Методи оптимізації (113 – прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748професор Бартіш М. Я.ПМп-41, ПМп-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ПМп-41професор Бартіш М. Я., Огородник Н. П.
ПМп-42Огородник Н. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів розв’язування задач мінімізації функцій однієї і багатьох змінних, варіаційного числення та задач теорії оптимального керування, як необхідного інструменту у вигляді програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у багатьох інших галузях науки та техніки.  У курсі представлено засто­сування методів до розв’язання задач оптимізації у випадку скінчено-вимірного простору, варіаційного числення та задач оптимального керування. Основну частину курсу займає розгляд практич­них і теоретич­них аспектів методів оптимізації та їх основних програмних реалізацій.

Рекомендована література

1. М.Я.Бартіш. Методи оптимізації. Теорія і алгоритми. Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка,2006 -225с.
2. М.Я. Бартіш, І.М. Дудзяний. Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі. Львів Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 -168с.
3. М.Я. Бартіш, І.М. Дудзяний. Дослідження операцій. Частина 4. Нелінійне програмування. Львів, Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011 -208с.
4. І.В. Бейко, П.М. Зінько, О.Г. Наконечний. Задачі, методи та алгоритми оптимізації. Київ, ВПЦ “Київський університет” 2012-711с.
5. М.П. Моклячук, Варіаційне числення. Екстремальні задачі. Київ, ВПЦ “Київський університет” 2009-380с
6. В.К. Задірака, В.Ю. Семенов. Методи розв’язування систем нелінійних рівнянь та задач мінімізації функцій: Елементи теорії та застосування. Київ. Наукова думка. 2022. 127с

Силабус:

Завантажити силабус