Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 01 “Освіта”

014 Середня освіта (Інформатика)

Кваліфікація: Бакалавр з інформатики, вчитель інформатики

 

у галузі знань 11 “Математика та статистика”

113 Прикладна математика

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”

122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук