Твої перспективи

IT освіта Без сумніву, комп’ютер є важливою ознакою нашого часу і його роль, за прогнозами, зростатиме у майбутньому. Комп’ютер є необхідним атрибутом усіх сучасних видів людської діяльності: бізнесу, науки, культури. У таких умовах потреба суспільства у висококваліфікованих фахівцях із сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації постійно зростають і в Україні, і за кордоном. За останні роки Львів заслужено став одним із центрів інформаційних технологій в Україні та, після Києва, ділить друге-третє місце з Харковом і є одним із найбільш перспективних міст для розвитку IT-індустрії. За оцінкою Львівського ІТ-кластеру у 2020 році в секторі інформаційних технологій тільки у Львові у близько 500-ста ІТ-компаніях працює більше ніж 26 тисяч фахівців і їхня кількість щорічно зростає.

Факультет прикладної математики та інформатики здійснює підготовку бакалаврів та магістрів у цій галузі за спеціальностями “комп’ютерні науки”, “кібербезпека”, “прикладна математика”, “системний аналіз (освітня програма – Системний аналіз та управління. Інтелектуальний аналіз даних (Data Science))” та “середня освіта (інформатика)”.

Наукову та навчально-методичну роботу на факультеті забезпечують сім кафедр: обчислювальної математики, прикладної математики, теорії оптимальних процесів, програмування, інформаційних систем, дискретного аналізу та інтелектуальних систем, математичного моделювання соціально-економічних процесів. На цих кафедрах працюють чотирнадцять професорів та п’ятдесят доцентів. Зі 100 викладачів факультету 30 суміщають викладацьку роботу з роботою в ІТ-компаніях.

Наші студенти здобувають упродовж навчання в Університеті ґрунтовну загальноматематичну підготовку. Вони вивчають курси математичного аналізу, алгебри та геометрії, диференціальних рівнянь та функціонального аналізу. Фахову підготовку забезпечує вивчення курсів дискретної математики, програмування, програмного забезпечення, теорії ймовірностей та математичної статистики, чисельних методів, методів оптимізації, дослідження операцій, проектування баз даних, комп’ютерної графіки, об’єктно-орієнтованого програмування, теорії інформації, комп’ютерних мереж, захисту інформації, веб-проектування, систем штучного інтелекту, машинного навчання, комп’ютерного бачення, математичних моделей технічних, економічних та соціальних систем, а також великої кількості курсів вільного вибору, за якими студенти самостійно формують свою власну траєкторію фахової спеціалізації.

Сучасними інформаційними технологіями студенти факультету оволодівають у обладнаних комп’ютерних лабораторіях. Сприяють технічному оновленню обладнання відомі ІТ-компанії Softserve, Epam, N-iX, ABTO Software та інші.

Щороку студенти факультету (починаючи від 2-го курсу) систематично виборюють стипендії Європейського Союзу за програмою Erasmus+ для навчання протягом одного семестру у провідних університетах Європи.

На виробничу практику їх запрошують відомі IT-компанії, а також провідні організації Львова та області – науково-дослідні інститути Академії наук, банки тощо. Високий рівень підготовки випускників факультету дає їм перспективу гарантованого працевлаштування.

Випускники магістратури можуть продовжувати навчання в аспірантурі на факультеті. Щорічно студенти і випускники факультету виграють міжнародні гранти на магістерські студії та навчання в аспірантурі (PhD-програми) провідних університетів Європи.

 Студенти факультету прикладної математики та інформатики активно займаються науковою роботою, приймають участь у студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та студентських наукових конференціях. Щорічно на факультеті проводиться Міжнародна студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики.

У 2008 році студенти факультету у фіналі Чемпіонату світу з командного програмування серед університетських команд, яка проходила в Канаді, вибороли Золоті медалі. В історії України такого успіху вдалося досягти вперше і факультет пишається тим, що це зробили саме наші студенти.

У 2016 році команда студентів факультету, цього разу фінал відбувався у Таїланді, отримала Бронзові медалі Чемпіонату світу з командного програмування.

Випускники нашого факультету є засновниками, співвласниками та/або директорами ІТ-компаній Softserve, N-iX, Intellias, Symphony Solutions, Edvantis, ABTO Software, Nravo, KindGeek, Leobit, Inoxoft та інших. Працюють на відповідальних посадах в офісах всесвітньовідомих Microsoft, Google, Facebook, Apple, IBM, Intel, Hewlett Packard, AT&T, Barclays Capital, Peaple.ai, Uber, Bolt, Booking.com та інших. Викладають в університетах світу University of Colorado, University of Amsterdam, Ghent University, Izmir Institute of Technology. Керують ІТ-університетами Softserve University та EPAM University Program (у Львові).

 Студентське життя на факультеті цікаве і багатогранне. Окрім серйозних наукових гуртків, студенти проявляють неабиякий хист і в клубі „Що? Де? Коли?”, і в КВК, і в мистецьких колективах, а палкі прихильники футболу можуть у щорічному чемпіонаті позмагатися не тільки між собою, але і з командами викладачів та випускників.

Для всіх молодих людей, що мріють бути на вістрі сучасних тенденцій та трендів, готових сумлінно і творчо працювати для того, щоб здобути перспективний і престижний фах факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка – найкращий вибір.

Знайомся зі всіма сферами щоденного життя факультету прикладної математики та інформатики на наших сторінках у Facebook facebook.com/lnu.fami/ та Instagram instagram.com/lnu.prykladna/.

Відеозапис Дня відкритих дверей 2023