Пасічник Олена Вікторівна

Посада: доцент кафедри теорії оптимальних процесів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-91

Електронна пошта: olena.pasichnyk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ami.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теорія узагальнених функцій та дробове диференціювання

Курси

Вибрані публікації

1. Лопушанская Г.П. Задача Коши для уравнений с дробной производной по времени в пространстве обобщенных функций / Г.П. Лопушанская, А.О. Лопушанский, Е.В. Пасичник // Сиб. матем. журн. – 2011. – Т. 52, №6. – С. 1288-1299. (Перевод: Lopushanska H.P. The Cauchy problem in a space of generalized functions for the equations possessing the fractional time derivative / H.P. Lopushanska, A.O. Lopushanskyj and E.V. Pasichnik // Sib. Math. Journal. – 2011. – Vol. 52, №6. – pp. 834–843.)

2. Лопушанська Г.П. Розв’язність задачі Коші для рівняння з дробовою похідною за часом у просторі узагальнених функцій / Г.П. Лопушанська, О.В. Пасічник // Нелинейные гран. задачи. – 2011. – Т. 21. – С. 109-117.

3. Лопушанський А.О. Сліди розв’язків півлінійних рівнянь з дробовою похідною за часом / А.О. Лопушанський, Г.П. Лопушанська, О.В. Пасічник // Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т.3, №1. – С. 85-93.

4. Пасічник О. Існування розв’язку задачі Коші для півлінійного рівняння дифузії з дробовою похідною за часом з узагальненими функціями в початковій умові / Олена Пасічник // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2011. – Вип. 75. – С. 170-180.

5. Лопушанський А.О. Два формулювання узагальненої задачі Коші для півлінійного рівняння дифузії з дробовою похідною за часом / А.О. Лопушанський, Г.П. Лопушанська, О.В. Пасічник // Карпатські математичні публікації. – 2012. – Т.4, №1. – С. 72-82.

Наукова біографія

У 2005 році з відзнакою закінчила механіко-математичний факультет ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію «Магістр математики. Викладач». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Розклад