Добуляк Леся Петрівна

Посада: доцент кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів

Телефон (робочий): (032) 239-43-51

Телефон (мобільний): (097) 833-92-85

Електронна пошта: lesia.dobuliak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання соціально-економічних процесів.

Курси

Публікації

Понад 50 наукових праць. Вибрані праці:

1. Лукань Л. П., Цегелик Г. Г. Про один підхід до визначення параметрів лінійної багатофакторної регресійної моделі / Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. №6, Львів, 2005, с. 346 – 351.

2. Лукань Л. П., Цегелик Г. Г. До використання оптимізаційних моделей для підтримки прийняття рішень в малому бізнесі / Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. №7, Львів, 2005, с.443 – 449.

3. Лукань Л. П. Розвиток підприємництва в Україні: проблеми та перспективи, Вісник Львівського інституту економіки і туризму, 3/2008, Львів, Апріорі, 2008, с. 17 – 22.

4.  Добуляк Л. П. Використання багатокритеріальних оптимізаційних моделей в управлінні підприємствами малого бізнесу / Л. П. Добуляк, Г. Г. Цегелик // Вісн. Львів. держ. фін. академії, економ. науки.- 2011.- №21.-С. 269 – 275.

5.Добуляк Л. П. Узагальнений підхід до побудови однофакторних регресійних моделей / Л. П. Добуляк, Г. Г. Цегелик // Monograph Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. Opole: The Academy of Managment and Administration in Opole. – Publishing House WSZiA, 2013. – c. 187-196.

Біографія

Народилася 18 грудня 1982 року в м. Львів. В 1998 р. закінчила середню школу №32 м. Львова. В 2004 закінчила факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “соціальна інформатика”. З вересня 2004 року працюю асистентом кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад