Музичук Юрій Анатолійович

Посада: доцент кафедри обчислювальної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-91

Електронна пошта: yuriy.muzychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Розв’язування систем еліптичних рівнянь, метод граничних елементів, штучний інтелект та задачі машинного навчання.

Курси

Публікації

Біографія

НАВЧАННЯ

2015Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Кандидат фізико-математичних наук (01.01.07 – обчислювальна математика).
2010-2013Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Аспiрант факультету прикладної математики та інформатики. Науковий керівник: докт. фіз.-мат. наук, проф. Хапко Р.С. Тема дисертацiї: “Чисельне розв’язування крайових задач для деяких нескінченних трикутних систем еліптичних рівнянь” (01.01.07 – обчислювальна математика).
2005-2010Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Студент факультету прикладної математики та інформатики. Диплом за спец. “прикладна математика”.

Розклад