Журнал прикладного та чисельного аналізу

(колишній “Журнал обчислювальної та прикладної математики”, серія “Обчислювальна математика”)

Журнал заснований у співпраці двох установ: Інституту математики НАН України та Львівського національного університету імені Івана Франка.

JANA – це своєрідний ребрединг Журналу обчислювальної та прикладної математики (серія «Обчислювальна математика»), який тривалий час виходив у Львівському університеті.

Випуски JANA зосереджені на нових наукових результатах у таких областях: розробка та теоретичне обґрунтування нових чисельних методів, застосування чисельних методів до складних прикладних задач, дослідження абстрактних чисельних схем та інших галузей, пов’язаних з обчислювальною математикою.

Місія журналу полягає в об’єднанні зусиль академічних та університетських спільнот для підвищення наукового рівня публікацій і надання молодим дослідникам можливості швидкої та авторитетної публікації своїх результатів.

Редакційна колегія ставить собі за мету регулярно видавати JANA з періодичністю не менше одного номера на рік. Усі отримані рукописи (англійською мовою) підлягають перевірці анонімними рецензентами. Строк розгляду встановлюється не більше трьох місяців. На підставі звітів рецензентів рукопис може бути прийнятий, повернутий на доопрацювання або відхилений. У разі публікації автор отримує свою роботу у форматі pdf.

Запрошуємо відвідати сайт журналу

http://jana.lnu.edu.ua