Кафедра теорії оптимальних процесів

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра теорії оптимальних процесів заснована у 1973 р. в рамках механіко-математичного факультету.

Кафедра теорії оптимальних процесів готує бакалаврів напряму “системний аналіз” та магістрів зі спеціальності “системний аналіз та управління”.

Завідувачами кафедри були: доц. Мельник З.О. (1973-1975), проф. Бартіш М.Я. (1975-1986, 1991- 2018) , доц. Щербина Ю.М. (1986-1991), проф. Шахно С.М. (2018- до тепер).

Кафедра була і є постійним постачальником науково-викладацьких кадрів при створенні нових кафедр як в університеті, так і за його межами. У 1975 р. кафедра була однією з базових при створенні факультету прикладної математики і механіки у Львівському університеті.

Під керівництвом проф. М. Я. Бартіша на кафедрі сформувався науковий напрямок у галузі розв’язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум. На основі розробленої загальної схеми методів типу Ньютона-Канторовича для функціональних рівнянь досліджуються нові обчислювальні методи, зокрема, для розв’язування нелінійних рівнянь з недиференційованим оператором,  розробляються методи для розв’язування нелінійних задач про найменші квадрати. Проводяться дослідження методів нелінійного програмування, оптимального керування, розв’язуються різні технічні та економічні задачі на основі оптимізаційних математичних моделей.

За результатами досліджень захищено 2 докторські (М. М. Притула 1998, М. Я. Бартіш 2003) і 10 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри читають загальні курси: «Методи оптимізації», «Чисельні методи лінійної алгебри», «Дослідження операцій», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Математична економіка», «Стохастична оптимізація» ,  «Актуарна математика», «Комп’ютерна графіка», «Програмування на ВЕБ», «Прийняття рішень в умовах невизначеності»    для студентів напрямів «прикладна математика» та «системний аналіз».

Викладачі кафедри підтримують наукові контакти з кафедрами та інститутами відповідного профілю у Київському національному університеті імені Тараcа Шевченка, Варшавському університеті (Польша), Вроцлавському університеті (Польша), Батумському університеті (Грузія),  Університеті м. Карлсруе (Німеччина), Університеті м. Іннсбрук (Австрія), Кемерон Університеті (Лавтон, США) та університетами інших країн.

Співробітники

завідувачШАХНО Степан Михайловичзавідувач
професорБАРТІШ Михайло Ярославовичпрофесор
професорДЕМИДЮК Мирослав Васильовичпрофесор
професорНЕДАШКОВСЬКИЙ Микола Олександровичпрофесор
професорЧАБАНЮК Ярослав Михайловичпрофесор
доцентГОЛУБ Богдан Михайловичдоцент
доцентМЕЛЬНИЧИН Андрій Володимировичдоцент
доцентОГОРОДНИК Наталія Пилипівнадоцент
доцентПАСІЧНИК Олена Вікторівнадоцент
доцентЧИПУРКО Андрій Івановичдоцент
асистентГАВДЯК Михайло Михайловичасистент
асистентКІНАШ Юрій Тарасовичасистент
асистентНИКОЛАЙЧУК Леся Василівнаасистент
асистентПОПАДЮК Ольга Богданівнаасистент
асистентСТЕПАНЯК Олег Степановичасистент
асистентШУНЬКІН Юрій Валерійовичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • Побудова і дослідження числових методів розв’язування нелінійних операторних рівнянь і задач на екстремум;
 • Теорія і методи нелінійного програмування;
 • Розробка та дослідження інтервальних методів розв’язування детермінованих задач та задач з невизначеностями;
 • Застосування асимптотичних методів розв’язування задач нелінійної механіки;
 • Розпаралелювання алгоритмів;
 • Дослідження методів розпізнавання та обробки зображень, дистанційного зондування Землі;
 • Методи захисту інформації при передачі її по каналах зв’язку;
 • Реалізація алгоритмів за допомогою однорідних обчислювальних середовищ.

Тематика наукових досліджень членів кафедри:

 • Числові методи розв’язування нелінійних функціональних рівнянь і задач на екстремум (проф. М. Бартіш, доц.  Огородник Н. П., доц. Ковальчук О.В., ас. Николайчук Л. В.);
 • Числові методи пошуку глобального екстремуму (доцент Б. Голуб);
 • Ітераційні різницеві методи розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати (проф. Шахно С.М., ст. викл. О. Гнатишин).

 

Відкрита лекція професора кафедри теорії оптимальних процесів Недашковського Миколи Олександровича

20.05.2024 | 12:14

Відкрита лекція професора кафедри теорії оптимальних процесів Недашковського Миколи Олександровича на тему “Нелінійні балансові еколого-економічні моделі” відбудеться 20.05.2024 року о 13.30 год. онлайн
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAxNGVmNzktZGExZi00YTQxLWFlOGYtNzYyNGFhNGY0ZGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ffe84e05-beda-4c05-a04e-db5e7640d3a4%22%7d
Запрошуються усі бажаючі.

Читати »

Вийшов друком Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика

03.05.2024 | 21:51

Вийшов друком черговий Випуск 31 Вісника Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика за 2023 рік. Електронна версія Вісника знаходиться  на сайті Вісника за посиланням
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/ami/issue/view/561
Продовжується прийом статей до Випуску 32 Вісника  за 2024 рік. Термін подання статей – до 1 вересня 2024 року.

Читати »

Відкрита лекція доктора філософії Ольги Попадюк

29.04.2024 | 20:39

У четвер 2 травня о 18:10 відбудеться відкрита лекція
асистентки кафедри теорії оптимальних процесів, доктора філософії Попадюк Ольги Богданівни на тему “Розкриття невизначеностей у задачах взаємодії і протидії коаліцій” (онлайн)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3az9haCzZxcYepo5c3DMVrvoWUFvNDYULDj-rkgklO0Mk1%40thread.tacv2/1708011576833?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%220d171256-6fde-41bc-b18b-92d5d4bd5a2e%22%7d

Читати »

Відкрита лекція доцента Чипурка Андрія Івановича

23.04.2024 | 18:19

26 квітня 2024 року  о 11.50 год. відбудеться відкрита лекція доцента Чипурка Андрія Івановича з курсу” Теорія проєктного менеджменту”  (ПМа-41,ПМа-42,ПМа-43 ) на тему “Група процесів моніторингу та контролингу проектів” (онлайн)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2P5B_NAlhI_bVIUzdhhYGSmb4LYNE1b-AQwLvWCXA7k1%40thread.tacv2/1708520890238?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%226bfe2150-8bec-4e64-95a4-62a09b122d85%22%7d

Читати »

Науковий семінар

19.04.2024 | 21:23

Науковий семінар кафедри теорії оптимальних процесів
22.04. 2024 р., 14.00 год ., ауд.269.
 
Тема доповіді: Методи із апроксимацією оберненого оператора для пошуку розв’язку нелінійних рівнянь.
 
Доповідач: Аспірант Гавдяк Михайло Михайлович.

Читати »