Вовк Володимир Дмитрович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-45

Електронна пошта: vovk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Об’єктний підхід, біомеханіка зубощелепного апарату, числові методи, нелінійна динаміка.

Курси

Публікації

 

Головні публікації за напрямками:

Об’єктний підхід:

1.Вовк В.Д., Петришин Р.Б., Шинкаренко Г.А.  Верхівка системи класів програмної реалізації чисельних методів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  50, 1998.- С. 48-51

2. Вовк В.Д. Проблеми застосування об’єктного підходу до програмної реалізації чисельних методів розв’язування початково-крайових задач // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск 52, 1999.- С. 15-22 .

2. Вовк В.Д. Застосування об’єктного підходу до розробки інформаційних систем на основі реляційних баз даних // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 2, 2000.- С. 184-190

Біомеханіка зубо-щелепного апарату:

 3. Мандзюк Т.С., Вовк В.Д. Огляд проблем комп’ютерного моделювання біомеханічних систем у стоматології // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 14, 2008.- С. 105–122

4.  Мандзюк Т., Вовк В.  До моделювання біомеханічних конструкцій з м’якими прошарками // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск  17, 2011.- С. 85–93

 Числові методи:

4. Вовк О., Павленко Н., Шинкаренко Г., Вовк В. Проекційно сітковa схема розв’язування еволюційних задач окиснення чадного газу на поверхні платини // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 18, 2012.- С. 54-69

 

Біографія

20.10.1958 р. народився в с.Кунин Нестерівського району Львівської області

ОСВІТА
1999 – отримав вчене звання доцента
1989 – захистив кандидатську дисертацію “Чисельне дослідження осесиметричних задач термопружності” за спеціальністю 01.02.04 механіка твердого деформівного тіла (фіз.-мат. науки)
1975 – 1980 – навчався на факультеті прикладної математики та механіки Львівського державного університету ім. І.Франка
1965 – 1975 – навчався у СШ №3, №1 м. Рава-Руська Львівської області та СШ №77 ГРВН

РОБОТА
1995 – даний час – доцент кафедри інформаційних систем
1980 – 1995 – на посадах від інженера до завідуючого науково-дослідної лабораторії НДЛ-62 Львівського університету

Розклад