Вавричук Василь Григорович

Посада: доцент кафедри обчислювальної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси

Чисельне розв’язування початково-крайових задач для диференціальних рівнянь.

Курси

Публікації

  1. Chapko R.. S. Recovering boundary data in planar heat conduction using a boundary integral equation / Chapko R.. S., B. T. Johansson and V. Vavrychuk // Electronic Journal of Boundary Elements. 2010. 15 c.
  2. Chapko R. A projected iterative method based on integral equations for inverse heat conduction in domains with a cut / R. Chapko, B. T. Johansson, V. Vavrychuk // Inverse Problems. – 2013. – Vol. 29, no. 6. – P.1-17.
  3. Chapko R., Johansson B. T., Vavrychuk V. Numerical solution of parabolic Cauchy problems in planar corner domains // Mathematics and Computers in Simulation. – 2014. – Vol. 101. – P.1-12.

Біографія

2013 Кандидат фізико-математичних наук (01.01.07 – обчислювальна математика).
2008-2011 Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Аспiрант факультету прикладної математики та інформатики. Науковий керівник: докт. фіз.-мат. наук, проф. Хапко Р.С. Тема дисертацiї: “Ітераційні методи на основі інтегральних рівнянь для наближеного розв’язування задачі Коші для параболічного рівнняня” (01.01.07 – обчислювальна математика).
2003-2008 Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Студент факультету прикладної математики та інформатики. Диплом за спец. “прикладна математика”.

Розклад