Методи оптимізації (113 – прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748професор Бартіш М. Я.ПМп-41, ПМп-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ПМп-41професор Бартіш М. Я., Огородник Н. П.
ПМп-42Огородник Н. П., Пасічник О. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів розв’язування задач мінімізації функцій однієї і багатьох змінних, варіаційного числення та задач теорії оптимального керування, як необхідного інструменту у вигляді програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у багатьох інших галузях науки та техніки.  У курсі представлено засто­сування методів до розв’язання задач оптимізації у випадку скінчено вимірного простору, варіаційного числення та задач оптимального керування. Основну частину курсу займає розгляд практич­них і теоретич­них аспектів методів оптимізації та їх основних програмних реалізацій.

Силабус:

Завантажити силабус