Щербина Юрій Миколайович

Посада: професор кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-11

Телефон (мобільний): (096) 123-24-32

Електронна пошта: yuriy.shcherbyna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Системи штучного інтелекту. Індуктивне виведення

Курси

Вибрані публікації

Монографії

 • Годич О.В. Комп’ютерне розпізнавання жестів. Програмно-алгоритмічний підхід / Годич О.В., Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. – Львів: Компанія “Манускрипт”. – 2011. – 304 с.
 • Годич О.В. Українська жестова мова. Комп’ютерно-лінгвістичний аспект / Годич О.В., Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. – Львів: Літературна агенція “Піраміда”. – 2009. – 253 с.

Вибрані статті

Наукова біографія

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана франка за спеціальністю математика у 1971 р. У 1971-73 рр. навчався в аспірантурі цього ж університету. Доцент з 1976 р. У 1987-91 рр. – завідувач кафедри теорії оптимальних процесів. З 2003 року – доцент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем. З 2015 року – професор кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року

Методичні матеріали

Підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. Підручник. Серія “Вища освіта в Україні”. – Вид-во “Магнолія Плюс”. – Львів – 2005, 2006. – 608 с.
 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Підручник. Серія “Вища освіта в Україні”. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Вид-во “Магнолія – 2006”. – Львів – 2007. – 608 с.
 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Підручник. Серія “Вища освіта в Україні”. – Видання третє, виправлене та доповнене. – Вид-во “Магнолія – 2006”. – Львів – 2008. – 608 с.
 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Підручник. Серія “Інформатика”. За загальною редакцією академіка НАН України М.З. Згуровського. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління”, “Комп’ютерна інженерія”, “Прикладна математика”. – Видавництво BHV. – Київ. – 2006, 2007. – 368 с. Цей підручник входить у серію “Інформатика” із семи книг, удостоєну Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року.
 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Підручник. Серія “Комп’ютинґ”. – Вид-во “Магнолія – 2006”. – Львів – 2009. – 432 с.
 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Серія “Комп’ютинґ”. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Вид-во “Магнолія – 2006”. – Львів – 2010. – 432 с.
 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Підручник. Серія “Комп’ютинґ”. – Видання третє, виправлене та доповнене. – Вид-во “Магнолія – 2006”. – Львів – 2013. – 432 с.
 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Підручник. Серія “Комп’ютинґ”. – Видання четверте, виправлене та доповнене. – Вид-во “Магнолія – 2006”. – Львів – 2016. – 432 с.
 • Нікольський Ю.В. Дискретна математика / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Підручник. Серія “Комп’ютинґ”. – Видання п’яте, виправлене та доповнене. – Вид-во “Магнолія – 2006”. – Львів – 2019. – 432 с.
 • Нікольський Ю.В. Системи штучного інтелекту / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Навчальний посібник. Серія “Комп’ютинґ”. – Вид-во „Магнолія – 2006”. – Львів – 2010. – 279 с.
 • Нікольський Ю.В. Системи штучного інтелекту / Нікольський Ю.В. , Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Навчальний посібник. Серія “Комп’ютинґ”. – Видання друге, виправлене та доповнене.– Вид-во „Магнолія – 2006”. – Львів – 2013. – 279 с.
 • Пасічник  В.В. Математична лінгвістика. Книга 1. Квантитативна лінгвістика / Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. Навчальний посібник. Серія “Комп’ютинґ”. – Вид-во “Новий Світ–2000”. – Львів – 2012. – 358 с.
 • Пасічник  В.В. Математична лінгвістика. Книга 2. Комбінаторна лінгвістика / Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. Навчальний посібник. – Вид-во Львівської політехніки. – Львів – 2019. – 238 с.

Розклад