Кафедра прикладної математики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

План розвитку кафедри на 2020-2025 роки

Кафедра прикладної математики створена у 1963 році.  З 1963 року по 1988 рік її  очолював доктор технічних наук, професор Н. П. Флейшман. З 1988 року кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка, Заслужений працівник освіти України  Я. Г. Савула. На кафедрі сформувався науковий напрям з проблем математичного і комп’ютерного моделювання та оптимізації фізико-механічних полів у суцільних середовищах. Цей науковий напрям базується на науковому доробку професорів Н. П. Флейшмана і Я. Г. Савули та їх учнів. Сучасний період діяльності кафедри під керівництвом професора Я. Г. Савули характеризується дослідженнями варіаційно-проекційних методів, методів скінченних та граничних елементів та їх застосуваннями до аналізу та оптимального управління розв’язками задач математичної фізики. Ведеться наукова робота в області чисельного моделювання явищ різної природи на основі гетерогенних математичних моделей та використанні гібридних схем методів скінченних та граничних елементів; в області чисельного аналізу нелінійних задач математичної фізики з застосуванням до теорії оболонок, теорії пластичності та до моделювання процесів переносу. Наукові розробки націлені на їх використання в науці, техніці, а також для моделювання в екології та медицині.

Студенти та викладачі кафедри приймають участь у міжнародних грантах та проектах.

Кафедра підтримує зв’язки з Інститутами НАН України, університетами України та зарубіжжя.

Співробітники

завідувачСАВУЛА Ярема Григоровичзавідувач
професор (сумісник)ДИЯК Іван Івановичпрофесор (сумісник)
професорМИХАСЬКІВ Віктор Володимировичпрофесор
доцентДЯКОНЮК Лілія Миколаївнадоцент
доцентІВАНКІВ Катерина Степанівнадоцент
доцент (сумісник)КУХАРСЬКИЙ Віталій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентМУХА Ігор Стефановичдоцент
доцентЩЕРБАТИЙ Михайло Васильовичдоцент
доцентЯЩУК Юрій Олександровичдоцент
асистентБІЛЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичасистент
асистентБОРИСЮК Ярина Євгенівнаасистент
асистентТУРЧИН Юлія Ігорівнаасистент
інженер 1 категоріїФЕДАК Леся Миколаївнаінженер 1 категорії

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Савула Я. Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 221 c. (Зміст, Вступ, Глава 1, Глава 2, Глава 3, Глава 4, Глава 5, Глава 6, Бібліографія, Додаток)
 • Савула Я. Г. Метод скінченних елементів. – Київ, НМК ВО, 1993. – 96 с.
 • Дияк І. І. Пропедевтика прикладного програмування. – Київ, НМК ВО, 1994. – 174 с.
 • Муха І. С. Лінеаризивані задачі квазістатичного термов’язко-пластичного деформування твердих тіл. – Київ, НМК ВО, 1995. – 50 с.
 • М.Ф. Копитко, К.С. Іванків . Основи програмування мовою Java / Тексти лекцій. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.-84с.
 • К. С. Іванків, М. В. Щербатий. Математичне моделювання біологічних та еколого-економічних процесів. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 154 с.
 • К. Іванків, Я.Мацьонг, Т.Мандзак. Навчально-методичний посібник: Delphi для початківців. Навчально-методичний посібник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.- 188 с.
 •  

   

   

   

Дослідження

Наукова робота кафедри ведеться у таких напрямках:

 • чисельне і комп’ютерне моделювання фізико-механічних процесів в суцільних середовищах;
 • оптимальне керування поведінкою системи, які описуються крайовими задачами математичної фізики;
 • чисельне моделювання процесів тепломасопереносу і дифузії, зокрема, для досліджень проблем екології;
 • розвиток теоретичних і прикладних аспектів застосування методів скінченних і граничних елементів;
 • розробка ідеології систем управління базами даних.

Тематика наукових досліджень членів кафедри:

 • Чисельне моделювання фізико-механічних полів у середовищах з малими неоднорідностями (проф. Я. Савула);
 • Розробка та комп’ютерна реалізація комбінованих схем методів скінченних та граничних елементів у прикладних задачах (доц. І. Дияк);
 • Застосування числових методів і комп’ютерного моделювання до розв’язування задач оптимального керування системами з розподільними параметрами (доц. К. Іванків);
 • Чисельне дослідження нелінійних процесів квазістатичного деформування тонкостінних складових тіл складної форми (доц. І. Муха);
 • Застосування числових методів і комп’ютерного моделювання до розв’язування задач оптимального керування системами з розподіленими параметрами (доц. М. Щербатий).

ВІТАННЯ

28.11.2014 | 12:00

Співробітники кафедри прикладної математики
вітають асистента кафедри
ЯЩУКА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА
з успішним захистом кандидатської дисертації

Читати »

Захист дисертації

14.11.2014 | 11:25

26 листопада 2014 року о 15 год.
в конференцзалі ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ
МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С.ПІДСТРИГАЧА
ВІДБУДЕТЬСЯ  ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ
на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ДИСЕРТАЦІЇ
асистента кафедри прикладної математики ЯЩУКА Ю. О.
на тему: «КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ
ПРУЖНОСТІ НА ОСНОВІ НОВОЇ H-АДАПТИВНОЇ СХЕМИ»

Читати »