Алгоритми обчислювальних процесів (системний аналіз)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Ковальчук О. В.ПМа-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ПМа-11Ковальчук О. В.

Опис курсу

Мета. Надати студентам знання про предмет, принципи і методи побудови алгоритмів; ознайомити з типовими методами побудови алгоритмів; сформувати чітке уявлення про можливості застосування побудови алгоритмів для різних типів задач.

Завдання. Навчити  студентів: побудови алгоритмів для різних типів задач.

знати:  типи різних алгоритмів; методи їх побудови; теоретичні основи цієї науки.

вміти:  застосовувати вивчені методи та алгоритми до конкретних задач програмування.

Рекомендована література

БАЗОВА

  1. Костів О.В., Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 101 с.
  2. Костів О. Структури даних. Частина 1: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 56 с.
  3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО, 2001. – 960 с.

ДОДАТКОВА

  1. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.
  2. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы. – М.: Мир, 1985.
  3. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 1: Основные алгоритмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 756с.
  4. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3: Сортировка и поиск. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 822 с.
  5. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. – Х.: ВКП “Парітет” ЛТД, 1995. – 352 с.