Дяконюк Лілія Миколаївна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-78

Електронна пошта: liliia.diakoniuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Математичне моделювання процесів дифузії у середовищах з тонкими покриттями та включеннями.

Метод скінченних елементів.

Математичне моделювання процесів росту ракових пухлин.

Алгоритми обчислювальних процесів.

Вивчення мов програмування.

 

Курси

Біографія

Дата і місце народження: 27.02.1973, c-ще Яблунів Косівського району Івано-Франківської області, Україна;

 

Освітньо-кваліфікаційна діяльність:

  1. У 1990 році закінчила Яблунівську середню школу Косівського району Івано-Франківської області з золотою медаллю.
  2. У 1995 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка факультет прикладної математики та інформатики за спеціальністю прикладна математика з  дипломом з відзнакою.
  3. Кандидат фізико-математичних наук з 2004 р. Дисертацію захистила 11.11.2003 у спеціалізованій Вченій раді Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.
  4. 29 вересня 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної математики.
  5. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації  – 19 років.

 

Основні етапи діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації:

 

1.09.1998-2002 – інженер, провідний спеціаліст лабораторії інформаційних технологій Львівського національного університету імені І. Франка

10.02.1997-1.07.1997 – асистент кафедри прикладної математики (0,25 ставки за сумісництвом),

1.09.1997-30.06.1998 – викладач Львівського національного університету імені Івана Франка (з погодинною оплатою праці: 455 годин)

1.09.1999-1.07.2000 – асистент кафедри прикладної математики (0,25 ставки за сумісництвом),

1.09.2000-1.07.2001 – асистент кафедри прикладної математики (0,5 ставки за сумісництвом),

1.09.2001-16.04.2007 – асистент кафедри прикладної математики,

16.04.2007 – по теперішній час – доцент кафедри прикладної математики, виконує обов’язки заступника завідувача кафедри, працює за сумісництвом доцентом кафедри “Програмного забезпечення” Львівського національного університету”Львівська політехніка”.

Методичні матеріали

Основні навчально-методичні праці

№ п/п Назва Характер роботи Вихідні

дані

Обсяг сторі­нок Прізвища співавторів
1. Чисельні методи лінійної алгебри.

 

Навчаль-ний

посібник

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені

І. Франка. –2006.

–107 с.

107 Муха І.С.,
Вступ до проектування Web-сторінок.

Частина 1.

Методич-ні реко-мендації до курсу Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.– 2006. –45 с. 45 О.С. Коссак,
20.  Вступ до проектування Web-сторінок.

Частина 2.

Методич-ні реко-мендації до курсу Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.– 2007. –65 с. 65 О.С. Коссак

Розклад