Кафедра прикладної математики

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Про кафедру

Кафедра прикладної математики створена у 1963 році.  З 1963 року по 1988 рік її  очолював доктор технічних наук, професор Н.П. Флейшман. З 1988 року кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка, Заслужений працівник освіти України  Я. Г. Савула. На кафедрі сформувався науковий напрям з проблем математичного і комп’ютерного моделювання та оптимізації фізико-механічних полів у суцільних середовищах. Цей науковий напрям базується на науковому доробку професорів Н.П. Флейшмана і Я. Г. Савули та їх учнів. Сучасний період діяльності кафедри під керівництвом професора Я. Г. Савули характеризується дослідженнями варіаційно-проекційних методів, методів скінченних та граничних елементів та їх застосуваннями до аналізу та оптимального управління розв’язками задач математичної фізики. Ведеться наукова робота в області чисельного моделювання явищ різної природи на основі гетерогенних математичних моделей та використанні гібридних схем методів скінченних та граничних елементів; в області чисельного аналізу нелінійних задач математичної фізики з застосуванням до теорії оболонок, теорії пластичності та до моделювання процесів переносу. Наукові розробки націлені на їх використання в науці, техніці, а також для моделювання в екології та медицині.

Студенти та викладачі кафедри приймають участь у міжнародних грантах та проектах.

Кафедра підтримує зв’язки з Інститутами НАН України, університетами України та зарубіжжя.

Освітній процес

Кафедра прикладної математики разом із кафедрою обчислювальної математики кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності “Прикладна математика” за спеціалізацією “Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи”. Метою освітньої програми є надати студентам широкий спектр базових знань та компетенцій для застосування математичних теорій та методів. Необхідним елементом підготовки є забезпечення володіння комп’ютерними технологіями та засобами програмування для розробки програмного забезпечення у проектах як ІТ індустрії, так і наукових установ.

Співпраця з IT галуззю

Індустрія інформаційних технологій є однією із найбільш розвинутих на цей час, і саме вона забирає абсолютну більшість випускників кафедри. Починаючи з проекту “IT expert”, Львівський IT кластер систематично долучається до підтримування належного рівня викладання предметів з частини комп’ютерних наук. Для студентів кафедри прикладної математики це близько 20 дисциплін, що дозволяють ґрунтовно вивчати сучасні мови програмування та інформаційні технології. Протягом першого та другого року навчання студенти мають навчальну практику, яка проходить із залученням експертів з провідних IT-компаній міста Львова, що дає можливість закріплювати отримані знання на практиці, водночас приділяючи увагу найновішим практичним тенденціям програмування. У рамках навчальних дисциплін “Програмне забезпечення”, “Бази даних”, “Основи програмування мовою Jаva”,  “Проектування об’єктно-орієнтованих програм”,  під керівництвом працівників кафедри Дяконюк Л.М., Ящука Ю.О., Борисюк Я.Є., Білецького В.М. студенти мають змогу працювати над груповими проектами, що розвиває професійні комунікаційні  вміння роботи в команді. Починаючи з 3 курсу, студенти під керівництвом викладачів кафедри  працюють над курсовими, дипломними та магістерськими роботами, займаючись науковими дослідженнями в ряді областей, включаючи математичне моделювання фізичних процесів, обчислювальну математику, інженерію програмного забезпечення, еволюційні системи, комп’ютерну графіку  тощо. Магістри та спеціалісти проходять виробничу практику у IT-компаніях України.

Міжнародна співпраця

Кафедра прикладної математики активно співпрацює з кафедрою інформаційної інженерії, комп’ютерних наук та математики Університету Л’Аквіли (Італія). Зв’язки налагоджено зусиллями проф. Савули Я.Г. та проф. Дияка І.І. в 2010р. Першим вагомим партнерством стала Спільна магістерська програма Erasmus Mundus з математичного моделювання «MathMods» – провідна магістратура на теренах ЄС в галузі прикладної математики. У цьому проекті Університет Л’Аквіли був координатором, ще чотири європейських ВНЗ – повними партнерами, а ЛНУ – асоційованим партнером. Викладачі кафедри Дияк І.І., Щербатий М.В., Ящук Ю.О., Білецький В.М. проводили заняття учасникам цієї програми. Уже більше 300 студентів стали випускниками MathMods.

Подальший розвиток співпраці, за активної участі доц. Ящука Ю.О., дозволив впровадити двосторонню спільну магістерську програму. У 2017 році Університет Л’Аквіли, Технічний університет Брно (Чехія), Сілезький університет Катовіце (Польща) та Львівський національний університет імені Івана Франка об’єднали подібні програми під єдиним брендом «InterMaths» – Міждисциплінарна та прикладна математика, та заснували відповідний консорціум університетів. Кафедра активно пропагує поширення такого формату співпраці, тож безпосередньо сприяла долученню до консорціуму інших провідних ВНЗ України: Київського національного університету ім. Шевченка, Харківського національного університету ім. Каразіна та Одеського національного університету ім. Мечнікова.

Спільна магістерська програма, що реалізується на факультеті прикладної математики та інформатики, є однією з небагатьох в Україні, яка працює в обох напрямках мобільності студентів. Повноцінний міжнародний формат забезпечується тим, що другий рік освітньо-наукової магістерської програми з прикладної математики викладається англійською мовою. 2018-2019 н.р. після проходження частини навчання в Італії, на нашому факультеті продовжили навчання та отримали український диплом іноземні студенти. Програма продовжує діяти і в цей час.

