Олійник Роман Миколайович

Посада: доцент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-11

Електронна пошта: roman.oliynyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теорія напівгруп та теорія кілець.

Курси

Публікації

 1. Олійник P. M. Про спеціальні квазі-фільтри в мультиплікативному моноїді натуральних чисел / Р. М. Олійник // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2008. – Вип. 6. – С. 80–87.
 2. Олійник P. M. Про моноїди, над якими всі квазі-фільтри тривіальні / P. M. Олійник // Вісн. Львів, нац. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2009. – Вип. 71. – С. 175–183.
 3. Komarnitskyi M. Preradicala and kernel functors over categories of / M. Komarnitskyi, R. Oliynyk // Algebra and Discrete Mathematics. – 2010. – Vol. 10. No. 1 – P. 57–66.
 4. Komarnitskyi M. On the lattice of quasi-filters of left congruences on a principal left ideal semigroup / M. Komarnitskyi, R. Oliynyk // Mat. Stud. – 2011. – Vol. 35. No. 2 – P. 128–130.
 5. Oliynyk R. On the special radical filters of congruences over monoid / R. Oli­ynyk, M. Komarnitskyi // 6th International Algebraic Conference in Ukrai­ne, 1–7 July 2007: Abstracts of talks. – Kamyanets-Podilsky, 2007. – P. 105–106.
 1. Олійник P. M. Методи побудови квазі-фільтрів конгруенцій над цілком впорядкованими комутативними моноїдами / Р. М. Олійник // Конференція проблем мех. і мат. імені академіка Я. С. Підстригача, 25–27 трав. 2008 p.: Тези доповідей – Львів, 2010. – С. 193–194.
 2. Олійник P. M. Про кванталь напередрадикальних квазі-фільтрів кон­груенцій комутативного моноїда / Р. М. Олійник, М. Я. Комарницький // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені акаде­міка М. Кравчука, 15–17 трав. 2008 p.: матеріали конф. – К.: ТОВ “Задруга”, 2008. – С. 658.
 1. Олійник Р. М. Про 1-фільтри часток в категорії комутативних моноїдів / P. M. Олійник // Конференція молодих учених із сучасних проблем мех. і мат. імені академіка Я. С. Підстригача, 25–27 трав. 2009 p.: Тези доповідей – Львів, 2009. – С. 181.
 2. Oliynyk R. On the Monoids over which all quasi-filters are trivial / R. Oli­ynyk, M. Komarnitskyi // 7-th International Algebraic Conference in Ukrai­ne, 18–23 August 2009: Abstract of talks. – Kharkov, 2009. – P. 106–107.
 1. Oliynyk R. On the trivial preradicals in the category of / R. Oli­ynyk, M. Komarnitskyi // 13-th International scientific Kravchuk Conf., 13–15 May 2010 p.: abstracts – Kyiv, 2010. – P. 23.
 2. Олійник P. M. плоскі полігони [Електронний ресурс] / P. M. Олійник // Конференція проблем мех. і мат. імені академіка Я. С. Підстригача, 25–27 трав. 2010 p.: Тези доповідей – Львів, 2010. Режимний доступ до матеріалів конференції: http://www.iapmm.lviv.ua/materials/pc2010-02-O-23.pdf.

Біографія

Народився 23.10.1983 року в м. Новояворівськ Львівської області. З 1990 по 1998 рік навчався в СШ № 3 м. Новояворівська Львівської області. З 1998 по 2001 рік навчався на фізико-математичному профілі Новояворівського ліцею. З 2001 по 2006 рік навчався на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2006 по 2009 рік навчався в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка кафедри алгебри і логіки механіко-математичного факультету під керівництвом проф. М.Я. Комарницького. З 2010 по 2013 рік працює асистентом кафедри вищої математики Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ). У 2012 році отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – алгебра та теорія чисел на тему “Радикали і скрути в категорії множин з дією напівгрупи”. З 2013 по 2015 рік – старший викладач кафедри вищої математики ЛНАУ. З 2015 по 2016 рік – виконуючий обов’язки доцента кафедри вищої математики ЛНАУ. З 2016 рік працює доцентом кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем.

Розклад