan Franko National University of Lviv, you’ll be prompted to sign in with a Wolfram ID.
If you don’t yet have a Wolfram ID, create one using your...

Читати »

Вітаємо Тараса Орищака та Володимира Думайла з високими відзнаками на міжнародних змаганнях в Тунісі «I-FEST»

06.04.2023 | 17:41

«I-FEST» — це міжнародні змагання з інженерії, науки і технологій, які щороку збирають молодих дослідників і розробників зі всього світу в туніському місті Монастір. Зі своїми проєктами учасники беруть участь у різноманітних секціях конкурсу: фізики, екології, суспільних наук, комп’ютерних наук і математики, інженерії, біології, підприємництва та бізнесу.
Цьогоріч на фестивалі представляли свої проєкти близько 1500 учасників з 35 країн світу. Українці вибороли 3 золоті, 8 срібних, 7 бронзових та 2 почесні нагороди.
Володимир Думайло отримав почесну нагороду за розробку автоматизованої еко-системи...

Читати »

Вітаємо переможців конкурсу студентських наукових робіт 2021-2022 н.р.

24.06.2022 | 15:44

Підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2021/2022 навчального року
для студентів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Результати конкурсу за галузями знань:

«Інформатика і кібернетика»

переможцем конкурсу визнано роботу
«Метод з послідовною апроксимацією оберненого оператора для розв’язування нелінійних задач найменших квадратів».
Автор – Гавдяк Михайло Михайлович (ПМАМ-21).
Науковий керівник – професор Шахно Степан Михайлович.

«Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)»

переможцем конкурсу визнано роботу
«Математичне моделювання поширення акустичних хвиль у в’язких рідинах».
Автори – Мільчановський Володимир Васильович (ПМПМ-12), Бондаренко Анастасія Ігорівна (ПМІ-42).
Науковий керівник – доцент...

Читати »