Кафедра прикладної математики також активно співпрацює з провідними європейськими університетами, даючи можливість магістрам та аспірантам долучитись до програм обміну для навчання, а молодим науковцям – наукового стажування. Саме за такою програмою співробітниця нашої кафедри Турчин Ю.І. проходила наукове стажування в університеті Keele, Англії у 2019 році. Стажування проходило на факультеті математики і обчислювальних процесів, що займається науковими дослідженнями в ряді областей, включаючи обчислювальну математику, інженерію програмного забезпечення, еволюційні системи, машинне навчання та штучний інтелект, динаміку рідини та акустику, теорію пружності, біомеханіку та біомедичну інженерію, математику та статистику. Наукова співпраця між кафедрою прикладної математики та факультетом математики і обчислювальних процесів університету Кіл лише набирає обертів, а, отже, у перспективі для наших магістрів та аспірантів – можливість поринути у світ справжньої британської науки, а для молодих науковців та працівників кафедри – неоціненний досвід як з наукового збагачення світогляду, так і педагогічних навичок.

Співробітники

професор (сумісник)ДИЯК Іван Івановичпрофесор (сумісник)
доцентБІЛЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичдоцент
доцентДЯКОНЮК Лілія Миколаївнадоцент
доцент (сумісник)КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМАЗУРЯК Наталія Володимирівнадоцент
доцентМУХА Ігор Стефановичдоцент
доцентСТЯГАР Андрій Орестовичдоцент
доцентЧИРУН Любомир Вікторовичдоцент
доцентЩЕРБАТИЙ Михайло Васильовичдоцент
доцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)ЯЩУК Юрій Олександровичдоцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)
асистентБОРИСЮК Ярина Євгенівнаасистент
інженер 1 категоріїФЕДАК Леся Миколаївнаінженер 1 категорії

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукова робота кафедри ведеться у таких напрямках:

 • чисельне і комп’ютерне моделювання фізико-механічних процесів в суцільних середовищах;
 • оптимальне керування поведінкою системи, які описуються крайовими задачами математичної фізики;
 • чисельне моделювання процесів тепломасопереносу і дифузії, зокрема, для досліджень проблем екології;
 • розвиток теоретичних і прикладних аспектів застосування методів скінченних і граничних елементів;
 • розробка ідеології систем управління базами даних.

Тематика наукових досліджень членів кафедри:

 • Чисельне моделювання фізико-механічних полів у середовищах з малими неоднорідностями (проф. Я. Савула);
 • Розробка та комп’ютерна реалізація комбінованих схем методів скінченних та граничних елементів у прикладних задачах (доц. І. Дияк);
 • Застосування числових методів і комп’ютерного моделювання до розв’язування задач оптимального керування системами з розподільними параметрами (доц. К. Іванків);
 • Чисельне дослідження нелінійних процесів квазістатичного деформування тонкостінних складових тіл складної форми (доц. І. Муха);
 • Застосування числових методів і комп’ютерного моделювання до розв’язування задач оптимального керування системами з розподіленими параметрами (доц. М. Щербатий).

27 вересня розпочинає роботу наукова конференція APAMCS-2021 (оновлено)

24.09.2021 | 16:59

Шановні колеги!
На сайті  http://apamcs.lnu.edu.ua   доступна для ознайомлення
робоча програма XXVI Міжнародної наукової конференції
“Сучасні проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук”.
Відкриття та початок роботи конференції відбудеться
27 вересня 2021 р. о 10:00
в очному режимі та режимі відеоконференції з використанням платформи ZOOM.
Регламент роботи
Програма конференції (оновлено)

Читати »

Відійшов у вічність професор Савула Ярема Григорович

22.07.2021 | 10:56

Колектив кафедри прикладної математики глибоко сумує із приводу передчасної смерті завідувача кафедри, заслуженого професора, доктора фізико-математичних наук Савули Яреми Григоровича. Він був визначним науковцем європейського рівня, талановитим керівником, педагогом від Бога. Колеги та учні Яреми Григоровича із вдячністю, шаною та любов’ю завжди пам’ятатимуть свого керівника.
Ярема Григорович був надзвичайно доброю, щирою та чуйною людиною, постійно допомагав і підтримував талановиту молодь. Його невичерпна життєва енергія, оптимізм, велика працездатність, справжня непідробна любов до України і бажання служити для розвитку науки нашої країни, рідного...

Читати »

Відкрита зустріч з експертною групою акредитації ОНП «Прикладна математика» (доктор філософії)

21.06.2021 | 20:19

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньо-наукової програми «Прикладна математика» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-наукової програми «Прикладна математика» третього (освітнього-наукового) рівня вищої освіти, яка відбудеться 22 червня 2021 року о 16 год. 30 хв. дистанційно у ZOOM(i) .
Запрошуються усі бажаючі.
Відкрита зустріч 22.06.2021 р. о 16:30
Он-лайн візит експертної групи з акредитації ОНП «Прикладна математика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Join...

Читати »

Запрошуємо на відкриту онлайн лекцію професора Івана Дияка

18.09.2020 | 14:50

У понеділок 21 вересня об 16:40 відбудеться
відкрита лекція Івана Івановича Дияка
з курсу «Чисельні методи математичної фізики»
на тему
«Варіаційна задача. Існування розв’язку варіаційної задачі».
Лекція відбудеться дистанційно з використанням MS Teams та буде доступна за посиланням:
https://cutt.ly/0fGDdZ1
Запрошуємо всіх бажаючих.

Читати »