Кафедра кібербезпеки

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначено, що кібербезпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі. 

Кіберпростір – це важливий фронт, який потребує добрих фахівців і за прогнозами, після перемоги кібербезпека має стати одним із пріоритетів України, а відтак – потребуватиме ще більше талантів. 

Розвиток спеціальності 125 Кібербезпека в освітньому середовищі Університету відбувався поступово: у 2018 році в межах спеціальності 122 Комп’ютерні науки було запроваджено внутрішню спеціалізацію «Кібербезпека і захист даних». А вже наступного року наказом Міністерства освіти і науки України від 11.01.2019               № 41-л отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 Кібербезпека в галузі знань 12 Інформаційні технології.  

У 2019 році робочою групою кафедри кібербезпеки факультету прикладної математики та інформатики розроблено ОПП «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджено Вченою радою факультету та Вченою радою Університету.  

Зараз галузь почала ділитися на вузькі спеціалізації, що свідчить про перспективність та розвиток професії. Окрім того, фахівців бракує і в усьому світі, підвищується рівень вимог з боку роботодавців та зростає коло сфер застосування: від фінансових організацій до сервісних компаній. А також у державному секторі, зокрема – в спецслужбах (наприклад, в Україні це Кіберполіція, Служба безпеки України, Збройні сили України тощо). 

Цього року відбудеться перший випуск здобувачів ОПП «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з присвоєнням освітньої кваліфікації бакалавр з кібербезпеки, широкими можливостями працевлаштування та перспективами розвитку в майбутньому.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійовичв.о. завідувача кафедри
професорВИНОКУРОВА Олена Анатоліївнапрофесор
професорМОРКУН Наталя Володимирівнапрофесор
професорПЕЛЕШКО Дмитро Дмитровичпрофесор
доцентВАЙГАНГ Ганна Олександрівнадоцент
доцентГІРНА Олександра Йосипівнадоцент
доцентГУТІК Олег Володимировичдоцент
доцент (сумісник)КВАСНИЦЯ Галина Андріївнадоцент (сумісник)
доцентТРУШЕВСЬКИЙ Валерій Миколайовичдоцент
асистентБЕЛЯЄВ Ігор Сергійовичасистент
асистентГРИЦИШИН Остап Орестовичасистент
асистентЖУРАВЧАК Даниїл Юрійовичасистент
асистентКАРПЮК Роман Валентиновичасистент
асистентКОМАР Катерина Вячеславівнаасистент
асистентКРОПИВА Михайло Вікторовичасистент
асистентКУБА Наталія Ярославівнаасистент
асистентОЛЕКСИН Михайло Михайловичасистент
асистентСАВЧЕНКО Дмитро Володимировичасистент
асистентСТЯГАР Орест Миколайовичасистент
асистентТЕРЛЕЦЬКИЙ Олександр Ігоровичасистент
інженер 1 категорії (сумісник)КИРИЧЕНКО Наталія Володимирівнаінженер 1 категорії (сумісник)
інженер 1 категорії (сумісник)ЛАЩІВСЬКА Світлана Василівнаінженер 1 категорії (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладOpen lectures “Introduction to Network Security and Tunneling: IPSec, SSL/TLS, and VPN”, prof. V. Hnatyshin

16.03.2023 | 13:35

We invite you to an open lecture
Introduction to Network Security and Tunneling:
IPSec, SSL/TLS, and VPN
Professor Vasil Hnatyshin,
Head of the Department of Computer Science, College of Science and Mathematics,
Rowan University (USA)
 
Students of the faculty, students majoring in Cybersecurity and anyone interested are invited.
Lectures will be held on March 22 and 29 at 3 p.m. (Kyiv time) on the MS Teams platform at the link.

Читати »