Голуб Богдан Михайлович

Посада: доцент кафедри теорії оптимальних процесів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефони (робочі): (032) 239-52-39, (032) 239-47-91

Електронна пошта: bohdan.holub@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ami.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Матем. кібернетика та інформатика; методи нелінійного програмування, глобальної оптимізації, інформаційні технології.

Курси

Біографія

Народився 21.10.1959 у м.Львові. Закінчив факультет прикладної математики і механіки Львівського університету (1983). У 1983-93р.р. – науковий співробітник науково-дослідної частини Львівського університету.  З 1993р. працює на кафедрі теорії оптимальних процесів на посаді доцента. Канд. фіз.-мат. наук (тема дисертації “Ітераційні методи розв’язування задач нелінійного програмування з використанням факторизації та квазіньютонівської апроксимації”, 1989р.).

Розклад