Прийняття рішень в умовах невизначеності (124 – системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Ковальчук О. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Ковальчук О. В., професор Чабанюк Я. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів прийняття рішень як в умовах невизначеності так в інших випадках. Тому у курсі представлено методи які повинен використовувати спеціаліст щоб надати особі яка приймає рішення вичерпну інформації. Основну частину курсу займає розгляд практич­них і теоретич­них аспектів прийняття рішень у можливих ситуаціях.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус