Бібліотека

Електронні версії підручників, навчальних посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів факультету

Підручники

Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. Ч.1. Лінійні моделі
Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. Ч.2. Алгоритми оптимізації на графах
Бартіш М., Дудзяний І. Дослідження операцій. Ч.4. Нелінійне програмування
Савула Я. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами

Навчальні посібники

Бернакевич І., Вагін П. Програмування мовою Java: використання фундаментальних класів
Вагін П., Остудін Б., Шинкаренко Г. Основи функціонального аналізу
Гарасим Я., Недашковська А., Остудін Б. Методи розв’язування типових задач функціонального аналізу
Голуб Б. C#. Концепція та синтаксис
Дудзяний І. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем
Дудзяний І. Програмування мовою Object Pascal
Дудзяний І. Програмування мовою Visual Basic/VBA
Дудзяний І. Програмування мовою Visual Basic .NET
Дудзяний І., Черняхівський В. Програмування мовою асемблера
Копитко М. Основи інформаційних технологій
Копитко М., Іванків К. Основи програмування мовою Java
Шинкаренко Г.А. Основи екологiї (Математичнi проблеми охорони довкiлля) // Навчальний посібник, 2006. – 80 с. Електронний ресурс.
Цегелик Г., Гуран І., Дудзяний І., Бартіш М., Бокало Б., Тарасюк С., Бабенко В. Збірник типових конкурсних тестових завдань з математики

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки з оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт (2023)
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 122 Комп’ютерні науки ОПП “Інформатика”
Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт для студентів кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 122 Комп’ютерні науки ОПП “Інформатика”
Анкета випускника
Титульна сторінка курсової роботи
Титульна сторінка кваліфікаційної (бакалаврської) роботи
Титульна сторінка кваліфікаційної (магістерської) роботи (оновлена 05.12.2023)
Вовк В.Д., Голуб Б.М., Дияк І.І. Технологія клієнт-сервер: ч. IV MIDAS реалізація багатошарової архітектури клієнт-сервер. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 24 c.
Костів О. В., Ярошко С. А. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 96 с.
Гудзь Р. В., Ярошко С. А. Використання динамічних структур даних у програмах на Borland Pascal: Тексти лекцій. – Львів: Ред.-вид. відділ ОЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2000.- 53с.
Вовк В.Д., Голуб Б.М., Дубовик А.В. Технологія “клієнт/сервер” ч. І. Основні ідеї та положення. Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 20 с.
Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування ІNTRANET-мереж. Ч.1. Основи мережних технологій: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів. ун-ту, 1999. – 45 c.
Горлач В.М., Макар В.М. Побудова та адміністрування ІNTRANET-мереж. Ч.2. Адміністрування мереж Wіndows NT: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр Львів. ун-ту, 1999. – 41 c.
Ярошко С. А. Основи об’єктно-орієнтованого програмування з ілюстраціями на Borland Pascal та Borland Pascal for Windows. Тексти лекцій. – Львів: Ред.-вид. відділ ВЦ ЛДУ ім. І. Франка, 1998. – 50 с.