Хімка Уляна Теодорівна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-51

Електронна пошта: ulyana.himka@gmail.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Стохастична оптимізація

Публікації

Основні публікації у Scopus:

  1. Chabanyuk Ya., Khimka U. A difference Stochastic Optimization Procedure with Impulse Pertrurbation // Cybernetic and Systems Analysis . – 2013. – Vol. 49, Issue 5. – P 768-773.
  2. Nikitin A., Khimka U. Asymptotics of normalized control with Markov Switchings // Ukrainian Mathematical Journal. – 2017. – V. 68/8. –  С. 1252–1262.
  3. Samoilenko I.V. Differential Equation with Small Stochastic Additions Under Poisson Approximation Conditions /Samoilenko I.V., Chabanyuk Y.M., Nikitin A.V., Khimka U.T. // Cybernetics and Systems Analysis.– 2017.– Vol. 53. No. 3. – P. 410-416.

Основні публікації у фахових виданнях України:

  1. Khimka U.T. Stochastic Optimization Procedure Convergence with Markov Switching in the Average Scheme / U.T.Khimka, Ya.M.Chabanyuk // Matematychni studii. – 2010. – Vol.3, №1. – P. 101-105.
  2. Хiмка У.Т. Флуктуації процедури стохастичної оптимiзацiї в схемi дифузiйної апроксимацiї / Хiмка У.Т., Чабанюк Я.М., Семенюк С.А. / Вiсник КНУ iм. Т.Шевченка. Серiя фiзикоматематичнi науки. – 2013. – №1. – С. 239-245.
  3. Чабанюк Я.М. Побудова i дослідження моделі надiйностi програмного забезпечення з iндексом складностi проекту / Чабанюк Я. М., Яковина В. С., Федасюк Д. В., Сенiв М. М., Хiмка У. Т. // Інженерія програмного забезпечення. Науковий журнал. – №1.– Київ, 2010.– С.24-29.
  4. Kinash A., Khimka U. Asymptotic dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City development // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: : зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільськ. нац. ун-т, 2016. — Вип. 13. — С. 78-86.

Монографії

  1. Chabanyuk Yа. Stochastyczny model oceny eksperckiej projectow spolecznych w programach Unii Europejkiej // Wspoldzialanie nauk humanistycznych i nauk sciscislych: колективна монографія / Y.Chabanyuk, U.Khimka. – Lublin, Poland: Politechnika Lubelska, 2017. – P.59-70.
  2. Chabanyuk Ya.M. Dyskretna procedura aproksy-macji stochastycznej w środowisku markowowskim / ChabanyukYa.M., KhimkaU.T. Rosa W. // Monografie. Matematyczne miscellanea. Tom 3. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin, 2018. Р. 11-37.
  3. Chabanyuk Ya.M. Asymptotyczne własności układu ewolucyjnego z markowowskimi przełączeniami z zastosowaniem schematów aproksymacji / Y. M. Chabanyuk, A. W. Nikitin, U. T. Khimka // Monografie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin, 2018. 230 Р.

 

Біографія

1984 р. – народилась у смт. Добротвір, Кам’янка-Бузького р-ну, Львівської обл.

ОСВІТА:

2001-2006 рр – студент механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка,

2009-2013 рр – аспірант НУ “Львівська політехніка”,

2014 р – кандидат фізико-математичних наук КНУ ім. Т. Шевченка,

2016,2017,2019 – наукові стажування в Люблінській політехніці,

2019 р. – диплом доцента кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів.

РОБОТА:

2006-2009 рр – вчитель інформатики ЗОШ I-III ст смт Добротвора,

2009-2013 рр – асистент кафедри програмного забезпечення НУ “Львівська політехніка”,

2014-2015 рр – асистент кафедри обчислювальної математики НУ “Львівська політехніка”,

2015-2018 рр – старший викладач кафедри обчислювальної математики НУ “Львівська політехніка”,

2018 р – дотепер – доцент кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів ЛНУ ім. І. Франка.

 

Розклад