Ярмола Галина Петрівна

Посада: доцент кафедри обчислювальної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-91

Електронна пошта: halyna.yarmola@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Методи розв’язування нелінійних операторних рівнянь.

Курси

Вибрані публікації

 1. Argyros I.K. Extended convergence analysis of Newton-Potra solver for equations / I.K. Argyros, S.M. Shakhno, Yu.V. Shunkin, H.P. Yarmola // Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory. – 2021. – Vol. 49, No. 2. – P. 100-112.
 2. Argyros I.K. Semilocal convergence of a Newton-Secant solver for equations with a decomposition of operator / I.K. Argyros, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Journal of Computational Analysis and Applications. – 2021. – Vol. 29, No. 2. – P. 279-289.
 3. Argyros I.K. On methods with successive approximation of the inverse operator for nonlinear equations with decomposition of the operator/ I.K. Argyros, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2020. – Випуск 28. – C. 3-14.
 4. Argyros I.K. Method of Third-Order Convergence with Approximation of Inverse Operator for Large Scale Systems / I.K. Argyros, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Symmetry. – 2020. – 12(6), 978.
 5. Argyros I.K. Extending the Convergence Domain of Methods of Linear Interpolation for the Solution of Nonlinear Equations / I.K. Argyros, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Symmetry. – 2020. – 12(7), 1093. 
 6. Argyros I. K. On an improved convergence analysis of a two-step Gauss-Newton type method under generalized Lipschitz conditions / I.K. Argyros, R.P. Iakymchuk, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Carpathian Journal of Mathematics. – 2020. – Vol. 36 , No. 3. – P. 365-372.
 7. Argyros I.K. Improving Convergence Analysis of the Newton–Kurchatov Method under Weak Conditions / I.K. Argyros, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Computation. – 2020. – 8(1), 8.
 8. Argyros I.K. Extended semilocal convergence for the Newton-Kurchatov method / I.K. Argyros, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Matematychni Studii. – 2020. – Vol. 53, №.1. – P. 85-91.
 9. Argyros I.K. Local convergence analysis of the Gauss-Newton-Kurchatov method / I.K. Argyros, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, No. 2. – P. 248-258.
 10. Шахно С.М. Метод Гаусса-Ньютона-Потра для нелiнiйних задач найменших квадратів за узагальнених умов Лiпшиця / С.М. Шахно, Ю.В. Шунькін, Г.П. Ярмола // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2019. – Випуск 27. – C. 40-49.
 11. Ярмола Г.П. Чисельне розв’язування задачі Дiрiхле для рівняння Гельмгольца за допомогою різницевих схем підвищеного порядку / Г.П. Ярмола, А.Т. Дудикевич // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2019. – Випуск 27. – C. 50-55.
 12. Shakhno S.M. Convergence of the Newton-Kurchatov method under weak conditions / S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Journal of Mathematical Sciences. – 2019. – Vol. 243, №. 1. – P. 1-10.
 13. Argyros I.K. Two-step solver for nonlinear equations / I.K. Argyros, S. Shakhno, H.Yarmola // Symmetry. – 2019. – Vol. 11, Iss. 2, 128.
 14. Argyros I.K. Two-step solver for equations with nondifferentiable term / I.K. Argyros, S. Shakhno, H. Yarmola // International Journal of Applied and Computational Mathematics. – 2019. – Vol. 5, Iss.3.
 15. Iakymchuk R. Gauss-Newton-Secant method for solving nonlinear least squares problems / R. Iakymchuk, H. Yarmola, S. Shakhno // PAMM Proc. Appl. Math. Mech. – 2018. – Vol. 18, Iss. 1. – P. 1-2.
 16. Shakhno S.M. Convergence analysis of the Gauss-Newton-Potra method for nonlinear least squares problems / S. M. Shakhno, H.P. Yarmola, Yu.V. Shunkin // Matematychni Studii. – 2018. – Vol. 50, №.2. – P. 211-221.
 17. Shakhno S. Gauss-Newton-Potra method for nonlinear least squares problems with decomposition of operator / S. Shakhno, H. Yarmola, Yu. Shunkin // XXXII International Conference PDMU-2018: Problems of Decision Making Under Uncertainties: Prague, Czech Republic, August 27-31, 2018: Proceedings. – 2018. – P. 153-159.
 18. Shakhno S.M. Convergence analysis of a two-step method for the nonlinear least squares problem with decomposition of operator / S.M. Shakhno, R.P. Iakymchuk, H.P. Yarmola // Journal of Numerical and Applied Mathematics. – 2018. – Vol. 128, № 2. – P. 82-95.
 19. Iakymchuk R.P. Convergence analysis of a two-step modification of the Gauss-Newton method and its applications / R.P. Iakymchuk, S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // Journal of Numerical and Applied Mathematics. – 2017. – Vol. 126, № 3. – P. 61-74.
 20. Shakhno S.M. An iterative method for solving nonlinear least squares problems with nondifferentiable operator / S.M. Shakhno, R.P. Iakymchuk, H.P. Yarmola // Matematchni Studii. – 2017. – Vol. 48, № 1. – 97-107.
 21. Шахно С. Про збіжність методу Ньютона-Потра за слабких умов / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2017. – Випуск 25. – С. 49-55
 22. Шахно С.М. Збіжність методу Ньютона-Курчатова за слабких умов / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – T 60, № 2. – С. 7-13.
 23. Iakymchuk R. Combined Newton-Kurchatov method for solving nonlinear operator equations / R. Iakymchuk, S.Shakhno, H. Yarmola // PAMM – Proc. Appl. Math. Mech. – 2016. – 16 (1). – P. 719-720. / DOI: 10.1002/pamm.201610348.
 24. Shakhno S.M. Analysis of the convergence of a combined method for the solution of nonlinear equations / S.M. Shakhno, I.V.Mel’nyk, H.P.Yarmola // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – 201, No. 1. – P.32-43.
 25. Shakhno S.M. On the two-step method for solving nonlinear equations with nondifferentiable operator / S.M. Shakhno, H.P. Yarmola // PAMM – Proc. Appl. Math. Mech. – 2012. – V. 12. – P. 617 – 618. – doi 10.1002/pamm.201210297.
 26. Shakhno S.M. Two-step combined method for solving nonlinear operator equations / S.M. Shakhno, H.P.Yarmola // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2014. – № 2 (116). – С. 130-140.
 27. Shakhno S. Two-step method for solving nonlinear equations with nondifferentiable operator / S. Shakhno, H. Yarmola // Журн. обчислювальної і прикладної математики. – 2012. – № 3(109). – С.105–115.
 28. Shakhno S.M. Convergence conditions of the two-parametric secant type method for solving nonlinear equations taking into account errors / S.M. Shakhno, H.P.Yarmola // Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics (Таврический Вестник Информатики и Математики). – 2013. – Vol. 2. – P. 137-145.
 29. Yarmola H.P. Difference methods for solving inverse eigenvalue problem / H.P. Yarmola // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2015. – №2 (119). – P. 101-106.
 30. Шахно C.М. Про двокроковий метод типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Мат. Студії. – 2014. – Т. 42, № 1. – C.84–88.
 31. Шахно С.М. Аналіз збіжності двоточкового методу для розв’язування нелінійних рівнянь з недиференційовним оператором / С.М. Шахно, І.В. Мельник, Г.П. Ярмола // Матем. методи та фіз.-мат. поля. – 2013. – Т. 56, № 1. – С. 31-39.
 32. Шахно С.М. Двокроковий метод типу хорд з апроксимацією оберненого оператора / С.М. Шахно, Г.П.Ярмола // Карпатські математичні публікації. – 2012. – Т 5, № 1. – С. 150-155.
 33. Шахно С.М. Двоточковий метод для розв’язування нелінійних рівнянь з недиференційовним оператором / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Математичні студії. – 2011. – Т. 36, №2. – С. 213–220.
 34. Шахно С.М. Застосування двопараметричних різницевих методів для розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – 2011. – № 17. – С. 37–46.
 35. Шахно С.М. Застосування прискореного методу Ньютона та різницевих методів до розв’язування задачі пошуку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах / С. Шахно, Д. Убізський, Г. Ярмола // Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. інформ. – 2013. – Вип.19. – С. 39-46.
 36. Шахно С.М. Ітераційно-різницеві методи у нестаціонарних задачах теплопровідності / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Математ. і комп’ютерне моделювання: збірник наукових праць. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010. – Вип. 3. – С. 214–226.
 37. Шахно С.М. Комбінований метод Ньютона-Потра для розв’язування нелінійних операторних рівнянь / С.М. Шахно, А.-В.І. Баб’як, Г.П. Ярмола // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2015. – № 3 (120). – С. 170-178.
 38. Шахно С.М. Оцінка похибки при розв’язуванні нелінійних рівнянь двопараметричним методом типу хорд / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Матем. вісник НТШ. – 2012. – Т. 9. – C. 375–386.
 39. Шахно С.М. Про збіжність методу Ньютона-Курчатова за класичних умов Ліпшиця / С.М. Шахно, Г.П. Ярмола // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2016. – №1 (121). – С. 89-97.
 40. Шахно С.М. Двопараметричні методи типу хорд для розв’язування нелінійних рівнянь / С.М. Шахно, С.І. Граб, Г.П. Ярмола // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інф. – 2009. – Вип. 15. – С. 117–127.

