Цегелик Григорій Григорович

Посада: професор кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: kafmmsep@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: проблеми оптимізації сучасних інформ. технологій; розробка теорії некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій та її використання для побудови нових чисельних методів розв’язування різних класів задач алгебри, матем. аналізу та диф. рівнянь; питання матем. моделюв. соц.-екон. процесів. Автор понад 800 друкованих праць, з них п’яти монографії: Методы автоматической обработки информации (Львов: Вища школа, 1981); Организация и поиск информации в базах данных (Львов: Вища школа, 1987); Системы распределенных баз данных (Львов: Свит, 1990); Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних і багатопроцесорних систем (Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010) Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання в чисельному аналізі (Львів Лну імені Івана Франка, 2013) ; посібники з грифом Міністерства освіти: Лінійне програмування (Львів: Вища школа, 1995), Математичне програмування (Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2013); Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів (Київ: Вид-во “центр учбової літератури”, 2012), підручник з грифом Міністерства освіти та науки: Чисельні методи (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004) і більше 30 посібників і текстів лекцій, виданих у видавництві ЛНУ імені Івана Франка та видавництві “Вища школа”. Кількість захищених кандидатських дисертацій під його керівництвом – 14. З 2011 року має почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Курси

Публікації

Має 755 публікацій, з них п’ять одноосібних монографій:

Монографії:

  1. Цегелик Г.Г. Методы автоматической обработки информации. – Львов: Выща школа, 1981. – 132 с.
  2. Цегелик Г.Г. Организация и поиск информации в базах данных. – Львов: Выща школа, 1987. – 176 с.
  3. Цегелик Г.Г. Системы распределенных баз данных. – Львов: Свит, 1990. – 168 с.
  4. Цегелик Г.Г. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних і багатопроцесорних систем. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 192 с.
  5. Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання в чисельному аналізі. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

Підручники і посібники з грифом МОН України:

  1. Цегелик Г.Г. Лінійне програмування. – Львів: Світ, 1995. – 216 с.
  2. Цегелик Г.Г. Чисельні методи. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 408 с.
  3. Цегелик Г.Г. Наближені методи розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними та інтегральних рівнянь. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 140 с.
  4. Цегелик Г.Г. Математичне програмування. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 338 с.

Біографія

Завідувач кафедри

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор фізико-математичних наук, професор.

Народився 27.VII.1942 р. в м. Комарно Львівської обл., математик. Закінчив механіко-математичний ф-т Львівського ун-ту в 1965 р. Вчився в аспірантурі при кафедрі обчислювальної математики Львівського ун-ту. В 1969 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук, а в 1990 р. – докторську дисертацію, на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук. Професор з 1992р. З 1967 року по теперішній час працює у Львівському ун-ті: 1967-74 рр. асистент, ст. викладач, доц. кафедри обчислювальної математики; 1974-1984 рр. зав кафедри механізованої обробки економічної інформації; 1984-1993 рр. ст. наук. співробітник, доц., професор кафедри економічної інформатики та АСУ; 1993-2000 рр. зав. кафедри обчислювальної математики; з 2000 р. по теперішній час зав. кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів.

Розклад