Вітальне слово

img_9683

Вітаю Вас на інтернет-сторінці факультету прикладної математики та інформатики!

Факультет прикладної математики та інформатики – один із перших в Україні та перший на західних її теренах факультет комп’ютерного профілю, який утво­рився з механіко-математичного факультету в 1975 році. До першого складу факультету ввійшли комп’ютерно орієнтовані кафедри обчислювальної мате­матики, прикладної математики та кафедра теорії оптимальних процесів. Утворення у Львівському університеті в 1959 році обчислювального центру та роз­виток на його основі наукових робіт у галузі обчислювальної математики стало поштовхом для виникнення цих кафедр та й факультету загалом. Викладачі факультету, серед яких 14 професорів, докторів наук та 44 кандидатів наук, доцентів ведуть наукову роботу у напрямах комп’ютерного моделювання процесів і систем, розробки сучасних інформаційних систем, дослідження числових методів розв’язування операторних рівнянь, методів розв’язування задач оптимізації, систем штучного інтелекту, створення систем комп’ютерного забезпечення навчального процесу.

Свій науковий та науково-методичний доробок викладачі факультету регулярно публікують у міжнародних і вітчизняних наукових журналах, а також у монографіях, підручниках і навчальних посібниках. Щорічно на факультеті проводяться наукова та студентська наукова конференції, де обговорюються сучасні проблеми прикладної математики та інформатики.

Факультет веде підготовку фахівців зі спеціальностей “014 – середня освіта (інформатика)”, “113 – прикладна мате­мати­ка”, “122 – комп’ютерні науки”, “124 – системний аналіз” та “125 – кібербезпека”. У 2013 та 2015 роках факультет пройшов державну акредитацію й отримав ліцензію МОН України.

Студенти факультету мають можливість отримати знання з усіх фундаментальних дисциплін, які складають основу комп’ютерних технологій, вив­чити основні мови програмування та ознайомитись із найсучаснішими IT-технологіями. Уже неодноразово команди студентів університету ставали призерами світових олімпіад з програмування.

Студенти та викладачі приймають активну участь у Європейських програмах мобільності та подвійного диплому з університетом м. Л’Аквілла (Італія). У 2021 році на факультеті акредитовано дві аспірантські програми з “прикладної математики” та “комп’ютерних наук”.

Запрошуємо Вас приєднатися до креативної та ініціативної спільноти фа­куль­тету прикладної математики та інформатики.