Сучасні проблеми оптимізації та ідентифікації (124 – системний аналіз)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії оптимальних процесів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Бартіш М. Я.ПМа-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ПМа-51мпрофесор Бартіш М. Я.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання принципів вибору ефективних методів розв’язування  задач мінімізації для функцій однієї і багатьох змінних, як необхідного інструменту у вигляді програмного забезпечення в інженерному проектуванні, а також у багатьох інших галузях науки та техніки.  У курсі представлено засто­сування методів до розв’язання вищеназваних  задач оптимізації у випадку скінчено вимірного простору великої розмірності. Основну частину курсу займає розгляд практич­них і теоретич­них аспектів методів розв’язування задач  оптимізації та їх основних програмних реалізацій.

Силабус:

Завантажити силабус