Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 01 “Освіта”
спеціальність 014 “Середня освіта”

014 Середня освіта (Інформатика)

Кваліфікація: Бакалавр з інформатики, вчитель інформатики

 

у галузі знань 11 “Математика та статистика”

113 Прикладна математика

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”

122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук

124 Системний аналіз

Кваліфікація: Бакалавр з системного аналізу


Для вступників до 2016 року

у галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика”

Прикладна математика (6.040301)

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

Інформатика (6.040302)

Кваліфікація: Бакалавр з інформатики, вчитель інформатики

Системний аналіз і управління (6.040303)

Кваліфікація: Бакалавр з системного аналізу і управління