Коркуна Наталія Михайлівна

Посада: асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Електронна пошта: nataliya.korkuna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання та прогнозування економічних процесів, економетрика, математична економіка, статистика, теорія прийняття економічних рішень.

Курси

Публікації

  1. Економіко-математичні методи і моделі удосконалення механізму податкового навантаження /НМ Коркуна, ГГ Цегелик/Актуальні проблеми економіки, 246-253
  2. ОПОДАТКУВАННЯ—ОСНОВНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ /НМ Коркуна, НВ ГРИПИНСЬКА, ГГ ЦЕГЕЛИК / Вісник Хмельницького національного університету, 145-152
  3. Applying Dynamic Programming Method to Solving the Problem of Optimal Allocation of Funds between Projects / NV Hrypynska, MV Dykha, NM Korkuna, HH Tsehelyk / Journal of Automation and Information Sciences 52 (1)
  4. Застосування механізму когнітивного моделювання до процесу прийняття управлінських рішень в бюджетній системі України / НМ Коркуна / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 213-220
  5. Двокритеріальна задача планування виробництва, яка забезпечує максимальне податкове відрахування / НМ Коркуна, ГГ Цегелик / Науковий вісник НЛТУ України 23 (3)
  6. Justification of the concept of mathematical methods and models in making decisions on taxation / KN Mikhaylovna / European journal of economics and management sciences
  7. АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ СЕРЕД РЕГІОНІВ / НМ Коркуна, ГГ Цегелик
  8. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СТАВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОЇ КРИВОЇ ЛАФФЕРА / НМ КОРКУНА, ГГ ЦЕГЕЛИК
  9. ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА СТАТТЯМИ ВИТРАТ / НМ КОРКУНА, ГГ ЦЕГЕЛИК

Біографія

Народилася 29 липня 1982 року в с. Нижня Стинава Стрийського району Львівської області. У 1999 році поступила на навчання у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет прикладної математики та інформатики, який закінчила у 2004 році за спеціальністю “Системний аналіз  та управління ”. 2004-2017 рік асистент кафедри  теорії  оптимальних процесів. З 2017 року –  асистент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Розклад