Бібліотека

Електронні версії підручників, навчальних посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

 

Підручники

Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. Ч.1. Лінійні моделі
Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. Ч.2. Алгоритми оптимізації на графах
Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. Ч.4. Нелінійне програмування
Савула Я. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами

Навчальні посібники

Бернакевич І., Вагін П. Програмування мовою Java: використання фундаментальних класів
Вагін П., Остудін Б., Шинкаренко Г. Основи функціонального аналізу
Голуб Б. C#. Концепція та синтаксис
Дудзяний І. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем
Дудзяний І. Програмування мовою Object Pascal
Дудзяний І. Програмування мовою Visual Basic/VBA
Дудзяний І. Програмування мовою Visual Basic .NET
Дудзяний І., Черняхівський В. Програмування мовою асемблера
Копитко М. Основи інформаційних технологій
Копитко М., Іванків К. Основи програмування мовою Java
Цегелик Г., Гуран І., Дудзяний І., Бартіш М., Бокало Б., Тарасюк С., Бабенко В. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки з оформлення курсових та магістерських робіт (2018)
Анкета випускника
Титульна сторінка курсової роботи
Бланки титульної сторінки, завдання на магістерську роботу, оціночних листів керівника та рецензента, подання голові ЕК
Вовк В.Д., Голуб Б.М., Дияк І.І. Технологія клієнт-сервер: ч. IV MIDAS реалізація багатошарової архітектури клієнт-сервер. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 24 c.
Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування ІNTRANET-мереж. Ч.1. Основи мережних технологій: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів. ун-ту, 1999. – 45 c.
Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування ІNTRANET-мереж. Ч.2. Адміністрування мереж Wіndows NT: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів. ун-ту, 1999. – 41 c.