Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 01 “Освіта”

014 Середня освіта (Інформатика)

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти. Вчитель інформатики, викладач закладу фахової передвищої освіти.

Документи акредитації спеціальності 2024 року

Освітні програми:

Всі пропозиції та побажання щодо покращення і вдосконалення ОПП “Освіта(Інформатика)” на 2024/25 навчальний рік надсилайте гарантові ОПП на адресу tymofiy.pasichnyk@lnu.edu.ua

Навчальні плани:

Протоколи обговорення ОП:

Силабуси ОПП Освіта (Інформатика), яка проваджена з 2023 року
Силабуси Освіта(Інформатика)2023

Рецензії на освітню програму:

Ліцей “Сихівський”

СЗОШ № 27

СЗОШ № 100

Угоди про співпрацю:

 

у галузі знань 11 “Математика та статистика”

113 Прикладна математика

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”

122 Комп’ютерні науки ОПП Інформатика

Кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук

Документи до акредитації спеціальності 2024 року

Освітні програми

Всі пропозиції та побажання щодо покращення і вдосконалення ОПП “Інформатика” на 2024/25 навчальний рік надсилайте гарантові ОПП на адресу serhiy.yaroshko@lnu.edu.ua

 

Навчальні плани

 

Рецензії та відгуки

 

Угоди про співпрацю

 

Опитування здобувачів освіти

 

Відомості про самооцінювання

 

Візит експертної групи

 

Засідання робочої групи

 

Репозиторій дипломних робіт

 

Академічна мобільність

125 Кібербезпека та захист інформації

Кваліфікація: Бакалавр з кібербезпеки та захисту інформації

Документи акредитації спеціальності 2024 року

Освітні програми:

Всі пропозиції та побажання щодо покращення і вдосконалення ОПП “Кібербезпека” на 2024/2025 навчальний рік надсилати на корпоративну пошту кафедри кібербезпеки cybersecurity.dep.ami@lnu.edu.ua  або гаранта ОПП petro.venherskyy@lnu.edu.ua

 

Навчальні плани:

 

Силабуси навчальних дисциплін:

 

Нормативні навчальні дисципліни:
Цикл загальної підготовки:

Цикл професійної і практичної  підготовки:

 

Вибіркові навчальні дисципліни:
Цикл загальної підготовки:

Цикл професійної і практичної підготовки

 

Протоколи обговорення ОПП:

Протокол зустрічі з роботодавцями
Протокол зустрічі зі студентами
Протокол зустрічі з науково-педагогічним персоналом

 

Угоди співпраці:

 

 

Рецензії на ОПП:

 

Гостьові лекції іноземних професорів, дослідників, фахівців:

 

ЄДКІ

 

Студентські дослідження, конференції, школи, змагання:

 

 

Стажування викладачів:

 

Проекти Erasmus+

 

Репозиторій бакалаврських робіт:

 

Звіти:

 

 

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійної програми “Кібербезпека”, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка відбудеться 25 березня 2024 року о 16 год. 30 хв. дистанційно у ZOOM(i) .
Час: 25 березня 2024 року, 16:30–17:10

Meeting ID: 898 6774 1717
Passcode: 938622