Мазуряк Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-78

Електронна пошта: nataliia.mazuriak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

 • Математичне і комп’ютерне моделювання процесів тепломасоперенесення
 • Гетерогенне різномасштабне моделювання задач адвекції-дифузії
 • Метод скінченних елементів
 • Різномасштабний метод скінченних елементів
 • Числове дослідження задач адвекції-дифузії-реакції з адвективною перевагою

Курси

Публікації

 1. Mazuriak N. V., Savula Ya. H. Numerical investigation of advection–diffusion in an inhomogeneous medium with a thin channel using the multiscale finite element method. Mathematical modeling and computing. 2020. Vol. 7. No. 1. P. 146–157.
 2. Мазуряк Н. В. Дослідження задачі адвекції–дифузії–реакції в неоднорідному середовищі з тонким криволінійним каналом. Прикладні проблеми механіки і математики. 2019. Вип. 17. С. 160–170.
 3. Mazuriak N., Savula Ya. Numerical analysis of the advection-diffusion problems in thin curvilinear channel based on multiscale finite element method. Mathematical modeling and computing. 2017. Vol. 4. No. 1. P. 59–68.
 4. Сподар Н., Савула Я. Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування одновимірної задачі адвекції-дифузії. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2014. Вип. 19. С. 190–197.
 5. Сподар Н., Савула Я. Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування задач адвекції-дифузії. Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2016. Вип. 24. С. 92–100.
 6. Сподар Н., Савула Я. Обчислювальні аспекти різномасштабного методу скінченних елементів. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2016. Вип. 23. С. 169–177.
 7. Сподар Н. В. Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування крайових задач еліптичного типу. Сімнадцята Всеукраїнська (Дванадцята Міжнародна) Студентська Наукова Конференція з Прикладної Математики та Інформатики СНКПМІ – 2014 : тези доп. (Львів, 9–10 квітня 2014 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2014. C. 110–111.
 8. Сподар Н. В. Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування задач адвекції-дифузії. Вісімнадцята Всеукраїнська (Тринадцята Міжнародна) Студентська Наукова Конференція з Прикладної Математики та Інформатики СНКПМІ – 2015 : тези доп. (Львів, 22–23 квітня 2015 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2015. C. 96–98.
 9. Сподар Н. В., Савула Я. Г. Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування задач адвекції-дифузії. Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент (INTERPOR’15) : тези доп. наук.-техн. конф. (Львів, 22–24 вересня 2015 р.). Львів: Львівська політехніка. 2015. C. 73–74.
 10. Савула Я. Г., Дияк І. І., Мазуряк Н. В. Комп’ютерне моделювання адвекції-дифузії у середовищі з тонким каналом. Міжнародна наукова конференція присвячена 100-річчю Національної академії наук України «Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент» : тези доп. (Львів, 17–18 вересня 2018 р.). Львів. 2018. C. 29–31.
 11. Мазуряк Н. В., Савула Я. Г. Числове розв’язування задач адвекції-дифузії у середовищі з тонким каналом різномасштабним методом скінченних елементів. V науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Б.О. Попова «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» : тези доп. (Львів, 4–5 жовтня 2018 р.). Львів. 2018. C. 19–23.
 12. Сподар Н. В., Савула Я. Г. Обчислювальні аспекти різномасштабного методу скінченних елементів. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики APAMCS – 2016 : тези доп. всеукр. наук. конф. (Львів, 5–7 жовтня 2016 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. C. 179–180.
 13. Мазуряк Н. В., Савула Я. Г. Числове розв’язування задач адвекції-дифузії у тонкому криволінійному каналі різномасштабним методом скінченних елементів. Міжвузівський науковий семінар “Прикладні задачі та ІТ-технології”, присвячений 100-річчю з дня народження професора В.П. Рубаника (1917–1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій : тези доп. (Чернівці, 9–10 червня 2017 р.). Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 2017. C. 60–63.
 14. Мазуряк Н. В., Савула Я. Г. Математичне моделювання та числовий аналіз задачі адвекції-дифузії у неоднорідному середовищі з тонким каналом. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики APAMCS – 2018 : тези доп. всеукр. наук. конф. (Львів, 26–28 вересня 2018 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. C. 79–83.

Наукова біографія

У 2010 році закінчила Долинську гімназію №1 із золотою медаллю і поступила на навчання у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет прикладної математики та інформатики, який закінчила з відзнакою у 2015 році за спеціальністю “прикладна математика”.

У 2015 році проходила наукове стажування у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина).

З 2015 р. по 2018 р. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Числове розв’язання задач адвекції-дифузії у неоднорідному різномасштабному середовищі з тонким каналом”.

Працевлаштування:

 • 2013-2015 – лаборант лабораторії інформаційних технологій факультету прикладної математики та інформатики (ЛНУ ім. І. Франка);
 • 2015 – молодший науковий співробітник (ЛНУ ім. І. Франка);
 • 2016-2017 – викладач основ комп’ютерної техніки, системи управління базами даних, основ початкового курсу інформатики з елементами програмування (Педагогічний коледж ЛНУ ім. І. Франка);
 • 2016-2017, 2019-2021 – асистент кафедри прикладної математики (ЛНУ ім. І. Франка);
 • з 2021 – доцент кафедри прикладної математики (ЛНУ ім. І. Франка).

Розклад