Пелюшкевич Ольга Володимирівна

Посада: асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): 0322394211

Електронна пошта: olga.peliushkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сингулярні задачі для гіперболічних систем рівнянь першого порядку.

Курси

Публікації

 1. Андрусяк Р. В. Задача для сингулярної гіперболічної системи в кутовій області / Р. В. Андрусяк, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2011. – Вип. 9. – С. 15-22.
 2. Андрусяк Р. В. Задача для виродженої напівлінійної гіперболічної системи в секторі /Р. В. Андрусяк, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич // Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т. 3. – № 2. – С. 4-12.
 3. Андрусяк Р. Глобальна розв’язність мішаної задачі для виродженої гіперболічної системи /Р. Андрусяк, В. Кирилич, О. Пелюшкевич // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2011. – Вип. 75. – С. 5-16.
 4. Дерев’янко Т. О. Задача з рухомими межами для виродженої гіперболічної системи квазілінійних рівнянь /Т. О. Дерев’янко, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2012. – Вип. 10. – С. 27-46.
 5. Пелюшкевич О. Про одну задачу для навантаженої гіперболічної системи напівлінійних рівнянь з горизонтальними характеристиками / О. Пелюшкевич // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2012. – Вип. 76. – С. 109-118.
 6. Пелюшкевич О. В. Глобальна розв’язнiсть мiшаної задачi для напiвлiнiйної гiперболiчної системи з горизонтальними характеристиками / О. В. Пелюшкевич // Наук. вiсник Чернiвец. нац. ун-ту. Математика. – 2012. – Т. 2, № 1. – С. 84-89.
 7. Andrusyak R. V. Global сlassical solvability of a problem with nonlocal conditions for degenerate hyperbolic system of the first order equations / R. V. Andrusyak, V. M. Kyrylych, O. V. Peliushkevych // Mat. Stud. – 2012. –V. 38. – N 1. – P. 80-92.
 8. Andrusyak R. V. The two-phase problem for one quasilinear hyperbolic system / R. V.Andrusyak, I. V. Andrusiak, O. V. Pelyushkevych, O. V. Flyud // Azerbaijan Journal of Mathematics. – 2015. – Vol. 5, No. 2. – P. 61-77.
 9. Пелюшкевич О. В. Мішана задача для виродженої гіперболічної зліченної системи напівлінійних рівнянь / О. В. Пелюшкевич, Т. І. Фірман // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія матем. і інформ. – 2015. Вип. №2. – С. 137-144.
 10. Барабаш Г. М. Збірник задач з курсу ‘Вища математика для економістів’. Частина   2./ Г. М. Барабаш, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич //  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 62 с.
 11.  Барабаш Г. М. Збірник-довідник з курсу ‘Вища математика для економістів’. Частина 1 / Г. М. Барабаш, В. М. Кирилич, О. В. Пелюшкевич //  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 68 с.

Біографія

Народилася 25.07.1986 року в c. Явора Турківського району Львівської області. З 1993 по 2004 рік навчалася в СШ № 2 м. Турка Львівської області. З 2004 по 2009 рік навчалася на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2009 по 2012 рік навчання в аспірантурі ЛНУ імені Іван Франка. З 2010 по 2011 асистент кафедри математичної економіки та економетрії механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана  Франка. У 2013 році захистила дисертацію  на тему “ Задачі для вироджених гіперболічних систем рівнянь першого порядку з двома незалежними змінними”(зі  спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння) З 2013 по 2017 асистент центру міжнародної освіти інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки  ЛНУ ім. І. Франка. З  2017 року асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем факультету прикладної математики і інформатики ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад