Кафедра теорії оптимальних процесів

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра теорії оптимальних процесів заснована у 1973 р. в рамках механіко-математичного факультету.

Кафедра теорії оптимальних процесів готує бакалаврів напряму “системний аналіз” та магістрів зі спеціальності “системний аналіз та управління”.

Завідувачами кафедри були: доц. Мельник З.О. (1973-1975), проф. Бартіш М.Я. (1975-1986, 1991- 2018) , доц. Щербина Ю.М. (1986-1991), проф. Шахно С.М. (2018- до тепер).

Кафедра була і є постійним постачальником науково-викладацьких кадрів при створенні нових кафедр як в університеті, так і за його межами. У 1975 р. кафедра була однією з базових при створенні факультету прикладної математики і механіки у Львівському університеті.

Під керівництвом проф. М. Я. Бартіша на кафедрі сформувався науковий напрямок у галузі розв’язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум. На основі розробленої загальної схеми методів типу Ньютона-Канторовича для функціональних рівнянь досліджуються нові обчислювальні методи, зокрема, для розв’язування нелінійних рівнянь з недиференційованим оператором,  розробляються методи для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати. Проводяться дослідження методів нелінійного програмування, оптимального керування, розв’язуються різні технічні та економічні задачі на основі оптимізаційних математичних моделей.

За результатами досліджень захищено 2 докторські (М. М. Притула 1998, М. Я. Бартіш 2003) і 10 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри читають загальні курси: «Методи оптимізації», «Чисельні методи лінійної алгебри», «Дослідження операцій», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Математична економіка», «Стохастична оптимізація» ,  «Актуарна математика», «Комп’ютерна графіка», «Програмування на ВЕБ», «Прийняття рішень в умовах невизначеності»    для студентів напрямів «прикладна математика» та «системний аналіз».

Викладачі кафедри підтримують наукові контакти з кафедрами та інститутами відповідного профілю у Київському національному університеті імені Тараcа Шевченка, Варшавському університеті (Польша), Вроцлавському університеті (Польша), Батумському університеті (Грузія),  Університеті м. Карлсруе (Німеччина), Університеті м. Іннсбрук (Австрія), Кемерон Університеті (Лавтон, США) та університетами інших країн.

Співробітники

завідувачШАХНО Степан Михайловичзавідувач
професорБАРТІШ Михайло Ярославовичпрофесор
професорДЕМИДЮК Мирослав Васильовичпрофесор
професорНЕДАШКОВСЬКИЙ Микола Олександровичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцентКОВАЛЬЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
доцентПАСІЧНИК Олена Вікторівнадоцент
доцентЧИПУРКО Андрій Івановичдоцент
асистент, асистент (сумісник)ГАВДЯК Михайло Михайловичасистент, асистент (сумісник)
асистентКІНАШ Юрій Тарасовичасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
асистентПОПАДЮК Ольга Богданівнаасистент
асистентСТЕПАНЯК Олег Степановичасистент
асистентСТОРОЖ Оксана Олегівнаасистент
асистентШУНЬКІН Юрій Валерійовичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • Побудова і дослідження числових методів розв’язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум;
 • Теорія і методи нелінійного програмування;
 • Розробка та дослідження інтервальних методів розв’язування детермінованих задач та задач з невизначеностями;
 • Застосування асимптотичних методів розв’язування задач нелінійної механіки;
 • Розпаралелювання алгоритмів;
 • Дослідження методів розпізнавання та обробки зображень, дистанційного зондування Землі;
 • Методи захисту інформації при передачі її по каналах зв’язку;
 • Реалізація алгоритмів за допомогою однорідних обчислювальних середовищ.

Тематика наукових досліджень членів кафедри:

 • Числові методи розв’язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум (проф. М. Бартіш, доц.  Огородник Н. П., доц. Ковальчук О.В., ас. Николайчук Л. В.);
 • Числові методи пошуку глобального екстремуму (доцент Б. Голуб);
 • Ітераційні різницеві методи розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати (проф. Шахно С.М., ст. викл. О. Гнатишин).

 

Науковий семінар

25.02.2024 | 12:02

Шановні колеги!
У понеділок 26 лютого 2024 року о 13.30 год. відбудеться науковий семінар   кафедри теорії оптимальних процесів  у змішаному форматі (ауд. 269).
Тема доповіді: Біциклічні розширення напівгруп та їхні ендоморфізми. 
Доповідач:  Асистентка кафедри, доктор філософії Попадюк  Ольга Богданівна.
Запрошуються всі бажаючі.
Посилання:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6849397db65843799f1c10a4cc0d4b88%40thread.tacv2/1708854003108?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ffe84e05-beda-4c05-a04e-db5e7640d3a4%22%7d

Читати »

Вітаємо професора С. М. Шахна з високою відзнакою

09.11.2023 | 16:33

7 листопада 2023 року, під час відкриття
Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук»,
приуроченої до 50-річчя кафедри теорії оптимальних процесів
професора та завідувача цієї кафедри Степана Михайловича Шахна
відзначили Нагородою Ярослава Мудрого за значний внесок у розвиток науки.
Нагороду вручав президент АН вищої школи України, професор КНУ ім. Тараса Шевченка Олександр Григорович Наконечний.

Читати »

Програма та матеріали наукової конференції APAMCS-2023

06.11.2023 | 17:32

Всеукраїнська наукова конференція
“Сучасні проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук”,
присвячена 50-річчю кафедри оптимальних процесів,
7 – 9 листопада 2023, Львів
APAMCS-2023
Програма конференції
Матеріали конференції

Читати »

Фестиваль науки. Запрошуємо на лекцію професора Мирослава Демидюка

08.05.2023 | 13:00

У четвер, 11 березня о 15:05
у рамках Фестивалю науки у Львівському університеті
відбудеться відкрита лекція професора кафедри теорії оптимальних процесів,
доктора технічних наук, провідного наукового співробітника
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Мирослава Васильовича Демидюка
на тему
“Математичне моделювання та параметрична оптимізація керованого руху робототехнічних систем”
Лекція відбуватиметься онлайн на платформі MS Teams за посиланням https://cutt.ly/m6uRL9m.
Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів та усіх охочих !

Читати »