Міжнародні наукові проєкти

Проєкт № M492-2003 “Моделювання процесів забруднення ґрунтів засобами захисту рослин з використанням сучасних комп’ютерних технологій” (Modelling of ground contamination by means of plant protection by using novel computer technologies)

Проєкт у рамках міжнародної співпраці між Україною та Угорщиною
Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2003-2004

Проєкт № 2М/271-2000 “Розробка математичних моделей і чисельних схем для розв’язування задач конвективного і дифузійного поширення забруднень” (Development of mathematical and numerical models for advection-diffusion contamination)

Проєкт у рамках міжнародної співпраці між Україною та Угорщиною
Науковий керівник – проф. Савула Я. Г.
Термін виконання: 2000-2001