Наукова біографія

НАВЧАННЯ

2009-2012 Львівський університет iменi Івана Франка. Аспірантка факультету прикладної математики та інформатики. Спец. 01.01.07 “Обчислювальна математика”. Наук. кер.: доц. Степан Михайлович  Шахно. Тема дисертаційного дослідження: “Параметричні ітераційні методи типу хорд для розв’язування нелінійних операторних рівнянь”.
2004-2009 Львівський університет iменi Івана Франка. Студентка факультету прикладної математики та інформатики. Диплом за спец. “прикладна математика”. Наук. кер.: доц. Степан Михайлович Шахно.

 

ПЕРСОНАЛЬНI ДАНI

Українка, незаміжня. Місце i дата народження: Львівська область, Жовківський район, с. Хитрейки, 05.05.1987 р.

 

НАУКОВI СТАЖУВАННЯ

2014 Жешувський університет. Наук. кер. проф. М. Зіма.

 

ПРОФЕСIЙНА КАР’ЄРА

2016-до цього часу Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики та iнформатики, доцент кафедри обчислювальної математики.
2011-2016 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики та iнформатики, асистент кафедри обчислювальної математики.

 

НАУКОВI IНТЕРЕСИ

Методи розв’язування нелінійних операторних рівнянь.

 

НАВЧАЛЬНI IНТЕРЕСИ

Чисельне розв’язування нелінійних крайових задач для звичайних диф. рiвнянь та диф. рівнянь у частинних похiдних. Ітераційні методи розв’язування систем нелінійних рiвнянь, нелінійних задач про найменші квадрати та задач оптимізації. Методи паралельних обчислень.

 

ЗНАННЯ МОВ

Українська i росiйська – вiльно; англiйська – задовiльно. Досвiд у використаннi Python, С++, Pascal, Unix, Windows, Matlab, MS Office, LaTeX.

Методичні матеріали

Розклад