Цегелик Григорій Григорович

Посада: професор кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-51

Електронна пошта: hryhoriy.tsehelyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси

 • теоретичні основи інформатики та кібернетики;
 • апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання в чисельному аналізі;
 • математичні моделі та методи їх реалізації в підприємницькій діяльності.

і

Підготовив  14 кандидатів наук: Павлішак , Яструбський М., Твердохліб І.,  Грипинська Н. Недашківська Н., Дороька Х., Демидович О., Лісовець В.,  Глебена М., Пелещишин О., Тичковський Р., Квик М., Добуляк Л., Мельничин А..

Курси

Публікації

Більше 860 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких  5 монографій, підручник  та чотири посібники з грифом МОН України:

Монографіі та підручник з грифом МОН:

 • Цегелик Г.Г.Методи  автоматической  обработки  информации.- Львов: Вища школа. из-во  при Львов. ун-те, 1981.- 132 с.
 • Цегелик Г.Г. Организация и поиск  информации в базах данних.- Львов: Вища школа. из-во  при Львов. ун-те, 1987.- 176 с.
 • ЦегеликГ.Г. Системи распределенних баз данних. .- Львов:  Свит, 1990.- 168 с.
 • ЦегеликГ.Г. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних і багатопроцесорних систе: монографія /Г.Г.Цегелик.-Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.-192 с.
 • ЦегеликГ.Г. Апарат некласичних мажорант і діаграм  Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання  в чисельному аналізі: монографія /Г.Г.Цегелик.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.-190 с.
 • Цегелик Г.Г. Чисельні методи: Підручник.- Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.-408 с.
 • Применение метода динамического программирования к решению задачи оптимального распределения средств между проектами / Н.В. Грипинская, М.В. Дыха, Н.М. Коркуна, Г.Г. Цегелик // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2020. – № 1. – С. 16–24.
 • Hrypynska Nadezhda V., Dykha Mariya V., Korkuna Natalya M., Tsehelyk Hryhoriy H. (2020). Applying Dynamic Programming Method to Solving the Problem of Optimal Allocation of Funds between Projects, Journal of Automation and Information Sciences, 52 (1), pp. 56-64. http://www.dl.begellhouse.com/ru/journals/2b6239406278e43e,75d55a6a64148f84,344c557a386fd328.html
 • Kuzmin O. Ye. Economic and mathematical modeling of the distribution of financial resouces for research and development/Kuzmin O. Ye.  , Tseheluk G.G., Yastrubskyy M.U.//Mathematical modeling and computing, 2019, Vol.6,  №2, pp. 303-310.
 • Kuzmin O. Model of development  of state regulation of  activity of higher educational  institution (hei): experience in  management of  leading  hei of east asia /Kuzmin O. Ye.  , Tseheluk G.G., Yastrubskyy M.U. //Economics,  tntrepreneurship,  managemtnt,  2019, Vol.6, №2, pp. 1-11.
 • Dykha M. Optimization of the production plan by three- criterion modeling /Dykha M., Hrypunska N., Tseheluk G.G., Marko M. //Technology audit and production reserves, 2019,№5/4 (49), pp 40-45.

Біографія

1942 р. –  Народився в м. Комарно  Львівської області

Освіта

1949- 1959 – навчався в Комарнівській середній школі Львівської області

1960- 1965 – студент механіко-математичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка

1966-1969 – аспірант механіко-математичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка

1969  – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Параметричний метод дослідження нулів аналітичних функцій» для здобуття наукового ступеня  кандидата фізико-математичних наук  зі спеціальності «Обчислювальна математика»

1967-1970 – асистент кафедри обчислювальної математики механіко–математичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка

1971-1973 – доцент кафедри обчислювальної математики механіко–математичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка

1974-1984 – завідувач кафедри механізованої обробки економічної інформації економічного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка

1985-1986 – творча відпустка для підготовки докторської дисертації

1987-1990 – доцент кафедри механізованої обробки економічної інформації економічного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка

1990-  захистив докторську дисертацію на тему  « Моделювання та організація оптимального доступу до інформації баз даних»  для здобуття наукового  ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

1991-1992 –  професор кафедри механізованої обробки економічної інформації економічного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка

1993-2000- завідувач кафедри обчислювальної математики факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету  ім. Івана Франка

2000-2017- завідувач кафедри  математичного моделювання соціально-економічних процесів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного  університету  ім. Івана Франка

2008 –          Заслужений професор Львівського національного  університету  ім. Івана Франка

2011 –           Заслужений діяч  науки і техніки України

2018- по даний час  – професор кафедри  математичного моделювання соціально-економічних процесів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету  ім. Івана Франка

Розклад